Hongkong (Čína): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

11. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Hongkong představuje pro ČR jeden z největších exportních trhů v Asii, resp. mimo Evropu vůbec, je významným zdrojem příjmů z turistiky (cca 12 tis. osob ročně) a potenciálně i zdrojem investic. Jde o jedno z mála asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci (nepřetržitě od r. 1999).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – HK (mil. CZK) 

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

7 906

2 063

9 970

5 843

2013

7 793

3 279

11 071

4 514

2014

7 544

3 980

11 524

3 565

2015 

7 907

4 341

12 248

3 566

2016

 

1-6/2017

6 844

 

4 384

 4 105

 

1 248

10 949

 

5 631

2 739

 

3 136

Zdroj: ČSÚ ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu podle statistik za rok 2016 jsou:

 1. Kondenzátory elektr. pevné otočné
 2. Obvody integrované elektronické
 3. Tříkolky, koloběžky, kočárky, panenky, hračky
 4. Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů
 5. Perly, imitace perel a drahokamů
 6. Transformátory, el. měniče, statické induktory
 7. Přístroje telefonní, ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat
 8. Sklo lité profilové, ploché, válcované
 9. Stroje pro automatické zpracování dat, jednotky, snímače
 10.  Dráty, kabely, vodiče

Z Hongkongu ČR dováží podle údajů za rok 2016 :

 1. Přístroje telefonní, ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat
 2. Motory elektrické, generátory
 3. Hodinky náramkové, kapesní
 4. Stroje pro automatické zpracování dat, jednotky, snímače
 5. Transformátory, el. měniče, statické induktory
 6. Perly, imitace perel a drahokamů ze skla
 7. Obvody tištěné
 8. Obvody integrované elektronické
 9. Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské
 10.  Výrobky ostatní z hliníku

Jak v případě dovozu, tak i ve vývozu z Hongkongu je zboží převážně reexportováno z ČLR nebo do ČLR. 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb má ČR s Hongkongem pasivní bilanci, služby však představují zanedbatelný podíl na celkovém obchodu (cca 4%). Vedle finančních služeb tvoří obchod se službami z převážné části kategorie „ostatní nákladní doprava“, což pravděpodobně představují poplatky za spediční služby.

Hongkongské firmy jeví zájem o spolupráci s českými firmami v oblasti dopravních a spedičních služeb, právních a obchodních služeb. Velký prostor se nachází v oblasti finančních služeb – tj. financování projektů ve třetích zemích, služby spojené s operacemi na akciových trzích (např. spolupráce na nových emisích akcií, získávání kapitálu apod.) a služby v oblasti pojišťovnictví. Úspěšně lze nabízet software pro obráběcí stroje a řídicí systémy, či software ve stavebních konstrukcích. Další možnosti jsou v segmentu sofistikovaných, specializovaných a unikátních služeb jako jsou např. módní návrhářství, průmyslový a módní design, interiérová architektura, včetně prosazování českých výrobků – např. sklo, osvětlovací zařízení apod., služby spojené s aktivním trávením volného času a orientované na cestovní ruch – např. klasická, lázeňská, kongresová a incentivní turistika a související nabídka služeb touroperátorů v ČR. Tyto druhy služeb by v budoucnu mohly tvořit významnou součást českého exportu do Hongkongu vedle služeb spojených s dopravou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době působí v Hongkongu kanceláře společností Elcom, Preciosa, Lasvit, Sans Souci a Home Credit. Řada českých podnikatelů si pak v Hongkongu registruje firmy za účelem usnadnění platebního styku s obchodními partnery z ČLR, nebo možnosti čerpání různých daňových výhod. V červnu 2016 zde založil český subjekt firmu Fund Genesis Limited, která podniká v oblasti finančních služeb. Úspěšně již několik let na trhu působí firma s českým zakladatem Startupr, která se věnuje zakládání firem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014.

Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou stranách již ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012.

Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR (jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání odsouzených osob a Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení). Datum účinnosti výše uvedených dohod bude stanovena po ukončení ratifikačního procesu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, formou humanitární pomoci, financovanou cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Hong Kong SAR rozvojovou pomoc nepřijímá.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: