Guyana: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

  • energetika - subdodávky v rámci projektů výroby elektrické energie z vodních zdrojů, perspektivní průzkum a těžba nových ložisek ropy a plynu, výstavba větrných elektráren
  • strojírenství - stroje a zařízení, čerpadla
  • lesnictví - dřevozpracující průmysl – 52 % státních lesů je alokováno na koncese na těžbu dřeva, možnosti v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, zejména při dovozu tropických dřev a zahradního aj. nábytku do ČR
  • cestovní ruch - investice do turistické infrastruktury, ubytovacích kapacit (nyní má Guyana kapacitu cca 1000 hotelových pokojů, další jsou ve výstavbě), dopravních a obchodních služeb pro turistiku a do řemeslné výroby suvenýrů aj.
  • těžební průmysl - průzkum a těžba nekovových surovin
  • zemědělství - modernizační programy zpracování cukru, rekonstrukce cukrovarů, rekonstrukce mlecích mlýnů na rýži, závlahy, mořské a říční ochranné systémy, hnojiva

Aktuální sektorové příležitosti pro Guyanu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzhledem k obtížné dosažitelnosti a z rozpočtových důvodů ZÚ Brasília v současnosti v Guyaně aktivně neplánuje žádné akce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: