Hongkong (Čína): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Hongkong je bývalá britská koloniální oblast. Od července 1997 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2047 podle principu „jedna země, dva systémy“, jedna z nejotevřenějších a nejdynamičtějších světových ekonomik a současně jedno z nejvýznamějších světových finančních center.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Hongkong – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China
 • zkráceně – Hong Kong SAR / Hong Kong, China

Nejvyšším představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief Executive), poslední volby proběhly v březnu r. 2012, volen místní 1200 člennou komisí (Election Committee) na pět let a jmenován do funkce centrální čínskou vládou. Více informací na www.gov.hk

Složení vlády:

 • Předseda výkonné rady – C.Y. Leung (Leung Chun-ying)
 • Hlavní tajemník pro veřejnou správu – Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
 • Ministr financí – John Tsang Chun-wah
 • Ministr spravedlnosti – Rimsky Yuen Kwok-keung
 • Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s pevninskou Čínou– Raymond Tam Chi-yuen
 • Ministr obchodu a ekonomického rozvoje - Gregory So Kam-leung
 • Ministr dopravy a bydlení – Anthony Cheung Bing-leung
 • Ministr životního prostředí – Wong Kam-sing
 • Ministr pro finanční služby a finanční správu – K C Chan
 • Ministr pro rozvoj – Paul Chan Mo-po
 • Ministr zdravotnictví a výživy – Ko Wing-man
 • Ministr pro domácí záležitosti – Lau Kong-wah
 • Ministr školství – Eddie Ng Hak-kim
 • Ministr práce a sociálních věcí – Matthew Cheung Kin-chung
 • Ministr bezpečnosti – Lai Tung-kwok
 • Ministr pro státní správu – Clement Cheung Wan-ching

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 7,324 mil.
 • ekonomicky činných: 3,929 mil.
 • průměrný roční přírůstek: 0,8 %
 • demografické složení: muži 3,370 mil.   ženy 3,954 mil.
 • průměrná délka života: muži 80,9 let   ženy 86,6 let
 • náboženské složení: buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus, sikhismus

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Makroekonomické ukazatele

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách (mil. HKD)

1 936 058

2 037 165

2 138 010

 2 258 215

2 397 124

HDP na obyvatele (HKD)

273 779

284 735

 297 462

311 835

328 117

míra nezaměstnanosti (%)

3,4

3,4

3,3

 3,3

3,4

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen (%)

5,3

4,1

 3,8

 3,5

3,0

kurs měny v HKD (za 1 USD)

7,7728

7,7662

7,7856 

7,7561

7,751

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Největší podíl na tvorbě HDP mají níže uvedená odvětví. Celkový podíl činí v souhrnu 92,5 %: Obchod a logistika, Cestovní ruch, Finanční služby, Obchodní a profesionální služby

V roce 2016 lze předpokládat pomalý a nerovnoměrný růst s významnými riziky dalšího zhoršení současného trendu růstu. V tomto směru je již tradičně spoléháno na rychlejší a stabilní ekonomický růst v kontinentální Číně, na kterém je vývoj v Hongkongu do značné míry závislý. Více než kdy jindy bude Hongkong sledovat globální finanční trhy.

V roce 2016 Hongkong neočekává růst vývozu zboží, pod tlakem bude zřejmě i vývoz služeb. Domácí poptávka, která byla v roce 2015 relativně neditčená vnějšími tlaky, může v roce 2016 oslabit. Předpokládaná hodnota růstu reálného HDP je pro rok 2016 stanovena v rozmezí 1–2 % a míra inflace okolo 2 %.                                          

Hongkong je místem, odkud se zahraniční firmy snaží o pronikání na trhy kontinentální Číny a JV Asie nebo zde dohlíží na své obchodní aktivity v přilehlé oblasti. Právě v této souvislosti bude i nadále hongkongská vláda vytvářet příznivější podmínky pro podnikání a snažit se přilákat více zahraničních firem. Dále bude vláda usilovat o další postupnou integraci své ekonomiky s kontinentální Čínou a Macaem, k čemuž bude využívat převážně dohodu CEPA – Closer Economics Partnership Arrangement, zejména na platformě G2G. Hongkongská vláda se rovněž chce i nadále věnovat podpoře hlavních průmyslových pilířů ekonomiky, které v souhrnu tvoří více než 90 % HDP: obchod a logistika, finanční služby, profesionální služby, cestovní ruch, nové průmyslové obory, malé a střední podniky.

Pro rok 2016 si vláda vytyčila nový cíl, kterým je zapojení do čínské iniciativy Hedvábné stezky. Zároveň se zavázala ke zlepšování infrastruktury a zkvalitňování vzdělávání a lidského kapitálu. Demografický pokles může dle projekcí zejména po roce 2018 představovat vážný problém. Růst HDP v letech 2017 až 2020 vláda odhaduje na 3%, inflaci na 2,5%.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Mezi hlavní zdroje příjmu do státního rozpočtu patří daň ze zisku, daň z prodeje a pronájmu nemovitostí, daň ze mzdy a zisk z investic fiskálních rezerv, které v souhrnu tvoří více než dvě třetiny celkových příjmů. Závěrečný účet za rok 2015/16 se odhaduje na přebytek ve výši 30 mld. HKD. Celkové příjmy do státního rozpočtu dosáhly 457 mld. HKD (o 20 mld. HKD nižší, než byl původní odhad) a celkové výdaje 427 mld. HKD. Koncem března 2016 činila hodnota fiskálních rezerv 860 mld. HKD.

Dne 24. února 2016 představil ministr financí John Tsang jako každý rok rozpočet pro příští rozpočtové období.  Plánované výdaje ve výši 490 mld. HKD mají především za cíl pomoci zpomalující se ekonomice, vyšší než loni. I tak bude rozpočet jako vždy přebytkový. Ministr nicméně varoval, že pokud dojde k plánované reformě zdravotnictví a penzí, sklouzne rozpočet již za dva roky do deficitu. Bylo by to poprvé od roku 2003, kdy bylo město ochromeno epidemií SARS. Přebytek z loňského roku činí 30 mld. HKD, což je podstatně méně, než se očekávalo.

I přes hrozbu deficitu je ale dle ministra finanční situace Hongkongu zdravá. Finanční rezervy činí 870 mld. HKD. Ekonomické prognózy ale zůstávají spíše skeptické, s odhadem růstu pouze 1-2% HDP. Zpomalení je dáno především poklesem vývozu zboží, poklesem turismu a následným poklesem maloobchodu. Klíčovým hybatelem loňského 2,4% růstu tak byla domácí spotřeba společně s výdaji do infrastruktury a soukromých stavebních projektů. Nezaměstnanost zůstává nízká na úrovni 3,3%, stejně tak není problémem inflace ve výši 2,5%.

Jaká podpůrná opatření tedy téměř 39 mld. balíček obsahuje? Ministr je nazval „New Economic Order“, což je plán, zahrnující v sobě podporu inovací a orientaci na nové trhy, zejména podél Hedvábné stezky. Podpora inovací v praxi znamená třeba komercionalizace výsledků R&D (např. chytrý monitoring dopravy, využití technologie robotů a inovativních výrobků v péči o staré a nemocné, podpora elektrických automobilů, apod.) nebo zvýšení počtu Wi-Fi hotspotů. Pokračuje také podpora start-upů zřízením 2mld. fondu rizikového kapitálu a rozšířením kancelářské plochy Vědeckotechnologického parku. V rámci hledání nových trhů plánuje vláda v květnu t.r. zorganizovat summit Hedvábné stezky, zřídit úřad mající za cíl zprostředkovat financování infrastrukturních projektů, a usilovat o členství v AIIB jako nezávislé teritorium.

Další velká rozpočtová položka je věnována péči o talenty. Druhý největší podíl (21,5%) výdajů z rozpočtu je směřován do vzdělávání, za 10 let došlo k navýšení o 70%. Vláda bude podporovat výměnné programy studentů, ale i třeba pracovníků ve finančním sektoru (zde se jedná především o stáže v pevninské Číně).

Tradičním citlivým bodem je oblast uvolňování pozemků vládou, aby byla alespoň částečně pokryta poptávka po bydlení a rozvoji businessu, a zlepšování živobytí obyvatel. V nadcházejícím roce by mělo být postaveno přes 20 tisíc bytových jednotek a uvolněna plocha na prodej osmi komerčních a tří hotelových projektů. Zdravotnictví a sociální politika tvoří dohromady 60% vládních výdajů. Ministr připomněl desetiletý 200mld. plán rozvoje nemocnic, který bude znamenat navýšení lůžek o 5000, zvýšení počtu operačních sálů o 40% a vystavění tří nových zdravotnických center.

V médiích se hodně pozornosti věnovalo podpoře turismu, který po strmém růstu po zavedení individuálních víz čínským turistům některých měst v roce 2003 nyní doplácí na zpomalení ekonomiky v Číně a devalvaci RMB. Ministr jako důvod uvedl rovněž rostoucí protičínské nálady, ty jsou ale směřovány zejména vůči přeshraničním překupníkům s některými produkty (typicky s dětskou výživou). Vláda se proto rozhodla alokovat 240 mil. HKD do propagačních videí, do nových podniků (jako je např. Formule E nebo festival jídla a vína), apod. Cílem je také posílit turistickou infrastrukturu a zvýšit atraktivitu turistických atrakcí. Zajímavým momentem je pilotní projekt na stánky s jídlem, jejichž nelegální provoz stál na počátku novoročních nepokojů v Mongkoku.

 Součástí rozpočtu jsou dále různé daňové úlevy a příspěvky pro chudší obyvatele.

Státní rozpočet/mld. HKD

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17 návrh

příjmy

445,5

447,8

470,7

457

500

výdaje

380,6

435,8

397,2

427

490

saldo

+64,9

+12

+63,8

+30

+10

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mld. HKD

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

107,5

32,2

32,2

29,4

75,4

Kapitálový účet

-2,021

-1,433

-1,609

-748

-74

Finanční účet

-111,2

-66,2

-84,7

-85,7

928,3

Celková bilance

86,8

188,9

-57,9

139,1

282

Devizové rezervy/mil. USD

285, 4

317, 4

311, 2

328, 5

360,8

Zdroj: Hong Kong Census and Statistical Dpt.

Hrubá zahraniční zadluženost Hongkongu činila ve čtvrtém čtvrtletí 2015 celkem 10,105.1 mld. HKD -421 % k HDP. Hlavní podíl na zahraniční zadluženosti ve výši 75,1 % je přisuzován bankovnímu sektoru.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. Dle dostupných statistik má v Hongkongu své zastoupení 71 ze 100 největších bank.

Hongkong nemá centrální emisní banku - v oběhu jsou bankovky různých vzorů ve stejné nominální hodnotě. Vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), která vlastní Hongkong Bank a Hang Seng Bank, dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary Authority (HKMA), která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled. Emise platidel je však záležitostí tří výše uvedených bank. Největší podíl na trhu má HSBC.

Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v Hongkongu. V Hongkongu je registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími jsou (Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Chiyu Banking Corporation, Citic Bank International, Nanyang Commercial Bank, Wing Lung Bank) přičemž Bank of China je v současné době druhá největší bankovní skupina po HSBC operující v Hongkongu.

Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75-7,85). V rámci konkurenčního boje mezi hongkongskými bankami dochází jen k velmi malým výkyvům v poskytovaných úrokových sazbách. Hongkongský dolar se dostal v roce 2015 pod největší tlak od roku 2007 (7,825) a objevily se spekulace o konci přes třicet let tvajícího navázání na USD, hongkongský mministr financí však jednoznačně tyto spekulace popřel jako nereálné.

V Hongkongu operuje celkem 159 bank s platnou licencí a 155 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení je nízké, struktura daní je jednoduchá a přehledná; clo neexistuje, VAT neexistuje, clem jsou zatíženy pouze alkoholické nápoje (s obsahem nad 30 %), tabákové výrobky a hydro karbonové oleje.

Daň z příjmu má maximální sazbu 15 %, daň ze zisku 16,5 %.

Zisky z obchodu nebo podnikání jsou předmětem daně ze zisku. Příjmy z mezd a platů jsou předmětem daně z příjmu. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu převedeny. Další daně a poplatky jsou: dědická daň, daň ze sázek, správní poplatky.

Podrobnější informace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: