Guyana: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

 1 129

1 390

1 376

1 294

1 306

dovoz

1 770

1 970

1 847

1 464

1 900

saldo

-650

-558

-471

-170

-594

Zdroj: Bureau of Statistics, State Planning Secretariat, údaje jsou v mil. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz (v %)

Země

Podíl

USA

27,1

Kanada

26,5

Panama

15,6

Jamajka

8,2

Trinidad a Tobago

5,7

Španělsko

2,7

Ukrajina

2,6


Dovoz (v %)

Země

Podíl

USA

31,2

Trinidad a Tobago

24,9

Čína

8,5

Surinam

4,6

Japonsko

3,7

Zdroj: Bureau of Statistics of Guyana

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky:

  • curk, zlato, bauxit, aluminy, rýže, krevety, melasa, rum, dřevo, připravené potraviny, ryby, diamanty

Hlavní importní položky:

  • paliva a mazadla, železné a ocelové výrobky, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, ropa, potraviny, léky, motory, telekomunikační zařízení, hnojiva

Zdroj: Bureau of Statistics

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guyaně nejsou v současnosti žádné zóny volného obchodu, uvažuje se o otevření první obchodní volné zóny v Lethemu poblíž brazilských hranic za účelem podpory růstu vzájemné obchodní výměny s Brazílií. Vláda podporuje zřízení nových průmyslových zástaveb pro rozvoj průmyslu. V současnosti jsou v provozu dvě průmyslové zástavby (Industrial Estates), a to Coldingen Industrial Estate na východním břehu Demerary otevřená v r. 1997 a Eccles Industrial Estate otevřená v r. 2000 v Lethemu, New Amsterdamu a Belvedere.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice se v posledních letech pohybují mezi 250–300 mil. USD a jsou určeny především sektoru telekomunikací, těžby bauxitu a zlata. Největším zahraničním investorem v Guyaně je Kanada, a to do sektoru těžby a zpracování dřeva a bauxitu a do průzkumu nových ložisek minerálů a USA do telekomunikací, průmyslové výroby a turistiky.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Trh je otevřený pro přímé zahraniční investice, nejsou v platnosti žádná omezení a zahraniční investor má zaručeno právo rovného zacházení jako národní investor. Investiční klima je pro investice příznivé.

Guyanská vláda hledá zahraniční investory zejména do průmyslu bauxitu. Na těžbu minerálů se vztahuje licenční režim s dolovacími poplatky a fiskálním systémem, který zaručuje investorům atraktivní podmínky pro průzkum a produkční projekty. Nicméně zahraniční investoři nemohou samostatně vlastnit malé nebo středně velké těžební lokality (až do 1200 akrů) bez guyanského partnera. Dolovací poplatky stanovené na těžbu zlata a drahých kovů, diamantů a vzácných kamenů ve velkém rozsahu činí 5 % z produkce nebo brutto výnosů, daň 35 %, amortizace 20 %, není žádné clo ani spotřební daň na zařízení, materiál a užívané náhradní díly při průzkumu a těžbě, jen zadržovací daň 6,25 % z dividend, v platnosti tzv. stabilizační doložka zaručující úvodní podmínky na 15 let nebo životnost ložiska. Dolovací poplatky na bauxit a ostatní minerály (vyjma písek a kámen) činí 1,5 % z produkce nebo brutto výnosů, ostatní podmínky jsou stejné jako u zlata. Dolovací poplatky na těžbu středního a malého rozsahu činí 5 % z brutto výnosů při těžbě zlata a 3 % z brutto výnosů při těžbě diamantů, daň z příjmu 2 % z brutto příjmů.

Pro zahraniční investice je dále zajímavý sektor informačních a komunikačních technologií a sektor energetiky, zejména na bázi ropy, plynu a výroby vodní energie. Zásoby na volném moři jsou odhadovány na 2,2 bilionu barelů ropy a 6 trilionů kubických stop plynu. Tyto zásoby nebyly ještě dostatečně prozkoumány, jelikož se nacházejí v oblastech nárokovaných Surinamem a Venezuelou. Tento územní spor sahá hluboko do historie a jeho řešení není v dohledné době reálné. Průzkumné pobřežní vrty však běžně probíhají. Dalšími atraktivními sektory pro zahraniční investice je doprava, dřevozpracovatelský průmysl a zemědělství.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: