Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2015 a úvahy o dalším vývoji

3. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2015 a úvahy o dalším vývoji Průmysl má v české ekonomice stále stěžejní roli, neboť se na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílí nejvíce, zhruba třetinou, a zpracovatelský průmysl více než čtvrtinou. V roce 2015 český průmysl navázal na růst obnovený v roce předchozím a jeho produkce dále meziročně rostla o 4,4 % (v roce 2014 o 5,0 %).

V rozhodujícím zpracovatelském průmyslu produkce stoupla o 5,6 %. V ostatních sekcích se produkce snížila, v těžbě a dobývání o 1,7 %, kde byl celkový výsledek ovlivněn hlubším poklesem produkce v první polovině roku, a dále ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 2,2 %, kde se od září do výsledků negativně promítaly neplánované odstávky jaderných bloků JE Dukovany.

Velmi dobré výsledky v uplynulých dvou letech zařadily český průmysl do skupiny zemí, které již překonaly předkrizovou úroveň průmyslové produkce roku 2008. V porovnání se zeměmi eurozóny je jeho výkon zhruba dvojnásobný a vysoce převyšuje výsledky nejdůležitějšího kooperačního a obchodního partnera – Německa.

Z odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostla produkce v roce 2015 v šestnácti odvětvích, která se na celkových tržbách průmyslu podílela 78,4 %. Hlavním nositelem výkonu zpracovatelského průmyslu byla již tradičně výroba motorových vozidel s růstem o 11,5 % a s podílem na celkových tržbách průmyslu 28,4 %, následovaná ostatním zpracovatelským průmyslem (růst o 10,5 %), výrobou pryžových a plastových výrobků (o 9,8 %) a výrobou základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 8,9 %).

Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2016

Výsledky průmyslu v roce 2015 byly významným faktorem růstu celé ekonomiky. O jeho příznivý vývoj se zasloužil nejen růst zahraničních zakázek, ale i rostoucí spotřeba domácností, odrážející pokles nezaměstnanosti, růst reálných mezd i nízkou inflaci. Poslední předstihové ukazatele (index nákupních manažerů, důvěra podnikatelů v průmyslu) zatím nenaznačují zásadnější obrat, dá se tedy očekávat, že příznivý vývoj bude pokračovat i v roce 2016.

Spolu se zpomalením růstu HDP v roce 2016 očekáváme také mírné zpomalení růstu průmyslové produkce, zhruba pod čtyřprocentní hranici.

Vývoj zahraničního obchodu se zbožím v roce 2015

Zahraniční obchod České republiky (podle údajů přeshraniční statistiky) přepsal v roce 2015 dosavadní rekordy a pokračoval v růstu. I přes vysokou srovnávací základnu předchozího roku jeho obrat stoupl o 8,0 % na 7 377,9 mld. Kč. Vývoz měl však nižší dynamiku růstu (7,5 %) než dovoz (8,6 %), přesto za celý rok vzrostl na 3 902,1 mld. Kč, kdežto dovoz na 3 475,8 mld. Kč. To mělo vliv na bilanci, která skončila přebytkem 426,3 mld. Kč, proti roku 2014 však meziročně o 2,9 mld. Kč nižším.

Největší objem vývozu v historii země, dosažený v roce 2015, potvrzuje výraznou konkurenceschopnost českých firem a schopnost udržet si pozice na zahraničních trzích, zejména na náročných evropských trzích. O relativně vysoká tempa růstu vývozu se zasloužila především dlouhodobě příznivá situace na evropských automobilových trzích, která s pomocí oslabené koruny udržovala konkurenceschopnost domácích výrobců.

Vývoji zahraničního obchodu také významně napomohl globální propad cen energetických komodit, který stlačil jejich dovozní ceny, a tím zbrzdil dynamiku růstu dovozů a dopad oslabené koruny. Kromě kurzu koruny stranu importů stále více zatěžovala rostoucí spotřeba domácností a průmyslová aktivita, které generovaly poptávku po dovozech.

Vývoj zahraničního obchodu v roce 2016

Výsledky zahraničního obchodu za první dva měsíce letošního roku nepřekvapily, když navázaly na pozitivní vývoj předchozího roku, a to jak na straně dovozů, tak i vývozů (v přeshraničním pojetí). Efekt uměle udržovaného oslabení české koruny zatím nevyprchal a stále působí pozitivně na český export. Spolu s nízkými cenami dovážených surovin, které stlačují jejich dovozní ceny a tím tlumí dynamiku růstu importů, tak zajišťuje příznivé výsledky spočívající v rychlejším růstu vývozu než dovozu a tím i v dalším růstu obchodní bilance, jejíž přebytek je ještě vyšší než před rokem. A to v situaci, kdy stranu importů zatěžuje vysoká spotřeba domácností a solidní průmyslová aktivita, které generují poptávku po dovozech.

Zároveň pokračuje příznivá situace na evropských automobilových trzích. Zahraniční zakázky průmyslovým podnikům nadále přibývají a vzbuzují očekávání, že český vývoz bude i letos pokračovat v expanzi. Německá ekonomika zůstává i nadále v dobré kondici, což následně kladně ovlivňuje vývoj poptávky po českých exportech. Možné riziko pro vývoj zahraničního obchodu jako celku, především z hlediska kooperačních vazeb, představuje zpomalující ekonomika Číny, dále pak signály oslabení růstu světové ekonomiky, deflační hrozba v zemích EMU, ale i migrační krize.

Dokumenty ke stažení:

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek