Hospodářské profily jednotlivých spolkových zemí SRN

1. 3. 2010 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dokument tvoří rozcestník na hospodářské profily jednotlivých spolkových zemí SRN. Profily obsahují základní informace (geografické, administrativní členění, apod.) o příslušné spolkové zemi, zaměřují se především na její celkovou makroekonomickou charakteristiku a na vývoj jednotlivých hospodářských odvětví. Zdůrazněny jsou také informace o vzájemných vztazích obchodně-ekonomického charakteru dané spolkové země s Českou republikou.

Hospodářský profil spolkové země

Profily pro ostatních 7 spolkových zemí (Bádensko-Virtembersko, Berlín, Dolní Sasko, Hamburg, Hesensko, Sársko, Šlesvicko-Holštýnsko) se postupně připravují na ZÚ Berlín, GK Mnichov a GK Drážďany.

Tisknout Vaše hodnocení: