Guinea-Bissau: Zahraniční obchod a investice

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Objem exportu (změna v %)

2012

2013

2014

2015

2016

-25.277

57.957

-14.931

2.056

-

Zdroj: IMF (2016)

 

Objem importu (změna v %)

2012

2013

2014

2015

2016

-25.950

1.330

30.707

28.956

Zdroj: IMF (2016)

 

Export (v milionech USD)

2012

2013

2014

2015

2016

172

285

276

-

-

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)

 

Import (v milionech USD)

2012

2013

2014

2015

2016

301

223

283

-

-

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2016)

 

 

Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2011

2012

2013

2014

2015

64

- 129

62

-

-

Zdroj: Autor

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz směřuje zejména do Indie (48 %), Vietnamu (22 %), Ghany (16 %), Toga (5,3 %), Číny (5,1 %), Pobřeží slonoviny (1,8 %) a necelým procentním podílem do Beninu a Nigérie. Dovoz je nejvýznamnější z eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze Španělska) a dále 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie, Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty. Import je významný i z Indie (7,5 %), Číny (5,3 %), Vietnamu (3,7 %), Spojených států (2,8 %), Turecka (2,4 %) a po 2,2 % se do G-B importuje z Brazílie, Pákistánu, Malajsie, Indonésie a Maroka. Kolem 1 % podílu se importuje z Egypta a Nigérie. 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem jsou oříšky kešu (tvoří přes 70 % veškerého exportu - kolem 100.000 t, tzn. téměř veškerou produkci, odkupuje Indie), mražené ryby (22 %) a neopracované dřevo (3,2 %). Dovážejí se potraviny (z 11 % podílem rýže) , kapitál, PHM (20 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

N/A

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací do těžby a turistiky. Zahraniční investice byly v minulosti značně omezené v souvislosti s mezinárodní izolací země. K jejich většímu přílivu postupně dochází a to v souvisti s novými programy na obnovu země.  

 

Index ochrany investora v zemi * (v mezinárodním srovnání)
 

Guinea-Bissau

Subsaharská Afrika

USA

Německo

Index transakční transparentnosti

6.0

5.0

7.0

5.0

 Index odpovědnosti (Index of Manager’s  Responsibility)

1.0

4.0

9.0

5.0

 Index síly akcionářů  5.0   5.0   9.0  5.0
 Index ochrany investora  4.0  4,5  8.3  5.0

* Čím vyšší index (1-10) tím je situace příznivější. Zdroj: Doing Bussines (2014)

 

Přímé zahraniční investice (PZI) 
 

2012

2013

2014

PZI s přímím vlivem (mil. USD)

7

20

21

 PZI - akciový kapitál (mil. USD)

92,3

116,9

122,5

 Počet "greenfield" investic  0  0  3
 Příjem z PZI (v % tvorby hrubého fixního kapitálu)  15,1  30,2  20,0
 PZI - akciový kapitál (v % HDP)  9,6  12,3  12

Zdroj: UNCTAD (2014)

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Tržní prostředí v Guineji-Bissau rámcově funguje. Existuje zákonodárství k ochraně osobního vlastnictví i volný přesun kapitálu a výnosů (úvěry dceřiným společnostem musejí být ovšem registrovány v Centrální bance).

Od 80. let 20. století se Guinea-Bisau (mj. s využitím speciálních agentur a finančních institucí, Direcção de promoção do investimento privado, DPIP; Fundação guineense para o desenvolvimento empresarial industrial, FUNDEI) pokouší o posilování zahraničních investic (zejména v oblasti zpracování ryb, výroby překližek, produkce nábytku a plastů, ad.) a od 90. let o (částečnou) privatizaci průmyslových podniků a zvýšení produkce.

Další informace o investicích.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: