Hongkong (Čína): Zahraniční obchod a investice

24. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong byl 7. největším exportérem obchodního zboží v roce 2017 a 15. největším exportérem komerčních služeb. Prostřednictvím Hongkongu je každoročně uskutečňována přibližně pětina zahraničního obchodu ČLR.

Export Hongkongu směřuje převážně do výrobních kapacit v oblasti jižní Číny, odkud se zboží následně dále reexportuje do zahraničí.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. HKD)

 

2013

2014

2015

2016 

 2017

vývoz (domácí + reexport)

3 559 686

3 617 468

3 558 418

3 588 300 

3 875 900 

dovoz

4 060 717

4 219 046

4 046 420

4 008 400 

4 357 000 

saldo

-501 031

-546 295

-441 141

-420 100 

- 481 100 

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu za rok 2017 

Země  Objem v mld. HKD
 1. Čína  2 030,1
 2. Tchaj-wan  329,7
 3. Singapur  288,1
 4. EU  284,9
 5. Japonsko 253,4
 6. Korea  252,1
 CELKEM  4 357,0

 

 

Teritoriální struktura vývozu za rok 2017

 ZeměCelkový vývoz 
 1. Čína 2 105,8
 2. EU 347,1
 3. USA  330,2
 4. Indie  158,6
 5. Japonsko  128,5
 6. Tchaj-wan 89,4
 CELKOVÝ VÝVOZ  3 875,9

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

 

 Obchod se službami v roce 2017 zaznamenat čisté kladné saldo v objemu 208,1 HKD, přičemž vývoz služeb činil 810,3 mld. HKD a dovoz 602,3 mld. HKD. Struktura vývozu služeb podle objemu: cestovní ruch, finanční služby, ostatní služby. V dovozu jsou na prvním místě cestovní ruch, následují dopravní služby, ostatní služby, výrobní služby a finanční služby.  

Největším obchodním partnerem Hongkongu je kontinentální Čína. V kontinentální Číně jsou hlavními odběrateli hongkongského vývozu exportní výrobní kapacity v přilehlé provincii Guangdong, kam byla přemístěna velká část výrobních kapacit z Hongkongu a kde je Hongkong současně i největším investorem.

EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem. EU z Hongkongu dováží dopravní a strojírenské vybavení a telekomunikace, směrem do Hongkongu pak vyváží dopravní, strojírenské a telekomunikační vybavení a chemikálie. V oblasti služeb jsou hlavními oblastmi letecká doprava a obchodní a finanční služby.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • Hlavními vývozními komoditami jsou: elektrické stroje a spotřebiče, drobné elektronické součástky, textil a oděvy, obuv a hračky.
 • Hlavními dovozními komoditami jsou: surové materiály a polovýrobky, spotřební zboží, potraviny, palivo, které je však převážně dále reexportováno.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Hongkong je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

 • Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou
 • Hongkong je pro ČLR důležitý mezičlánek jejího obchodu
 • Hongkong a ČLR jsou si navzájem významným zdrojem zahraničních investic
 • Hongkong je pro čínské firmy klíčovým místem pro získávání kapitálu

Hongkong je největším zprostředkovatelem čínského obchodu – pokud započítáme reexporty – zhruba pětina celého zahraničního obchodu ČLR je každoročně uskutečňována prostřednictvím Hongkongu. V případě, že bychom započítali ještě zboží, které je v Hongkongu jen překládáno, byl by výše uvedený podíl ještě vyšší.

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Hongkongu s kontinentální Čínou je postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Hlavní text dohody CEPA byl podepsán v červnu 2003, pomocí dodatků se podmínky každoročně dále liberalizují, když v současné době prakticky všechno zboží vyrobené nebo s deklarovaným původem v Hongkongu lze vyvézt do ČLR bez cla (s výjimkou několika citlivých položek). V červenci 2017 byla v rámci CEPA uzavřena "Investment Agreement" a dále "Agreement on Economic and Technical Cooperation". První smlouva rozšiřuje působení mimo sféru služeb a druhá konsoliduje ekonomickou a technickou spolupráci mezi subjekty z obou stran. Např. v současné době je plánován velký vědecko-technický park financovaný oběma stranami v oblasti na společných hranicích, která byla v minulosti místem teritoriálních sporů.

Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Hongkongu, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle zprávy World Investment Report 2017 (UNCTAD) Hongkong v roce 2016 byl na 4. místě v kategorii největších příjemců přímých zahraničních investic na světě (108 mld. USD) a podle odlivu PZI byl na 3. místě s 62 mld. USD za Čínou a Japonskem, V roce 2015 si držel druhé místo (175 mld. USD) a podle odlivu PZI byl na 3. místě v Asii s 66 mld. USD. Tyto hodnoty je třeba brát v kontextu toho, že firmy z kontinentální Číny často investiční prostředky posílají přes Hongkong tak, aby potom v ČLR využívaly zvýhodněné daňové investiční pobídky pro zahraniční investory.

FDI (mld. USD)

2012

2013

2014

2015

 2016

71

75

114

175

108 

Zdroj: InvestHK

Celkový objem kumulovaných přímých zahraničních investic na konci roku 2016 činil 1 626 mld. USD.

 

Teritoriální struktura kumulovaných FDI na konci roku 2016:

 • Britské Panenské ostrovy - 34,2%
 • ČLR - 25,7%
 • Kajmanské ostrovy - 7,7%
 • Nizozemsko - 6,3%
 • Bermudy - 4,6%
 • Singapur - 2,3%
 • USA - 2,5%
 • UK - 2,2%

Z teritoriální struktury je zřejmé, že do Hongkongu investují společnosti zejména přes tzv. daňové ráje.

 

Odvětvová struktura kumulovaných FDI na konci roku 2015:

 • obchodní služby, holding, reality - 67,5%
 • bankovnictví - 11,1%
 • obchod - 10,6%

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Žádná omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Investiční pobídky spravuje vládní organizace Invest HK.

V roce 2015 asistovala agentura Invest HK 375 zahraničních společností z 36 zemí při zakládání jejich obchodních aktivit v Hongkongu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: