Hlaste se o podporu inovací v programu Inostart

30. 4. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Hlaste se o podporu inovací v programu Inostart Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje rozšířený Program Inostart s příjmem žádostí od 2. května 2014. Program je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 mil. CHF (cca 210 mil. Kč) k podpoře malých a středních podniků.

Program byl vyhlášen v září 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a nyní je jeho působnost rozšířena na celé území ČR. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám v programu, konkrétně se jedná zejména o možnost využít poradenské služby ještě před uzavřením úvěrové smlouvy (při přípravě projektu) a dále rozšíření i na společnosti střední velikosti (doposud byl otevřen jen pro malé podnikatele). Program potrvá do konce roku 2016.

Hlavním cílem Programu Inostart je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů. „V Programu Inostart se jedná o podporu malých a středních podnikatelů, kteří jsou na počátku svého podnikání a chtějí zrealizovat inovativní projekty. Banky těmto podnikatelům nechtějí poskytovat úvěr, neboť je často považují za rizikové klienty. Poskytnutí záruky z veřejných zdrojů však nastartuje ochotu banky poskytnout úvěr. Je nutné si uvědomit, že právě malí a střední podnikatelé jsou klíčovými zaměstnavateli a programy, jako je Inostart, které jim pomohou v začátcích podnikání, mohou sehrát důležitou roli v boji s vysokou nezaměstnaností," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Pro podporu podnikatelů je využita kombinace veřejných a soukromých zdrojů. Z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce podnikatelé získají podporu formou záruky za úvěr (poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.), další podporu získají formou poradenství (poskytuje GRANTIKA České spořitelny, a.s.), úvěry podnikatelům poskytuje Česká spořitelna, a.s., z vlastních prostředků.

A jak to tedy vypadá v praxi? Začínající podnikatel (do 3 let) předloží České spořitelně žádost o úvěr, jejíž přílohou bude podnikatelský záměr projektu včetně požadavků na poradenství a žádost o poskytnutí záruky k úvěru. Úvěr v rozmezí 0,5–15 mil. Kč bude zajištěn bankovní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky až do výše 60 % nesplacené jistiny každého úvěru, případné další zajištění si dohodne podnikatel s Českou spořitelnou. Finanční prostředky lze využít na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného hmotného a nehmotného majetku. Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10 % objemu příslušného úvěru, maximálně 150 000,- Kč. Minimální splatnost úvěru činí pět let, existuje také možnost odkladu splácení 3 roky.

Žádosti o úvěry z Programu Inostart je možné podávat od 2. května 2014. Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky a na stránkách České spořitelný věnované programu Inostart.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek