Hongkong: summit k iniciativě Belt & Road a financování projektů dluhopisy Silk Road Bond

1. 10. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Hongkong: summit k iniciativě Belt & Road a financování projektů dluhopisy Silk Road Bond Hongkong se stal 8. září 2016 místem konání summitu/semináře k financování projektů v rámci čínské iniciativy „Belt & Road“. Součástí programu byla prezentace záměru vydávat dluhopisy Silk Road Bond, které mají zajistit financování velkých infrastrukturálních projektů podél nové Hedvábné stezky.

Seminář uspořádala v hotelu JW Marriott Hong Kong čínská ratingová firma Dagong Global Credit Rating Group a mezinárodní instituce ICMA (International Capital Market Association). Iniciativa „Belt & Road“ (dále B&R) zahrnuje vytvoření ekonomického pásu na Hedvábné stezce a projekt mořské Hedvábné stezky 21. století.

Organizátoři si pro seminář zvolili Hongkong, globální finanční centrum, které si firma Dagong vybrala pro svoji expanzi na mezinárodních trzích úvěrového ratingu. Účast významných osobností z politického a ekonomického života měla podtrhnout význam, který organizátoři tématu přikládají. Semináře se zúčastnilo zhruba 200 osob z bankovního a korporátního sektoru.

K myšlence B&R se dosud přihlásilo více než 60 zemí a bude zahrnovat řadu infrastrukturálních projektů – výstavbu železnic, dálnic, produktovodů, letišť a námořních přístavů nebo koridorů optických kabelů apod. (podle ADB se jedná o projekty v objemu 8 000 mld. USD v období 10 let).

„Financování tak rozsáhlých investičních aktivit není myslitelné bez zapojení kapitálového trhu a nových inovativních přístupů, jako je zde prezentovaný záměr vydávání dluhopisů Silk Road Bond,“ uvedl ve svém vystoupení Martin Schenk, výkonný ředitel ICMA.

Předseda firmy Dagong zpřesnil záměr na vydávání dluhopisů. Projekt B&R zahrnuje desítky zemí na různé úrovni hospodářského rozvoje. Samotná realizace konkrétních projektů do infrastruktury vyvolá vnitřní poptávku v jednotlivých zemích, které nedisponují příslušnou likviditou.

Seminář je prvním krokem k nalezení mezinárodně uznávaného prostředku k financování iniciativy B&R a k zajištění prosperity řady rozvojových zemí na Hedvábné stezce. Zdrojem financování mají být mezinárodně obchodovatelné Silk Road Bond. Ty budou vydávané na základě informací o přeshraniční likviditě a ratingu a při současném vytvoření nového ratingového modelu.

Organizátoři semináře neponechali nic náhodě, o čemž svědčí i účast několika prominentních osob. Bývalý francouzský premiér Dominique de Villepin ve svém vystoupení zdůraznil, že v současné době potřebujeme vybudovat společnou vizi o růstu a stabilitě s cílem vyloučit budoucí globální krize a vytvořit trvající podmínky pro prosperitu. A dál pohovořil o projektu mořské Hedvábné stezky, která je středem francouzských zájmů.

Shaukat Aziz, bývalý pákistánský premiér, podtrhl rozvoj strategie financování infrastruktury pod vedením zemí zapojených do projektu B&R  jako optimálně důležitý nástroj pro hospodářský růst jednotlivých trhů na Hedvábné stezce.

Antony Leung, bývalý ministr financí (Financial Secretary) Hongkongu, představil výhody Hongkongu jako globálního finančního centra, které má rozvinutý systém řízení úvěrových rizik a jejich pojištění. Hongkong má propracovaný systém finančních a dalších služeb a znalost obchodních praktik Číny i Západu a jeho fungující kapitálový trh může být katalyzátorem pro inovativní iniciativy B&R včetně vydávání Silk Road Bond.

Na vystoupení hostů navazovaly tři panely ke kapitálovým trhům, k přínosu Silk Road Bond pro ekonomiky podél Hedvábné stezky a k inovativní úloze těchto dluhopisů. Po závěrečném shrnutí známým komentátorem BBC Aaronem Heslehurstem, který moderoval celý summit, následovalo uzavřené jednání pracovní skupiny pro Silk Road Bond.

Seminář si kladl za cíl zodpovědět otázku, jak financovat obrovské množství projektů, které jsou uvažované v rámci megaprojektu Belt & Road. A plánovitě našel i odpověď – prostřednictvím mezinárodně obchodovatelných dluhopisů Silk Road Bond, které budou vydávat jednotlivé země podél Hedvábné stezky. K vydávání dluhopisů a zohlednění rozdílnosti hospodářské úrovně účastnících se zemí má sloužit nový „inovativní“ ratingový systém pod čínským vedením.

Uvažováno je i širší uplatnění offshore operací s čínskou měnou RMB, jejíž dominance při vydávání dluhopisů nebyla vyřčena přímo, ale nasvědčuje tomu vystupujícími několikrát zmíněný kolaps bretton-woodského modelu. A zazněl i námět na využití islámského modelu financování z úst bývalého pákistánského premiéra i panelistky z Malajsie; ta je silným podporovatelem tohoto modelu financování.

Přes „hvězdné“ obsazení řečníků a brilantního moderátora nezazněly konkrétní odpovědi, jak systém financování projektů prostřednictvím dluhopisů Silk Road Bond bude probíhat. Pravdou je, že uzavřené jednání související pracovní skupiny mělo po semináři teprve druhé zasedání. Takže příští summit snad přinese konkrétnější představu o reálném využívání tohoto nového nástroje financování infrastrukturálních projektů v rámci iniciativy Belt & Road. A ještě poznámka na závěr. Semináře se oficiálně nezúčastnil nikdo z velké trojky světových ratingových firem.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek