Guyana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz (tis. USD)

524

351

593

69

84

dovoz (tis. USD)

66

85

138

178

121

obrat (tis. USD)

590

436

731

247

205

saldo (tis. USD

458

266

455

-109

-37

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz (v tis. USD)
 

Komodita

Hodnota

40081100

Desky, listy a pásy z lehčeného kaučuku

30

90318038

Přístroje, zařízení a stroje, měřicí nebo kontrolní, elektronické, jiné

21

82023900

Kotoučové pilové listy, včetně prořezávacích nebo drážkovacích pilových

12

82082000

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení, pro opracování

12

89039910

Plavidla pro zábavu nebo sport a veslařské čluny, o hmotnosti jedné lodě

5

85176200

Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů

2

82022000

Pásové pilové listy, z obecných kovů

1

Zdroj: ČSÚ

Dovoz (v tis. USD)
 

Komodita

Hodnota

22084011

Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethylalkohol a methylalkohol

65

22084039

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených produktů z cukr. třtiny

44

01062000

Živí plazi (hadi, želvy, aligátoři, kajmani, leguáni, krokodýli, ješterky)

7

22084031

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených produktů z cukr. třtiny

5

22087010

Likéry a cordialy, v nádobách o obsahu <= 2 l

0

71171900

Bižuterie, z obecných kovů, též pokovených drahými kovy (kromě manžetových)

0

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z disponibilních oficiálních ekonomických materiálů je zřejmé, že možnosti pro obchod službami jsou v energetice a turistice, méně v oboru dopravy.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V teritoriu Guyany nejsou evidovány žádné české investice a ZÚ Brasília ani není známo, že by se některý z českých subjektů zajímal o možnosti investice v této relaci. ZÚ Brasília nemá informace o žádném joint venture ve vzájemném obchodu ani v jiné formě ekonomické spolupráce.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Guyanou nejsou smluvně upraveny.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Guyaně rozvojovou pomoc. Guyana však projevila zájem o rozvojovou pomoc z ČR při průzkumu a průmyslovém využití nemetalických surovin (kaolíny, sklářské písky), podle obdobného projektu realizovaného od r. 2005 do r. 2010 Českou republikou na Jamajce, k rozšíření však nedošlo.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: