Honduras: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody s Hondurasem od 1. srpna 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Honduras
Col. Altos de las Lomas del Guijarro Sur
4a Avenida – 2a Calle, Bloque B
Tegucigalpa
Tel.: +504 22399991
e-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nejsou k dispozici údaje o obchodu se všemi jednotlivými zeměmi EU, pouze s vybranými.

Vývoz - SRN (341,1339,4 mil. USD), Nizozemsko (159,9 mil. USD), Belgie (116,7 mil. USD), Velká Británie (75,4 mil. USD), Itálie (67,7 mil. USD), Francie (62,4 mil. USD), Španělsko (41,8 mil. USD), Švédsko (29,1 mil. USD).

Dovoz - Španělsko (180,8 mil. USD), SRN (171,1 mil. USD), Itálie (82,1 mil. USD), Francie (46,9 mil USD), Nizozemsko (36,1 mil. USD), Belgie (30,3 mil. USD), Švédsko (17,4 mil. USD).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Programy na období 2007–2013 byly zaměřeny do oblasti sociální koheze (snížení chudoby), podpora udržitelného zacházení s přírodními zdroji (lesy), zlepšení právního systému a bezpečnosti. EU příspěla částkou 223 mil. EUR.

V období 2014-2020 se podpora EU zaměří na následující tři oblasti: regionální hospodářská integrace, bezpečnost a právní stát, zvládání katastrof a změny klimatu. EU pro Honduras vyčlenila na toto období 235 mil. USD.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: