Guinea-Bissau: Zahraniční obchod a investice

17. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Sklizeň kešu oříšků v Guinea-Bissau v nedávných letech výrazně vzrostla a země je nyní na 6. místě v produkci této plodiny na světě. Guinea-Bissau vyváží nefiletované ryby a mořské plody, burské oříšky, palmová jádra a tropické dřevo.

Guinea-Bissau je 178. největší exportní ekonomikou světa a 191. největší dovozce. Největší exportní komoditou je ovoce (nejvíce kešu oříšky), které reprezentuje 84.2% celkového exportu, následováno mraženými rybami (7.8%). Hlavní dovozní komoditou je rafinovaná ropa, která činí 14.4% celkového importu a rýže (8.1%).

 

Přímé zahraniční investice v r. 2017: 19,6 mil. USD

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Export (v milionech USD)

2013

2014

2015

2016

2017

285

276

275

300

-

Zdroj: Trading Economics

 

Import (v milionech USD)

2013

2014

2015

2016

2017

223

283

225

245

-

Zdroj: Trading Economics

 

 

Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2013

2014

2015

2016

2017

62

-7

50

55

-

Zdroj: Autor

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Guinea Bissau je členem ECOWAS, se kterým země spolupracuje na ukončení krize, která ji po celé roky ničila. ECOWAS uvalil sankce na 19 zákonodárců a spolupracovníků prezidenta v Guineji-Bissau kvůli pokračujícímu neúspěchu při ukončení politické krize.Guinea Bissau je také členem Západoafrické hospodářské a měnové unie, která byla založena za účelem podpory hospodářské integrace mezi zeměmi, které sdílejí CFA frank jako společnou měnu.

OSN vyjádřila odhodlání podporovat Guinea-Bissau při vytváření příznivého prostředí pro uspořádání legislativních a prezidentských voleb v letech 2018 a 2019, reformu volebního kodexu a vyhlášení nového zákona o politických stranách, který by posílil strany "autonomie a vnitřní demokracie. Tyto reformy by byly krokem směrem k vytvoření prostředí, které by napomohlo národnímu usmíření.

 

Vývoz směřuje zejména do Indie (48 %), Vietnamu (22 %), Ghany (16 %), Toga (5,3 %), Číny (5,1 %), Pobřeží slonoviny (1,8 %) a necelým procentním podílem do Beninu a Nigérie. Dovoz je nejvýznamnější z eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze Španělska) a dále 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie, Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty. Import je významný i z Indie (7,5 %), Číny (5,3 %), Vietnamu (3,7 %), Spojených států (2,8 %), Turecka (2,4 %) a po 2,2 % se do G-B importuje z Brazílie, Pákistánu, Malajsie, Indonésie a Maroka. Kolem 1 % podílu se importuje z Egypta a Nigérie. 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zahraniční obchod je pro hospodářství Guineje-Bissau klíčový. Společná hodnota vývozu a dovozu se rovná 65% HDP. Průměrná použitelná celní sazba je 9,9 procent.

Exportní komodity:

 • kešu oříšky
 • mražené ryby a mořské plody
 • Arašídy
 • Palmová jádra
 • dřevo
 • Kokos a jiné ovoce

Dovozní komodity

 • potraviny (zejména rýže, mouka a cukr)
 • Palivo
 • Vybavení a strojní zařízení
 • Vozidla
 • Cement
 • Léky

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Guinea-Bissau se chystá v několika příštích letech zřídit zónu volného obchodu přímo v Guinejském zálivu na jednom z ostrovů Bijagós, které jsou součástí země.

Více zde

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V nedávných letech byla Guinea-Bissau schopna přilákat relativně velké množství zahraničních investic. Příliv PZI však začal klesat pod vlivem špatné mezinárodní ekonomické situace a roky 2012-13 byly poznamenány vysokou úrovní politické nestability, která odrazovala zahraniční investory. Návrat k ústavnímu pořádku a zahraniční pomoc poskytované mezinárodními dárci jsou pozitivními znaky oživení hospodářství Guineje-Bissau. Podle zprávy Světové investiční agentury, kterou vydala UNCTAD, příliv přímých zahraničních investic dosáhl v roce 2016 19,6 mil. USD, což představuje nárůst o 5,3% oproti roku 2015. Celková současná zásoba PZI činí 148,6 mil. USD.

 

Průzkum ropy na moři nabízí investiční příležitost zahraničním investorům. Kromě toho má země nevyužitý potenciál: rozsáhlé těžební zdroje, úrodná půda, možnost rozvoje rybolovu a cestovního ruchu. Stát si je vědom těchto výhod, zejména v odvětví dřevařství, ropných nalezišť a těžebních dolů na moři (fosfáty, bauxit). Sektor cestovního ruchu se také rozvíjí a získává rostoucí investice (zejména na ostrovech Bijagos).

Navzdory návratu k politické stabilitě se hlavní slabostí země stává velký počet latinskoamerických obchodníků s drogami, kteří si zde udělali základnu pro přepravu drog na evropský trh. Špatný stav infrastruktury, slabý právní systém, politická nestabilita a vysoké náklady na energii jsou také překážkami pro investice. Formálně zákon pokrývá zahraniční i domácí investice stejně. Nicméně soudní systém zůstává neúčinný a zranitelný vůči politickému zasahování a korupce je rozšířená. Celkový regulační rámec nevede k založení podniků a odrazuje od růstu zaměstnanosti na širokém základě. 

 

Sektor rybolovu přitahuje většinu přímých zahraničních investic. Prioritou nové vlády je zvýšit zahraniční investice do odvětví zemědělství a energetiky, které jsou dvěma klíčovými hnacími motory ekonomiky. Čínské investice do Guineje-Bissau se od roku 2011 zvyšují. Jako taková byla vytvořena konzervárenská továrna a síť pro distribuci ryb za podpory Čínské mezinárodní rybářské společnosti (CONAPEMAC). Navíc v říjnu 2015 vstoupila do provozu vodní elektrárna Kaleba, financovaná společností China International Water & Electric Corp. za 536 milionů dolarů. Čínské společnosti také investují do nemovitostí i do bauxitu.

Hlavními investujícími zeměmi jsou Spojené státy, Čína, Portugalsko a Indie.

 

Přímé zahraniční investice (PZI) 
 

2013

2014

2015

2016

PZI s přímím vlivem (mil. USD)

20

29

19

20
 PZI - akciový kapitál (mil. USD)

116,9

129,3

134,2

148,6
 Počet "greenfield" investic  0  3 1 2
 Příjem z PZI (v % tvorby hrubého fixního kapitálu)  30,2  45,4 16 15
 PZI - akciový kapitál (v % HDP)  12,3  12,3 12,9 12,9

Zdroj: Santader Trade Portal (2018)

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Za účelem podpory investic a růstu podniků Evropská unie v roce 2016 financovala vytvoření první agentury na podporu investic do iniciativy Guinea-Bissau Investments (GBI). Tato agentura podporuje vytváření, provádění a sledování projektů na národní a regionální úrovni. zahraniční investice do Guineje Bissau. Má za cíl zveřejňovat všechny hospodářské aktivity rozvíjené nebo vykonávané v zemi a podporovat projekty internacionalizace guinejských entit.
 
Vláda si uvědomuje, že ekonomický rozvoj je velmi závislá na schopnosti přilákat technologie a kapitál, které vytvoří přímou i nepřímou zaměstnanost a vývoz potřebný pro růst. Aby bylo možné zvýšit a přilákat větší investice, investiční kód nabízí řadu pobídek ve třech odlišných kategoriích:
 • Podpora investic
 • Podpora exportu
 • Podpora výzkumu a odborné přípravy

Záruky, která vláda stanovila na ochranu investic

 • Nediskriminační zacházení s projekty
 • Záruky proti znárodnění a konfiskaci
 • Svoboda práce
 • Zisky a kapitálové a kapitálové záruky
 • IInvestoři mohou využívat záruky poskytované podmínkami úmluvy, které vytváří mnohostranná Agentura pro investiční záruku (MIGA) a další mezinárodní smlouvy, které legálně zavádí Guinea-Bissau

Zvláštní projekty, investice a podniky, které vytvářejí pracovní místa v zemi, mohou získat nárok na 6letou 50% daňovou úlevu a další výhody. Obchodní investice a investice orientované na vývoz mohou požadovat 10% celkové hodnoty zboží vyváženého v obchodním roce po dobu 6 let. Podniky, které zvyšují národní produkci zboží za účelem snížení dovozu tohoto zboží, mohou mít podobné výhody.

Podnikové investice do know-how a lidských zdrojů; podniky chránící životní prostředí a investice podniků do infrastruktury v jiných malých městech (nikoliv v hlavním městě) Guineje-Bissau jsou investicemi do důležitých oblastí pro rozvoj Guineje-Bissau.

 

Více invormací na portále Guinea Bissau Investment and Trade Commission: http://www.gbitc.org/ a Investment opportunities in Guinea Bissau

 

 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: