HK ČR: Usnadnění udělování pracovních karet musí cílit na vyučené Ukrajince

9. 11. 2015 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

motiv článku - HK ČR: Usnadnění udělování pracovních karet musí cílit na vyučené Ukrajince Hospodářská komora České republiky (HK ČR) sice vítá pilotní projekt pro usnadnění udělování pracovních karet vybraným pracovníkům z Ukrajiny, který projedná Vláda ČR, jeho zaměření na vysokoškolsky či alespoň středoškolsky vzdělané pracovníky však neodpovídá potřebám českých firem. HK ČR se nedomnívá, že se tento projekt nedotkne avizovaných pěti set pracovním pozic, reálně lze hovořit spíše o desítkách uplatnění pro vysokoškolsky vzdělané Ukrajince v ČR.

HK ČR byla od začátku přítomná jednáním o zavedení projektu pro usnadňování udělování pracovních karet v ČR pro ukrajinské pracovníky. Opakovaně žádala kompetentní resorty (ministerstva průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, vnitra a zahraničí), aby tento projekt byl primárně zaměřen na nízko a středně kvalifikované pracovníky, nikoliv jen vysokoškolsky vzdělané profese, jak včera avizovala vláda.

Z nepříliš jasných důvodů však bylo zaměření na pracovníky s výučním listem z projektu vyřazeno. Český pracovní trh totiž trpí především velkým nedostatkem dělníků (pracovníků s výučním listem či vyučených s maturitou), a to ve všech oborech a směrech průmyslového odvětví. V současné době firmy na již vyhlédnutého zaměstnance čekají řadu měsíců, anebo musí využívat zprostředkovatelských služeb pracovních agentur nebo účelově zakládaných družstev, které se však mnohdy stávají spíše „obchodníkem s bílým masem“, nežli poskytovatelem pracovní síly nebo tzv. subdodávky.

Vzhledem k tomu, že ekonomika ČR v poslední době významně roste, nedostatek pracovních sil v oblasti dělnických profesí může vygradovat v opravdu velký problém a právě ukrajinští pracovníci by mohli tuto pomyslnou díru na českém pracovním trhu vyplnit. Navíc, ukrajinští pracovníci mají mentálně i kulturně k českému prostředí blízko, a tudíž jejich integrace probíhá zpravidla velmi rychle – během tří měsíců jsou schopni mluvit česky. HK ČR tyto pracovníky nechce jen na brigádu, chce je plně integrovat. Viceprezidentka HK ČR zároveň zdůrazňuje i jejich výraznou ochotu pracovat na pozicích, na kterých Češi pracovat odmítají.

Nedostatek pracovních sil by sice logicky mohl a měl být částečně saturován díky nezaměstnaným českým občanům, kterých je nyní okolo 450 tisíc. Je však nutné říci, že se často jedná o nezaměstnané, kteří nejsou ochotni se za prací stěhovat, leckdy práci reálně vůbec nehledají, ale naopak využívají pohodlného sociálního systému, popřípadě pracují tzv. na černo.

Zaměstnavatelé mají velký problém se získáním pracovníků k tvorbě nových zakázek, avšak tyto pracovníky v současné době nelze jednoduše implementovat z řad nezaměstnaných v rámci EU, jako jsou občané Bulharska nebo Rumunska, kteří by o pozice měli zájem. Proto v současné době jedná HK ČR s Ministerstvem vnitra ČR a proběhne i jednání s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, kde se snaží, aby vláda neodkládala projekt právě pro tyto pracovníky, kterých bude daleko více než 500.

Nutno dodat, že Úřady práce ČR navíc nedisponují relevantními daty o počtu pracovníků, které české firmy potřebují, jelikož zaměstnavatelé už dávno své potřeby úřadům nesdělují, a to na základě zkušeností, kdy na pohovory dochází buďto nekvalifikovaní nevhodní zájemci, anebo pouze ti, kteří si přijdou tzv. pro razítko.

Hospodářská komora České republiky zároveň v nejbližších dnech zahájí průzkum v rámci jednotlivých regionů a tedy i konkrétních firem, aby zjistila, jaká je skutečná poptávka zaměstnavatelů po těchto pracovnících a rovněž přesně identifikovali, aktualizovali seznam poptávaných pracovních pozic.

Nedostatek pracovních sil v ČR totiž výrazně ohrožuje tvorbu HDP v příštím roce. Proto Hospodářská komora ČR apeluje na Vládu ČR, aby se začala tímto problémem zabývat komplexně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek