Hodnocení vybraných výzev ROP Severovýchod

1. 2. 2012 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Na webových stránkách Regionální rady NUTS II Severovýchod jsou zveřejňovány informace o hodnocení výzev včetně detailního popisu způsobu hodnocení a výsledků těchto výzev, a to v sekci Hodnocení vybraných výzev. Zveřejnění těchto údajů na jednom místě přispívá k přehlednému poskytování informací o zásadních výzvách ROP Severovýchod.

V sekci jsou zveřejňovány informace o způsobu hodnocení výzev a dále seznamy schválených projektů a souhrnné hodnoticí zprávy u vybraných oblastí podpory, v rámci nichž zájem žadatelů mnohonásobně převýšil možnosti finanční alokace pro dané kolo výzvy, a nebylo tak možné podpořit další kvalitní projekty.

Více informací naleznete na stránkách ROP Severovýchod: Hodnocení vybraných výzev.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek