Hlášení o čerpání licence udělené k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem

23. 5. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Držitel licence je povinen informovat o využívání licence Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správu.

Hlášení se podává pololetně, vždy za dané období, na formuláři informace o využívání licence (pozn. – vyplňování čerpání je vždy za příslušné pololetí – pouze řádek 06 a 07 formuláře je zbývající hodnota a množství CELKEM. Tudíž až tyto řádky se načítají).

K dispozici je i úsporná verze formuláře až pro šest licencí najednou.

Adresa pro osobní podání hlášení o čerpání udělené licence a konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Dittrichova 21
PRAHA 2

Adresa pro písemné podání hlášení o čerpání udělené licence

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 PRAHA 1
tel.: 224 907 657

Tisknout Vaše hodnocení: