Hongkong (Čína): Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong dosáhl v roce 2015 na 8. místo co do obchodního obratu na světě (3,2% světového obchodu). Prostřednictvím Hongkongu je každoročně uskutečňována přibližně pětina zahraničního obchodu ČLR.

Export Hongkongu směřuje převážně do výrobních kapacit v oblasti jižní Číny, odkud se zboží následně dále reexportuje do zahraničí.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. HKD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

3 337 253

3 434 346

3 559 686

3 617 468

3 558 418

dovoz

3 764 596

3 912 163

4 060 717

4 219 046

4 046 420

saldo

-427 343

-477 817

-501 031

-546 295

-441 141

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz/mil. HKD – 2015

Vývoz/ mil. HKD – 2015

Čína

1 984 048

Čína

20 433

EU

35 380

EU

14 234

USA

210 085

USA

3 897

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

Největším obchodním partnerem Hongkongu je kontinentální Čína. V kontinentální Číně jsou hlavními odběrateli hongkongského vývozu exportní výrobní kapacity v přilehlé provincii Guangdong, kam byla přemístěna velká část výrobních kapacit z Hongkongu a kde je Hongkong současně i největším investorem.

EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem. EU z Hongkongu dováží dopravní a strojírenské vybavení a telekomunikace, směrem do Hongkongu pak vyváží dopravní, strojírenské a telekomunikační vybavení a chemikálie. V oblasti služeb jsou hlavními oblastmi letecká doprava a obchodní a finanční služby.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • Hlavními vývozními komoditami jsou: elektrické stroje a spotřebiče, drobné elektronické součástky, textil a oděvy, obuv a hračky.
 • Hlavními dovozními komoditami jsou: surové materiály a polovýrobky, spotřební zboží, potraviny, palivo, které je však převážně dále reexportováno.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Hongkong je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

 • Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou
 • Hongkong je pro ČLR důležitý mezičlánek jejího obchodu
 • Hongkong a ČLR jsou si navzájem významným zdrojem zahraničních investic
 • Hongkong je pro čínské firmy klíčovým místem pro získávání kapitálu

Hongkong je největším zprostředkovatelem čínského obchodu – pokud započítáme reexporty – zhruba pětina celého zahraničního obchodu ČLR je každoročně uskutečňována prostřednictvím Hongkongu. V případě, že bychom započítali ještě zboží, které je v Hongkongu jen překládáno, byl by výše uvedený podíl ještě vyšší.

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Hongkongu s kontinentální Čínou je postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Hlavní text dohody CEPA byl podepsán v červnu 2003, pomocí dodatků se podmínky každoročně dále liberalizují, když v současné době prakticky všechno zboží vyrobené nebo s deklarovaným původem v Hongkongu lze vyvézt do ČLR bez cla (s výjimkou několika citlivých položek).

Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Hongkongu, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle zprávy World Investment Report 2015 (UNCTAD) se Hongkong v roce 2014 stal druhým největším příjemcem přímých zahraničních investic na světě (103 mld. USD) a zároveň druhým největším světovým investorem (143 mld. USD). Tyto hodnoty je třeba brát v kontextu toho, že firmy z kontinentální Číny často investiční prostředky posílají přes Hongkong tak, aby potom v ČLR využívaly zvýhodněné daňové investiční pobídky pro zahraniční investory.

FDI (mld. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

96

75

77

103

n/a

Zdroj: InvestHK

Odvětvová struktura FDI v roce 2014:

 • obchodní služby, holding, reality
 • bankovnictví
 • velkoobchod

Teritoriální struktura FDI v roce 2014:

 • Britské Panenské ostrovy
 • ČLR
 • Holandsko
 • USA
 • Singapur

Z teritoriální struktury je zřejmé, že do Hongkongu investují společnosti zejména přes tzv. daňové ráje.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Žádná omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Investiční pobídky spravuje vládní organizace Invest HK.

V roce 2015 asistovala agentura Invest HK 375 zahraničních společností z 36 zemí při zakládání jejich obchodních aktivit v Hongkongu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: