Hongkong (Čína): Zahraniční obchod a investice

11. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong dosáhl v roce 2015 na 8. místo co do obchodního obratu na světě (3,2% světového obchodu). Prostřednictvím Hongkongu je každoročně uskutečňována přibližně pětina zahraničního obchodu ČLR.

Export Hongkongu směřuje převážně do výrobních kapacit v oblasti jižní Číny, odkud se zboží následně dále reexportuje do zahraničí.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. HKD)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

vývoz (domácí + reexport)

3 434 346

3 559 686

3 617 468

3 558 418

3 588 300 

dovoz

3 912 163

4 060 717

4 219 046

4 046 420

4 008 400 

saldo

-477 817

-501 031

-546 295

-441 141

-420 100 

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu za rok 2016 

Země  Objem v mld. HKD
 1. Čína  1 916,8
 2. Tchaj-wan  292,1
 3. EU  267,0
 4. Singapur  261,7
 5. Japonsko  246,7
 6. USA  206,6
 CELKEM  4 008,4

 

 

Teritoriální struktura vývozu za rok 2016

 ZeměCelkový vývoz Domácí vývoz Reexport 
 1. Čína  1 943,5  18,6  1 924,9
 2. EU  330,6  2,2  328,4
 3. USA  324,0  3,6  320,4
 4. Indie  116,2  n.a.  116,2
 5. Japonsko  115,5  n.a.  115,5
 6. Tchaj-wan  74,5  1,8  72,7
 CELKOVÝ VÝVOZ  3 588,3  42,9  3 545,4

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

V domácím vývozu je na prvním místě Čína a následují: USA, Singapur (2,6 mld. HKD), EU, Vietnam (2,0), Tchaj-wan.

 Obchod se službami v roce 2016 zaznamenat čisté kladné saldo v objemu 189,5 mld. HKD, přičemž vývoz služeb činil 767 mld. HKD a dovoz 577,5 mld. HKD. Struktura vývozu služeb podle objemu: cestovní ruch, doprava a finanční služby. V dovozu jsou na prvním místě ostatní služby, následuje cestovní ruch, doprava a finanční služby.  

Největším obchodním partnerem Hongkongu je kontinentální Čína. V kontinentální Číně jsou hlavními odběrateli hongkongského vývozu exportní výrobní kapacity v přilehlé provincii Guangdong, kam byla přemístěna velká část výrobních kapacit z Hongkongu a kde je Hongkong současně i největším investorem.

EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem. EU z Hongkongu dováží dopravní a strojírenské vybavení a telekomunikace, směrem do Hongkongu pak vyváží dopravní, strojírenské a telekomunikační vybavení a chemikálie. V oblasti služeb jsou hlavními oblastmi letecká doprava a obchodní a finanční služby.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • Hlavními vývozními komoditami jsou: elektrické stroje a spotřebiče, drobné elektronické součástky, textil a oděvy, obuv a hračky.
 • Hlavními dovozními komoditami jsou: surové materiály a polovýrobky, spotřební zboží, potraviny, palivo, které je však převážně dále reexportováno.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Hongkong je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

 • Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou
 • Hongkong je pro ČLR důležitý mezičlánek jejího obchodu
 • Hongkong a ČLR jsou si navzájem významným zdrojem zahraničních investic
 • Hongkong je pro čínské firmy klíčovým místem pro získávání kapitálu

Hongkong je největším zprostředkovatelem čínského obchodu – pokud započítáme reexporty – zhruba pětina celého zahraničního obchodu ČLR je každoročně uskutečňována prostřednictvím Hongkongu. V případě, že bychom započítali ještě zboží, které je v Hongkongu jen překládáno, byl by výše uvedený podíl ještě vyšší.

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Hongkongu s kontinentální Čínou je postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Hlavní text dohody CEPA byl podepsán v červnu 2003, pomocí dodatků se podmínky každoročně dále liberalizují, když v současné době prakticky všechno zboží vyrobené nebo s deklarovaným původem v Hongkongu lze vyvézt do ČLR bez cla (s výjimkou několika citlivých položek).

Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Hongkongu, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle zprávy World Investment Report 2016 (UNCTAD) si Hongkong v roce 2015 udržel druhé místo v kategorii největších příjemců přímých zahraničních investic na světě (175 mld. USD). Podle odlivu PZI byl na 3. místě v Asii s 66 mld. USD. Tyto hodnoty je třeba brát v kontextu toho, že firmy z kontinentální Číny často investiční prostředky posílají přes Hongkong tak, aby potom v ČLR využívaly zvýhodněné daňové investiční pobídky pro zahraniční investory.

FDI (mld. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

96

71

75

114

175

Zdroj: InvestHK

Odvětvová struktura kumulovaných FDI na konci roku 2015:

 • obchodní služby, holding, reality - 67,5%
 • bankovnictví - 11,1%
 • obchod - 10,6%

Teritoriální struktura kumulovaných FDI na konci roku 2015:

 • Britské Panenské ostrovy - 35,1%
 • ČLR - 26,5%
 • Kajmanské ostrovy - 7,0%
 • Nizozemsko - 6,3%
 • Bermudy - 4,6%
 • Singapur - 2,8%
 • USA - 2,6%
 • UK - 2,1%

Teritoriální struktura přílivu FDI za rok 2015:

 • Britské Panenské ostrovy - 31,2%
 • Kajmanské ostrovy - 28,8%

Z teritoriální struktury je zřejmé, že do Hongkongu investují společnosti zejména přes tzv. daňové ráje.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Žádná omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Investiční pobídky spravuje vládní organizace Invest HK.

V roce 2015 asistovala agentura Invest HK 375 zahraničních společností z 36 zemí při zakládání jejich obchodních aktivit v Hongkongu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: