Guyana: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Brasília

3.1. Zastoupení EU v zemi

V guyanském Georgetownu sídlí Delegace Evropské unie, s přiakreditací též pro Surinam, Trinidad a Tobago a nizozemská zámořská teritoria.


Delegace Evropské unie
11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847, Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004/ 226 5424/226 2869/226 2667
Fax: (+592) 226 2615
E-mail: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/index_en.htm


Otevírací hodiny pro veřejnost: Po - Čt: 08:00–17:00, Pá 08:00–12:30

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Guyana a EU (Evropa) mají dlouhodobé obchodní vztahy. EU je jedním z guyanských nejdůležitějších obchodních partnerů. V roce 2016 Guyana vyvezla do EU zboží za 215 mil. eur, což představovalo 15 % celkového guyanského vývozu. Guyanský dovoz z EU dosáhl hodnoty 116 mil. eur, Guyana tedy zaznamenává významný obchodní přebytek.

Rámcem pro obchodní vztahy EU s Guyanou je Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a uskupením CARIFORUM, utavřená v roce 2008. Smlouva jde dále než běžná dohoda o volném obchodu. V podstatě jde o širokospektré partnerství kladoucí obchod do služeb rozvoje.  Dohoda je asymetrická a umožňuje Guyaně prakticky bezcelní a neomezený vstup na evropský trh, zatímco otvírání guyanského trhu pro EU je postupné ve lhůtách trvajících až 25 let, což Guyaně umožňuje ochranu některých jejích citlivých produktů.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Guyana je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, která v posledních letech značně kolísá. Zatímco v roce 2014 činil čistý příjem rozvojové pomoci (ODA) 160 mil. USD, o rok později to bylo jen 31 mil. USD. Značná část rozvojových prostředků je soustředěna na boj proti nemoci AIDS.

 

Národní indikativní plán EU na léta 2014 - 2020 alokuje pro Guyanu celkem 34 mil. EUR, z čehož je 88 % určeno na infrastrukturu spojenou s klimatickými změnami a snižováním dopadu přírodních katastrof, a 12 % na spolupráci v technické oblasti.

 

Oblasti a konkrétní rozvojové projekty EU v Guyaně s možností zapojení českých firem lze nalézt na:

http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/eu_guyana/political_relations/index_en.htm

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: