Hongkong (Čína): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Hongkongu spočívá v tom, že jím prochází značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 80 % do Hongkongu dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory:

Železniční doprava

Probíhá či plánuje se realizace několika mega infrastrukturních projektů např. rychlodráha, Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong Express Rail Link, stavba nových linek metra South Island Line, West Kowloon Culture District aj.

 • 8603 Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové
 • 8607 Části, součásti vozidel železničních aj. kolejovou dopravu

Kovové konstrukce

Chystá se výstavba řady insfrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong – Zhuhai – Macao aj. Stále rostoucí poptávka po nové bytové výstavbě a dalších veřejných zařízení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatelstva.

 • 7301 Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
 • 7308 Konstrukce části desky tyče aj. z železa a oceli

Chemický průmysl

V rámci uvedených položek nelze Hongkong označit za koncový trh. Jedná se spíše o možnosti reexportu zejména do kontinentální Číny. Obchod s uvedenými položkami je ve velké míře zprostředkován obchodními společnostmi se sídlem v Hongkongu.

 • 3818 Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku

Stroje k obrábění, zpracování, úpravě materiálů a manipulaci

V rámci uvedených položek nelze Hongkong označit za koncový trh. Jedná se spíše o možnosti reexportu zejména do kontinentální Číny. Obchod s uvedenými položkami je ve velké míře zprostředkován obchodními společnostmi se sídlem v Hongkongu.

 • 8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
 • 8444 Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
 • 8457 Obráběcí stroje
 • 8458 Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj.
 • 8428 Zařízení zdvihací nakládací manipulační

Turbíny generátory, čerpadla, kotle apod.

V rámci uvedených položek nelze Hongkong označit za koncový trh. Jedná se spíše o možnosti reexportu zejména do kontinentální Číny. Obchod s uvedenými položkami je ve velké míře zprostředkován obchodními společnostmi se sídlem v Hongkongu.

 • 8411 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

Potravinářský průmysl

Zemědělství v Hongkongu je vzhledem k jeho rozloze značně limitované, dováží se 95 % zemědělských produktů. Ve velké míře Hongkong dováží např. sušené mléko.  Zvýšená poptávka je rovněž po biopotravinách a zdravé výživě. S ohledem na geografickou polohu, statut svobodného přístavu a regionálního distribučního centra je nemalá část (přibližně 30%) dovezených potravin dále reexportována do kontinentální Číny a regionu JV Asie. Odstranění cla na dovoz vína a piva v roce 2008 (dříve 40%, resp. 20%) zlepšuje možnost dodávek   na vyspělý spotřebitelský trh Hongkongu a zároveň re-exportu do dalších zemí   regionu. Vládní, ale i soukromé subjekty postupně z Hongkongu budují centrum obchodu s vínem nejen pro čínský trh, ale pro celou prudce rostoucí oblast jihovýchodní Asie.

 • 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená
 • 1704 Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
 • 2201 Vody minerální sodovky neslazené
 • 2203 Pivo ze sladu
 • 2204 Víno z čerstvých hroznů
 • 8438 Stroje na průmyslové zpracování potravin a nápojů (např. pro pivovary)

Kreativní průmysl

Výstavba hotelů, vysoká kupní síla obyvatel Hongkongu a oblíbenost města jako nákupního centra ze strany movitých občanů ČLR, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie atp.

 • 4418 Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
 • 7010 Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
 • 9405 Svítidla a jejich části a součásti
 • 7001 Masivní sklo v kusech
 • 9401 Sedadla ne lékařská apod. proměnitelná v lůžka
 • 9403 Nábytek ostatní části a součásti

Zdravotnictví

Oblast zdravotnictví patří jednoznačně mezi priority hongkongské vlády. Podíl vládních výdajů do zdravotnictví činí cca. 16,9% z celkového ročního rozpočtu. V letošním návrhu rozpočtu bylo pro tuto oblast vyčleněno o 2,7 mld. HKD více nežli v loňském roce (celková částka činí 49 mld. HKD).  S ohledem na rychle stárnoucí populaci si vláda stanovila jako hlavní dlouhodobé cíle další zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných zdravotních služeb a zařízení ve všech oblastech.

 • 3005 Vata gáza obinadla
 • 9018 Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje
 • 9402 Lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením
 • 9022 Rentgenové přístroje pro lékařské účely

Technologie na ochranu životního prostředí

Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečisťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Šanci mají rovněž firmy vyrábějící měřicí přístroje a příslušenství.

 • 8421 stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

Perspektivními odvětvími pro investice jsou zejména: obchod, finanční služby, obchodní a profesionální služby, pojišťovnictví.

Aktuální sektorové příležitosti pro Hongkong

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

28.-29.10.2016 

Účast na veletrhu Eco Expo

Messe Frankfurt, HKTDC

GK Hongkong na tomto vletrhu tři roky po sobě připravoval stánek a prezentaci firem. Předpokládá se účast i letos, jekkoliv zatím veletrh mezi projekty PROPED není. GK nicméně využije svých zkušeností a kontaktů a napomůže firmám s účastí na tomto veletrhu.

10.-11.11.2016

Účast vinařů z ČR na veletrhu Hong Kong International Wine & Spirits Fair

Hong Kong Trade Development Council 

Ve spolupráci s HKTDC připravuje GK Hongkong účast vinařů z ČR na veletrhu Hong Kong International Wine and Spirits Fair. 

1.-3.12.2016

Prezentace na veletrhu World SME Expo 

Hong Kong Trade Development Council - HKTDC 

Prezentace ČR a možností obchodní spolupráce v rámci veletrhu World SME Expo, kde bude mít GK Hongkong umístěn vlastní informační stánek.  

30.3.-1.4.2017

Prezentace na veletrhu environmentálních technologií v Macau

Macao International Environmental Cooperation Forum & Exhibition

GK Hongkong připraví vlastní stánek a zároveň poskytne českým firmám možnost účasti a vlastní prezentace. 

Kalendář akcí je v průběhu roku stále aktualizován.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: