Guyana: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V guyanském Georgetownu sídlí Delegace Evropské unie, s přiakreditací též pro Surinam, Trinidad a Tobago a nizozemská zámořská teritoria.

Delegace Evropské unie
11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847, Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004/ 226 5424/226 2869/226 2667
Fax: (+592) 226 2615
E-mail: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/index_en.htm

Otevírací hodiny pro veřejnost: Po - Čt: 08:00–17:00, Pá 08:00–12:30

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Guyana a EU (Evropa) mají dlouhodobé obchodní vztahy. EU je jedním z guyanských nejdůležitěkších obchodních partnerů. V roce 2014 Guyana vyvezla do EU zboží za 192 mil. eur, což představovalo 15 % celkového guyanského vývozu. Guyanský dovoz z EU dosáhl hodnoty 122 mil. eur, Guyana tedy zaznamenává významný obchodní přebytek.

Rámcem pro obchodní vztahy EU s Guyanou je Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a uskupením CARIFORUM, utavřená v roce 2008. Smlouva jde dále než běžná dohoda o volném obchodu. V podstatě jde o širokospektré partnerství kladoucí obchod do služeb rozvoje.  Dohoda je asymetrická a umožňuje Guyaně prakticky bezcelní a neomezený vstup na evropský trh, zatímco otvírání guyanského trhu pro EU je postupné ve lhůtách trvajících až 25 let, což Guyaně umožňuje ochranu některých jejích citlivých produktů.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Guyana je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, která v posledních letech pohybuje kolem 200 mil. USD. Největším donorem jsou USA, EU a bilaterálně Velká Británie. ČR připravovala rozvojovou pomoc v geologii (průzkum a využití nemetalických surovin – kaolin, sklářské písky aj.), avšak projekt nebyl realizován. Mělo jít o rozšíření již probíhajícího geologického průzkumu na Jamajce i na území Guyany.

V současnosti komplikuje zapojení českých firem skutečnost, že Guyana není pro ČR prioritní zemí pro poskytování rozvojové pomoci, a dále, že diplomati ZÚ Brasília, které nerezidentně Guyanu pokrývá, z rozpočtových důvodů cestují do země naprosto sporadicky. Oblasti a konkrétní rozvojové projekty EU v Guyaně s možností zapojení českých firem lze nalézt na:

http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/eu_guyana/political_relations/index_en.htm

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: