Honduras: Zahraniční obchod a investice

18. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

9 394,7​

 

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vývoz

 4 401,8  3 886,4  4 065,3  3 921,3

3 857,3

4 564,2

Dovoz

 9 394,7

9 152,3

 9 298,3

9 424,3

   8 898,2 

9 684,4 

Bilance

 13 796,5  13 038,7  13 363,6  13 345,6             12 755,5

14 248,6

Obrat

 -4 992,9  -5 265,9  -5 233,0   -5 503,0                -5040,9

-5 120,2 

Zdroj: Banco Central de Honduras, mil. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

Nejdůležitějšími vývozními trhy v roce 2017 byly USA (1,571 mld. USD), Německo (405,6 mil. USD), Belgie (350,2 mil. USD), Nizozemsko (326,3 mil. USD), Salvador (330,3 mil. USD), Guatemala (236,7 mil. USD) a Nikaragua (217,8 mil. USD).

Dovoz

Nejdůležitějším partnerem v roce 2017 byly USA (3,9 mld. USD), Guatemala (1,012 mld. USD), Čína (825,7 mil. USD), Mexiko (599,3 mil. USD), Salvador (550,0 mil. USD), Panama (424,7 mil. USD) a Kostarika (407,4 mil. USD). Z evropských zemí jsou nejdůležitějšími dovozními partnery Německo (147,8 mil. USD) a Španělsko (135,2 mil. USD).

Postavení k EU

Honduras je 91. obchodním partnerem EU. V roce 2017 se z Hondurasu do zemí EU dovezlo zboží v hodnotě 1,265 mld. EUR a vyvezly se produkty v hodnotě 437 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 1,038 mld. EUR v případě dovozů a 454 mil. EUR u vývozů. Zatímco evropské dovozy z Hondurasu výrazněji stouply, u vývozu byl zaznemenán mírný propad.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky v roce 2017 byly textil, káva, dále banány, kožešiny, palmový olej, krevety, nitě a textilie, železo a železné výrobky, papír a karton, mýdlo, doutníky, plasty a výrobky z nich, zelenina, rybí filety a cukr.

Nejdůležitější dovozní položky v roce 2017 byly textilní materiál a výrobky z nich, ropa a ropné produkty, stroje, chemické produkty, plasty a výrobky z nich, suroviny na výrobu papíru, spotřební zboží, obecné kovy a výrobky z nich, dřevo a uhlí, dopravní prostředky a potravinářské výrobky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu existují v Hondurasu ve formě tzv. ZEDES (Zona de Empleo y Desarrollo Económico y Social).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zlepšení podnikatelského klimatu a platnost Dohody o volném obchodu s USA (DR-CAFTA) umožnilo Hondurasu v uplynulých letech získat značnou část přímých zahraničních investic směřujících do regionu a výrazně překonat výši PZI dosaženou v minulosti.

Přímé zahraniční investice v Hondurasu v roce 2017 dosáhly hodnoty 1,1857 mld. USD, což oproti předchozímu roku znamenalo růst o 4,1 %. Nejvíce se investovalo do sektoru služeb (28,4 %), zpracovatelského průmysl (21,3 %), maquila/montovny (17,2 %), dopravy, skladování a telekomunikací (12,3 %), obchodu, pohostinství a hoteliérství (9,3 %) a dalších sektorů (11,5 %).

Nejvíce investic pocházelo z Latinské Ameriky a Karibiku (394,5 mil. USD), USA, Kanady a Mexika (279,2 mil. USD), Evropy (257,5 mil. USD), Střední Ameriky (177,9 mil. USD) a Asie a Oceánie (76,6 mil. USD).

 

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

PZI (mil. USD)

1014,4

1058,5

1059,7

1144,1

1203,5

1002,1 

1185,7 

Zdroj: Banco Central de Honduras

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Honduraská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice mají být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje honduraský zákon o zahraničních investicích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: