Hospodaření IBA

9. 6. 2016

  • Země: Ázerbájdžán
  • Datum zveřejnění: 31.05.2016
  • Zdroj: APA Economics

ilustrační obrázekMezinárodní banka Ázerbájdžánu (IBA) oznámila, že její aktiva dosáhla na konci roku 2015 výše 13,657 mld. AZN (manatů), což je o 48,5 % více ve srovnání se stejným obdobím r. 2014. V minulém roce se také zvýšil základní kapitál banky o 8,66 % na 641 mil. AZN. Zároveň došlo k poklesu úvěrového portfolia o 28, 3% na 5,636 mld. AZN. Ve sledovaném období však výrazně vzrostly závazky IBA, a to na 12,943 mld. AZN, zatímco koncem r. 2014 činily jen 8,512 mld. AZN. Hospodaření v účetním období 2015 zakončila IBA se ztrátou ve výši 824 mil. AZN.

Účetní komora Ázerbájdžánu navrhuje ve výroční zprávě o plnění státního rozpočtu za r. 2015 vypracovat dluhovou strategii s cílem zabezpečit stabilitu budoucích výdajů na správu a umoření dluhu. Komora upozorňuje na problémy se splácením úvěrů se státní zárukou poskytnutých řadě organizací, což může mít za následek jejich úhradu ze státních prostředků. V roce 2015 činila suma úvěrů se státní zárukou 5,642 mld. AZN, reálně však bylo čerpáno jen 3,683 mld. AZN. Na umoření problematických úvěrů poskytnutých IBA řadě organizací byly vydány státem garantované obligace státní společnosti Agrarkredit, a to ve výši 3,1 mld. AZN.

 Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Baku.

Tisknout Vaše hodnocení: