Petr Zahradník: Hodnocení České republiky Bruselem je až příliš kruté

26. 5. 2016 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Jednou z klíčových událostí uplynulých dnů musí být pravidelné specifické doporučení, zpracované pro každý členský stát Evropskou komisí v rámci procesu Evropského semestru, které bude v červenci přijímat Rada EU. "Tvrdit, že fiskální rámec v České republice je jeden z nejslabších v EU, je dosti přísné hodnocení," říká Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky.

Nelze se ubránit dojmu, že obsah dokumentu pro Českou republiku vyznívá podle volby jeho slovníku poněkud krutěji, než bychom si zasloužili. Přitom patříme v současnosti do množiny sedmi zemí (tedy do horní čtvrtiny) EU, které nejsou zatíženy zařazením mezi ekonomiky, které čelí nadměrným veřejným schodkům a současně nevykazují zásadní makroekonomické nerovnováhy.

Míra veřejného dluhu není vysoká

Ne, že by postřehy Evropské komise nebyly pádné a autentické. Nicméně však neplatí, že v případě výrazně hůře se vyvíjejících ekonomik než je aktuálně i při střednědobém výhledu ta naše, je použito i úměrně tomu ostřejší výrazivo. Tvrdit například, že fiskální rámec v České republice je jeden z nejslabších v EU, je dosti přísné hodnocení pro zemi, která vykazuje přibližně půlprocentní míru veřejného deficitu k HDP a přibližně 40% míru veřejného dluhu (tedy patříme fiskálně k těm nejzodpovědnějším).

Při této zmínce si snad lze jen povzdychnout, jakých výsledků by naše veřejné finance dosahovaly, pokud by náš fiskální rámec byl alespoň průměrný. Je samozřejmě pravdou, že podoba a praktický výkon politiky výdajových rámců se liší od ideálu; otevřená otázka je spojená též s dosud nevyužitým prostorem pro funkčnost fiskální rady. Pravdou však je, že v řadě zemí, kde výdajové rámce i fiskální rady fungují podle příruček aplikované fiskální politiky i představ Evropské komise, jsou reálné fiskální výsledky mnohde i výrazně horší, než ty naše.

U výzkumu záleží na úhlu pohledu

Každopádně však doporučení k přijetí opatření ve prospěch dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zvláště ve světle budoucí funkčnosti zdravotní péče, fatálně závislé na veřejném přerozdělování, rozhodně nepozbývají relevanci. Za velmi důležité lze považovat i výzvu k omezení regulatorních a administrativních bariér pro investice. Poukaz na stále podprůměrný objem investic na obyvatele v České republice by měl být vyvážen zmínkou stejně korektního argumentu o výši míry investic na HDP v naší zemi, jež je výrazně vyšší než činí unijní průměr. Poukaz na limity v oblasti investic v dopravě a energetice je nicméně zcela relevantní, stejně jako například na dostupnost možností a šíři produktů a služeb e-governmentu.

A taktéž zmínka udržitelnosti a návratnosti velkorysých investic do výzkumu a vývoje v uplynulém období, jež bude v současnosti a blízké budoucnosti vyžadovat další prostředky k zajištění toho, aby tyto investice splňovaly požadavky efektivnosti, je více než aktuální. Zpráva se snaží nalézt též temnější místa ve vývoji trhu práce, která bezesporu též existují, nicméně v zemi s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU se hledají obtížněji než v zemích, kde je hodnota tohoto ukazatele dvoj- či třínásobná, případně vyšší.

Specifickým tématem, které se vztahuje k řadě doporučení vůči konkrétním členským státům, je otázka zlepšení regulatorních pravidel. Toto úsilí by mělo být obsahově neutrální a mělo by velmi silně zlepšit vlastní výkon jak veřejného sektoru, tak pravidel podle kterých se chovají občané, podnikatelé a představitelé dalších zájmových skupin. Mělo by vést k odstranění nadměrné administrativní zátěže pro občany a k ověření, zda jsou pravidla hry postavena korektně.

V neposlední řadě by toto úsilí mělo vést ke zjednodušení regulatorních přístupů. Zvláště pro některé země je velmi důležité, aby došlo k omezení praktik gold-platingu, který pod rouškou respektování specifických potřeb v jednotlivých členských zemích často činí z původně rozumného záměru nepoužitelnou překážku.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek