Honduras: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

7 977,0

8 359,3

7 805,5

8 072,2

8 040,7

Dovoz

11 126,1

11 371,1

10 952,6

11 069,7

11 097,0

Bilance

-3 149,1

-3 011,8

-3 147,1

-2 997,5

-3 056,3

Obrat

19 103,1

19 730,4

18 758,1

19 141,9

19 137,7

Zdroj: Banco Central de Honduras, mil. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

Nejdůležitějšími partnery v roce 2015 byly USA (1,397 mld. USD), s velkým odstupem pak SRN (339,4 mil. USD), Salvador (331,5 mil. USD), Guatemala (236,4 mil. USD), Nikaragua (217,4 mil. USD), Nizozemsko (159,9 mil. USD), Belgie (116,7 mil. USD), Kostarika (96,2 mil. USD), Mexiko (93,4 mil. USD), Velká Británie (5,4 mil. USD). Kanada (69,5 mil. USD), Francie (62,4 mil. USD), Italie (67,7 mil. USD), Venezuela (58,5 mil. USD).

Dovoz

Nejdůležitějším partnerem v roce 2015 byly USA (3,3065 mld. USD), dále Guatemala (862,4 mil. USD), Mexiko (617,7 mil. USD), Salvador (477,4 mil. USD), Kostarika (330,6 mil. USD), Panama (222,6 mil. USD), Indie (185,2 mil. USD), Španělsko (180,8 mil. USD), Japonsko (134,7 mil. USD), Brazílie (132,9 mil. USD), Kolumbie (117,3 mil. USD).

Nejsou k dispozici údaje o obchodu se všemi jednotlivými zeměmi EU, pouze s vybranými.

Vývoz - SRN (341,1339,4 mil. USD), Nizozemsko (159,9 mil. USD), Belgie (116,7 mil. USD), Velká Británie (75,4 mil. USD), Itálie (67,7 mil. USD), Francie (62,4 mil. USD), Španělsko (41,8 mil. USD), Švédsko (29,1 mil. USD).

Dovoz - Španělsko (180,8 mil. USD), SRN (171,1 mil. USD), Itálie (82,1 mil. USD), Francie (46,9 mil USD), Nizozemsko (36,1 mil. USD), Belgie (30,3 mil. USD), Švédsko (17,4 mil. USD),

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky v roce 2015 byly oblečení, káva, součástky dopravních prostředků dále banány, kožešiny, palmový olej, krevety, nitě a textilie, železo a železné výrobky, papír a karton, mýdlo, doutníky, plasty a výrobky z nich, zelenina, rybí filety, cukr.

Nejdůležitější dovozní položky v roce 2015 byly textilní materiál a výrobky z nich, stroje, chemické produkty, plasty a výrobky z nich, suroviny na výrobu papíru, spotřební zboží, obecné kovy a výrobky z nich, dřevo a uhlí, dopravní prostředky a potravinářské výrobky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu existují v Hondurasu ve formě tzv. ZEDES (Zona de Empleo y Desrrollo Económico y Social).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zlepšení podnikatelského klimatu a platnost Dohody o volném obchodu s USA (CAFTA) umožnilo Hondurasu v uplynulých letech získat značnou část přímých zahraničních investic směřujících do regionu a výrazně překonat výši PZI dosaženou v minulosti.

Přímé zahraniční investice v Hondurasu v roce 2015 dosáhly hodnoty 1,2035 mld. USD. Nejvíce se investovalo do služeb (31,9 %), dopravy, skladování a do sektorů telekomunikace (19,3 %), maquila (16,2 %), zpracovatelský průmysl (16,6 %), služeb spojených s obchodem, restauracemi a hotely (10,2 %) a 5,2 % do ostatních oborů. Nejvíce investic pocházelo z Panamy, Kanady, USA, Mexika, Spojeného Království a Lucemburska.  

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PZI (mil. USD)

969,2

1014,4

1058,5

1059,7

1144,1

1203,5

Zdroj: Banco Central de Honduras

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Honduraská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice mají být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje honduraský zákon o zahraničních investicích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: