Hejtman Plzeňského kraje se zástupci byznysu na Kubě

20. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Hejtman Plzeňského kraje se zástupci byznysu na Kubě Ve dnech od 4. do 9. dubna 2016 se uskutečnila pracovní návštěva delegace Plzeňského kraje vedená hejtmanem Václavem Šlajsem. Ve dvacetičlenné delegaci byli Karel Šidlo (poslanec Parlamentu ČR za KSČM), Ivo Grüner (náměstek hejtmana), Pavel Šindelář (náměstek primátora města Plzně), Miloslav Zeman (předseda Okresní Hospodářské komory), Tomáš Drápela (generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s.) a Milan Edl (děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity).

Plzeňský kraj byl zastoupen firmami: Omexom GA Energy s.r.o. (energie), INEL Holding a.s. (informatika), PDS a.s. (revitalizace nemovitostí), A.D. Creative, a.s. (nanotechnologie), AZ Catering services, s.r.o. (pohostinství) a zástupcem Vědeckotechnického parku Plzeň a.s.

V rámci cesty skupina navštívila Parlament, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zahraničního obchodu a investic, Institut pro přátelství mezi národy, Hospodářskou komoru Kuby a jednala se zástupci kraje Matanzas.

Děkan Edl jednal na Ministerstvu vysokého školství, Havanské Univerzitě a Vysoké škole polytechnické „CUJAE“. Hejtman v rámci četných jednání představil Plzeňský region z hlediska průmyslu a obchodních příležitostí a vyjádřil zájem českých podnikatelských subjektů o Kubu.

Kubánská strana se nejvíce zajímala o pivovarnictví a energetický sektor. Na Kubě s meziročním 15% růstem cestovního ruchu roste spotřeba piva a kapacity kubánských pivovarů nejsou dostatečné. Hlavní sektor, kde je třeba velkých investic, je energetika. Kuba si předsevzala, že do roku 2030 bude 24 % energie pocházet z obnovitelných zdrojů (nyní jsou to 4 %).

Plzeňská delegace informovala o zkušenostech s využitím obnovitelných zdrojů energie (mj. z biomasy, využití solární energie) a byla konstatována připravenost a zájem o spolupráci v této oblasti.

Na Ministerstvu zahraničního obchodu a investic delegaci přijala náměstkyně ministra Ileana Núňez, která tlumočila zájem Kuby o zahraniční investice, preferenční podmínky Kuba nabízí firmám v zvláštní zóně Mariel, byla konstatována i nutnost reformy hospodářského modelu země. Kuba má nový zákon o zahraničních investicích a stanovila prioritní oblasti, do kterých by měly mířit zahraniční investice.

Jednání na Obchodní komoře Kuby vedl její nejvyšší představitel prezident Orlando HernándezGuillén, který shrnul její fungování (zajišťuje všechny veletrhy na Kubě, kubánskou účast na zahraničních veletrzích, je certifikační institucí pro dovoz i vývoz, vede obchodní rejstřík, určuje partnery pro zahraniční investory a společnosti atd.). Členové Kubánské obchodní komory představují 80 % HDP země.

Kubánská strana vzpomínala na dobré vztahy s tehdejším Československem, české produkty mají na Kubě dobré jméno. Pro navázání spolupráce v obchodní oblasti je třeba respektovat na Kubě stanovený postup. Prezident Obchodní komory Kuby vyzval podnikatele, aby se přijeli představit na veletrh FIHAV na přelomu října a listopadu 2016.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek