Honduras: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Honduras (v tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

I-III/2016

Vývoz

11 524

14 421

14 343

10 320

10 870

2 365

Dovoz

10 649

11 871

11 873

8 991

6 934

2 070

Bilance

875

2 550

2 470

1 329

3 936

295

Obrat

22 173

26 292

26 216

19 311

17 804

4 435

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity:

 • plastové izolační součástky pro elektrické stroje,
 • umělá střeva z tvrzených bílkovin,
 • zařízení k ochraně spínání elektrických obvodů do 1000 V,
 • holící a stříhací čepelky,
 • turbovrtulové pohony do 11000 kW,
 • nástroje na frézování,
 • uhličitan sodný,
 • zbraně, revolvery, pistole,
 • papír kraft,
 • bavlněné tkaniny potištěné.

Hlavní dovozní komodity:

 • káva nepražená s kofeinem,
 • bavlněná trička a tílka,
 • soupravy zapalovacích kabelů pro auta a letadla,
 • turbovrtulové pohony do 1100 kW,
 • doutníky,
 • melouny,
 • trička a tílka z ostatních materiálů,
 • stolní nádobí a kuchyňské výrobky z plastů,
 • pánské a chlapecké bavlněné košile,
 • bavlněné pletené a háčkované pulovry a svetry.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Mexiko nemá o spolupráci v oblasti služeb konkrétní informace, probíhá však oboustranný styk v rámci turistických projektů.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má o českých přímých zahraničních investicích do Hondurasu pouze informaci týkající se nákupu pozemků českou firmou na ostrově Roatán, za účelem výstavby turistického střediska.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní rámec se omezuje na dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na unijní úrovni byla sjednána „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“, které je HN součástí. Jako vhodné se jeví uzavření bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění (je v jednání) a dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Ekonomické vztahy ČR a Hondurasu jsou bezvýznamnějších problémů. Ve vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

HN přijímá ročně zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 500 až 700 mil. USD. ČR v posledních letech do HN finanční rozvojovou pomoc neposkytla.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: