Rodinné firmy: Hledá se pokračovatel

28. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Rodinné firmy: Hledá se pokračovatel Rodinné firmy ze střední a východní Evropy musejí v současnosti řešit úkol, který byl pro ně dosud neznámý. Otcové-zakladatelé, kteří podniky po pádu komunismu vytvořili často z ničeho, teď přemýšlejí, jak a kdy předat řízení svých firem.

Generace prvních porevolučních podnikatelů se pomalu chystá odejít z vedení svých společností, jejichž budování často věnovali veškerou svou energii i čas. Jsou s tedy s nimi spojeni mimořádně pevným poutem a firmy jsou na nich závislé.

Předat jejich řízení je proto pro ně mimořádně obtížné. Navíc problematika nástupnictví kvůli dlouholetému násilnému přerušení svobodného vývoje logicky nemůže mít v středo- a východoevropském prostoru žádnou tradici a tedy ani obecný zkušenostní rámec.

Jak vypadá život po firmě

Jedním z problémů je fakt, že otcové-zakladatelé často nejsou v procesu předávání firmy příliš aktivní. „Ti lidé si mnohdy neumějí představit svůj ‚život po firmě'. Prostě nevědí, co by dělali, kdyby pustili z rukou otěže. A je to pochopitelné, firma zaplňovala prakticky sto procent jejich času," uvedl před časem pro deník E15 David Krajíček, šéf společnosti Krajíček&Associates, která se zaměřuje na poradenství pro privátní a rodinné firmy.

Problémem bývá i nedůvěra majitelů vůči mladším generacím a určitý konzervativní způsob uvažování. „Rádi si dělají všechno po svém, jak byli zvyklí, a na nové věci pohlížejí s nedůvěrou. Nedůvěra vůči mladším generacím může být také způsobena právě silnou fixací na firmu a strachem z případného ‚selhání' potomka v jejím řízení a vlastnictví," doplnil David Krajíček.

Tato situace může vyústit až v extrémní jednání majitelů, jako je např. ponižování potomků před celou firmou a v konečném důsledku až k jejímu rozpadu.

Prodej firmy nemusí znamenat selhání

Problémem bývá i nedůvěra majitelů vůči mladším generacím.Existuje několik možností, co s firmou dál. V první řadě je to již zmiňované předání další generaci v rodině.

V České republice už tento proces v řadě případů proběhl úspěšné, příkladem za všechny může být jedna z nejúspěšnějších českých firem, které se podařilo prosadit se i na zahraničních trzích, a to společnost Grund, výrobce koupelnových doplňků.

Další variantou je přesun řízení firmy na profesionální management. V tomto případě nastupující generace vidí smysl v držení původní rodinné firmy, ale nemá předpoklady a potenciál pro její aktivní řízení. Nová generace se však také může rozhodnout firmu prodat, popřípadě odprodat jen její část strategickému nebo finančnímu investorovi, který může pomoci s dalším rozvojem.

Celosvětové statistiky ukazují, že proces nástupnictví není v rodinných firmách příliš úspěšný. Alespoň na první pohled. Úspěšnost firem při předávání z první generace na druhou je totiž jen 30 procent, z druhé na třetí už jen 13 procent a z třetí na čtvrtou dokonce dosahuje pouhých tří procent.

„Problémem bývá i nedůvěra majitelů vůči mladším generacím."

Důvodů je několik, v první řadě fakt, že se rodina s každou generací rozrůstá. V první generaci má například pět přímých příslušníků. Ve druhé už je jich dvacet, ve třetí padesát atd. Dochází tím pádem k tříštění zájmů, zaměření a také k rozmělňování původního odkazu.

Jak ale vysvětluje David Krajíček, tahle statistika není příliš podstatná. „To, že firma ve druhé generaci přežije jen ve 13 procentech případů, neznamená, že rodina je neúspěšná. Prodej firmy prostě nemusí znamenat její selhání. Když se druhá generace rozhodne vstoupit do jiné oblasti, nelze ji kvůli tomu považovat za neúspěšnou. Statistika se váže pouze na hlavní, původní firmu, a nereflektuje nové projekty, které vznikají v rámci rodiny," vysvětlil David Krajíček.

Příkladem může být příběh Alexe Scotta, člena čtvrté generace britské rodinné firmy Provincial Insurance, kterou v roce 1903 založil jeho pradědeček Sir James William Scott. Alex ji vedl z pozice generálního ředitele a předsedy představenstva, ovšem v roce 1996 připravil a řídil její strategický prodej.

V rozhovoru pro deník E15 vysvětlil, že důvodem byly významné proměny na pojišťovacím trhu, které vedly k velkému nárůstu rizika pro jejich podnikání.

Zároveň zdůraznil rozdíl mezi majiteli rodinného podniku a rodinou, která podniká. A jelikož se s členy rodiny shodli na tom, že chtějí dál podnikat, a všimli si, že na trhu není dostatek poradenských služeb pro podniky jejich typu, založili firmu, která dnes spravuje majetek v hodnotě několika miliard liber pro více než 40 rodin a nadací.

Nejprve je třeba sladit hodnoty a vizi

Jak postupovat při ověřování, zda jsou členové nástupnické generace vhodnými adepty pro převzetí zodpovědnosti na chod firmy? „Zahraniční i naše poradenská zkušenost ukazuje, že je velmi přínosné, když obě generace nejdříve sladí hodnoty, filozofii podnikání a vizi pro fungování firmy v budoucnosti," zdůrazňuje David Krajíček.

Z tohoto hlediska se podle něj následně posoudí vhodnost jednotlivých adeptů po stránce osobnosti, odborné výbavy a správné motivace. Ani tento postup nemusí přinést výsledky pro jednoznačné rozhodnutí. „Často může vzniknout vyrovnanost a silná rivalita mezi jednotlivými adepty a je pak třeba také dbát na férovost a transparentnost celého procesu.

Rodiče někdy trpí osobním zaujetím vůči některým ze svých dětí a mají pak tendenci prosazovat svého preferovaného nástupce bez ohledu na jeho celkovou vhodnost," upozorňuje David Krajíček. To pak podle něj vytváří v rámci rodiny silné napětí a může vyústit v poškození až rozpad rodinných vztahů.

A v jakých případech je vhodné přemýšlet o prodeji firmy? Například tehdy, když nastupující generace nevidí dlouhodobý smysl v dalším rozvoji a držení rodinné firmy. Získaný kapitál se rozhodne investovat do odvětví, kde vidí větší potenciál a má k němu i osobně blíže. Případně se rozhodne nabité prostředky zhodnocovat jiným způsobem.

„Prodej firmy druhou nebo třetí generací a vstup do nového odvětví je v rozvinutých ekonomikách zcela běžný," uzavírá David Krajíček.

Převzato z magazínu Export Journal

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek