Hejtman Moravskoslezského kraje na Business Round Table v Německu

30. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

U příležitosti návštěvy hejtmana Moravskoslezkého kraje Miroslava Nováka v Severním Porýní-Vestfálsku se Moravskoslezský kraj představil jako zajímavá investiční destinace a místo pro obchodní příležitosti pro firmy z této nejprůmyslovější spolkové země Německa.

Business Round Table pořádal Konzulát ČR v Düsseldorfu za podpory Průmyslové a obchodní komory Dortmund a agentury NRW.INVEST.

V úterý, dne 28. června 2016, hejtman Moravskoslezského kraje, pan Miroslav Novák, na akci představil široké možnosti rozvoje průmyslu a vzájemného obchodu, které kraj nabízí. Zároveň byla agenturou NRW.INVEST přítomným představena spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Moravskoslezský kraj a spolková země Severní Porýní-Vestfálsko mají podobnou průmyslovou historii a charakter, oba regiony tak čelí výzvám v oblasti restrukturalizace těžkého průmyslu. Současně v obou regionech probíhají aktivně podporované procesy s cílem podpořit nová průmyslová odvětví a vzniká zde řada firem s inovativní produkcí.

Na akci se také představil český Národní strojírenský klastr, jakožto i firmy ArcelorMittal Engineering Products Ostrava a MEPAC CZ. Akce se zúčastnilo více jak 20 hostů z řad českých a německých podniků a institucí, jako například i zástupci veletržního areálu Messe Düsseldorf, Vítkovice Machinery Group nebo J. C. König.

Česká delegace vedená hejtmanem Moravskoslezského kraje, za účasti P. Chovaniokové, ředitelky Agentury pro regionální rozvoj, a L. Mravce, generálního manažera Národního strojírenského klastru, se v rámci své návštěvy v Severním Porýní-Vestfálsku setkala také se zástupci zemského Sdružení německého strojírenství a stavitelství objektů (VDMA NRW) a strojírenského klastru ProduktionNRW za účelem navázání těsnější spolupráce mezi oběma organizacemi.

V rámci setkání se státním tajemníkem Zemského ministerstva hospodářství, Dr. G. Horzetzkym, se obě zúčastněné strany shodly na potřebnosti uzavření nové dohody o spolupráci v hospodářské oblasti mezi oběma regiony, která by se zaměřila na spolupráci především v těch odvětvích průmyslu a služeb, které mohou nejslibněji přispět k rozvoji obou regionů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Düsseldorfu (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek