Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a firmy uskutečnil technologicky orientovanou misi do USA

24. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a firmy uskutečnil technologicky orientovanou misi do USA Ve dnech od 16. do 20. května 2016 navštívila Spojené státy delegace Hospodářského výboru PSP ČR pod vedením předsedy HV Ivana Pilného. Skupinu poslanců doprovázela cca 20členná podnikatelská mise Hospodářské komory České republiky, vedená viceprezidentem komory Bořivojem Minářem.

Technologicky orientovaná mise (bezhotovostní platby, drony, Internet of things, aplikace 3D tisku,…) se setkala s IBM, Honeywell, General Electrics, Federal Aviation Administration, Teslou a Apple, podnikatelé ještě jednali s firmami z Fairfax County a s Hospodářskou komorou San Francisca. Obě skupiny doprovázely předsedu PSP ČR Jana Hamáčka, který měl ve Washingtonu a Kalifornii samostatný program a místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka.

Ve Washingtonu se parlamentní delegace a podnikatelská skupina sešly s firmami IBM, General Electric, Honeywell, Google, jednaly o dronech a měly obchodní jednání s podnikateli ve Fairfax County.

Jednání v IBM se primárně věnovala datům a jejich zpracování, modernizaci a elektronizaci státní právy a kybernetické bezpečnosti. Objem dat v posledních letech roste exponenciálně, roste také využívání umělé inteligence (AI). Vyvstávají otázky s bezpečností dat, jejich vlastnictvím a využitím pro veřejné účely.

IBM pracuje na rozvoji superpočítače Watson, který je schopen zodpovídat dotazy v běžné řeči. Rozpoznat řeč je sice pro počítač mnohonásobně složitější než např. hrát šachy, potenciální benefity z např. zdravotnických pokroků jsou ale tak veliké, že do něj IBM investuje velké částky.

IBM plán Smarter Planet se snaží do sebe integrovat nejmodernější dostupné technologie a znalosti (inteligentní senzory, M2M, kognitivní systémy,…). Jak roste počet lidí, kteří si už nepamatují dobu bez Internetu, rostou jejich očekávání, protože jim chybí srovnání se stavem bez jeho existence. Aby vlády dokázaly vyhovět narůstajícím požadavkům vlastních občanů, měly by se soustředit na předvídání jejich požadavků, nejen jako v minulosti reagovat na již vzniklé problémy.

Postupné zlepšování věcí lidem už nestačí, chtějí vidět skokové změny k lepšímu. V oblasti kybernetické bezpečnosti se IBM věnuje tomu, aby se firmy a vládní úřady dokázaly vyrovnat se všemi požadavky, které jsou na bezpečnost IT systémů kladeny. Protože je jich velké množství, připravila IBM tzv. Roadmap to solutions to comply with government initiatives.

Na schůzce s Federal Aviation Administration a Aircraft Owners and Pilots Association se jednalo o dronech. Podle FAA je dnešní trh se službami s využitím dronů velký 4 mld. USD ročně a velkou pomoc výrobcům dronů poskytuje European Aviation Safety Agency EASA, která k nim přistupuje o něco vstřícněji než americká FAA.

Do doby než FAA vydá Small UAS Rule, které budou regulovat používání dronů v národním leteckém prostoru, mohou zájemci na základě žádosti o výjimku z pravidel (Section 133) pro schvalování letounů. Běžná doba vyřízení žádosti je do 60 dnů, při naléhavé situaci (přírodní neštěstí aj.) je ale FAA schopná takovéto povolení vydat i do jednoho dne. Nová pravidla by měla být závazná – používat je bude možné jen za denního světla, vždy na dohled operátora, ve výšce pod 500 stop a s rychlostí nižší než 100 mil/hod.

General Electric – dopad bouřlivého rozvoje Internetu na průmyslové procesy začít být skutečně cítit teprve nyní, zatím naprostá většina benefitů přispívala k pohodlí spotřebitelů, ne firem. Se stále viditelnějšími konkrétnějšími přínosy se ale už můžeme setkat i v průmyslových aplikacích, GE např. dokázala zvýšit zisk z větrných elektráren o 20 %, když přišla s možností změnit natočení lopatek větrných turbín během jejich provozu.

GE rozvíjí princip ‚Digital twin‘, počítačového modelování fyzických objektů a jejich atributů. Tvoří, testuje a vyrábí prototypy ve virtuální realitě, aby je šlo testovat a upravovat jejich vlastnosti ještě před spuštěním jejich fyzické výroby. Po tzv. bioprintingu, tedy např. využití 3D tisku při výrobě srdeční tkáně je poptávka hlavně proto, že u některých částí lidského těla poptávka o hodně převyšuje nabídku.

Jednání firem ve Fairfax County – oblast v severní Virginii, kde působí přes 8 500 technologických firem. Ty těží nejen z blízkosti federální vlády, ale i z rostoucího propojeného ekosystému, kde je dnes objem obchodů mezi firmami v něm již větší než objemy z dodávek pro federální vládu ve Washingtonu. Otevírá zde kancelář Amazon se svým Amazon Web Services, cloudovými službami, kde patří k největším hráčům na světě. Region vymezený Baltimorem, Washingtonem a Richmondem je čtvrtý největší trh v USA, domácnosti v něm mají příjmový medián 110 000 dolarů, což je 2x více než je průměr Spojených států.

Firmy měly možnost networkingu s přítomnými místními firmami, z jednání se zástupci vlády Virginie vznikla možnost spolupráce v oblasti pěstování chmele, kde má stát Virginia rozvojové plány.

Honeywell – firma Intel odhaduje, že z 15 miliard s Internetem propojených zařízení jich do r. 2020 bude 200 miliard. Honeywell pracuje na propojení a komunikaci letounů během letu, také na populárním konceptu vzájemně komunikujících automobilů, na prototypech pracují se třemi automobilkami.

Ve washingtonské pobočce firmy Google se diskutovalo o mobilních platbách, jejichž objem se má letos oproti loňsku v USA zvýšit třikrát. Google Wallet funguje na principu P2P, zatím neumožňuje přeshraniční platby a je omezen částkou 1 000 USD. Těží přitom z pomalých bankovních transakcí mezi US bankami, které můžou trvat několik dní a banky si za ně účtují 3–7 USD za jednu transakci. V IoT se Google soustředí na tři pilíře: data a kontrolu přístupu k nim, standardy interoperability a interakci lidí a strojů.

San Francisco

Pracovní snídaně se zástupci českých start-up v Silicon Valley – snídaně ta účasti předsedy PSP ČR J. Hamáčka a místopředsedy vlády P. Bělobrádka a delegace Hospodářského výboru se zástupci české podnikatelské komunity působící v Silicon Valley se českých start-upů a mladých firem, podnikajících v Silicon Valley.

Diskuze se zaměřila na doporučení firem směrem k české vládě s tím, že firmy upozornily na potřebu zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví. Překážkou je, že v českém prostředí nejsou rozšířeny akciové opce (stock-option), které v USA dávají zaměstnancům možnost získat podíl na firmě a tak zájem na jejím úspěchu. Obecně je nadále velký rozdíl v míře regulací mezi EU a USA, kdy Evropa je z hlediska firem přeregulovaná a pro firmy stojící o globální úspěch či komercializaci invence zůstává nutností startovat takový proces v USA.

Apple – setkání se zaměřilo zejména na problematiku rozvoje bezkontaktních plateb v České republice, která má jeden ze světových primátů, co se týče akceptace takového způsobu plateb u veřejnosti. Ve srovnání s USA (bezkontaktní platby využívá 20 % lidí) má ČR více než trojnásobně více uživatelů (přes 70 %).

Efficient Drivetrains – společnost se zaměřuje na přestavbu užitných vozidel se spalovacími motory na plug-in duální hybridní zařízení, což přináší zásadní úspory paliv. Firma již dodává na trh USA i Číny, kde má zastoupení. Dle analýz firem se dá předpokládat významný nárůst poptávky po hybridech i elektromobilech v nejbližší budoucnosti. Inovace v oblasti autoprůmyslu dnes již nepřichází z Detroitu (historicky sídla předních amerických automobilek), ale ze Silicon Valley. Firma očekává i rozvoj elektromobility v Evropě.

Stanford University – delegace HV za připojení viceprezidenta Hospodářské komory Bořivojem Minářem absolvovala setkání s Burtonem Lee, se kterým diskutovala identifikaci největších výzev České republiky a nástrojů pro jejich zvládání. V oblasti vzdělávání se Burton Lee zaměřil na kriticky významný aspekt konkurence mezi univerzitami, což v USA a zejména v Silicon Valley dalo vzniknout ekosystému, který tvoří podhoubí pro dynamický rozvoj inovací.

V rámci EU vidí Burton Lee zásadní problémy v oblasti slabého managementu firem, nedostatečné připravenosti vzdělávacích systémů na budoucí technologické a celospolečenské výzvy a celkové bezradnosti evropských institucí i vlád jednotlivých členských zemí při vytyčování a plnění priorit.

Následně delegace za doprovodu René Morkose (student PhD na Stanfordu, zakladatel firmy Alice Technologies) absolvovala prohlídku inkubátoru StartX, který vytvořila Universita Stanford pro stimulaci podnikání svých studentů a absolventů. Delegace navštívila prostory inkubátoru a měla příležitost vidět v praxi fungování start-upů ze sektorů kosmických projektů, biotechnologií či stavebnictví.

Sutardja Center for Technology, University Berkeley – na Berkeley působí řada inkubátorů jako např. Skydeck, nicméně centrum Sutardja provozuje i unikáním Innovative Collider, což je projekt laboratoře pro inovace, která dává prostor „kolidovat“ studentům, expertům z řady odvětví a firem a tak přispívat k nečekaným spojením a invencím v neprobádaných teritoriích.

Berkeley je otevřena spolupráci i s českými univerzitami, nicméně v úvodních fázích je nutné vybudovat důvěru a zejména mezilidské vazby, partnerská strana musí i disponovat něčím naprosto unikátním a je třeba si uvědomit, že na trhu vědecké spolupráce je dnes obrovská konkurence  (vědecká i finanční), a to ze strany třeba Číny nebo Jižní Koreje.

Hospodářská komora San Francisca – město prochází transformací, tradiční průmysly se stěhují na jih od něj a do města přicházejí nové firmy, často z tech oblastí. To vede k dopravním problémům (do SF denně dojíždí 400 000 lidí), často až dvě hodiny denně (jedním směrem). Nájmy kanceláří jsou na vzestupu, proto roste i stavební aktivita v centru města, poptávka převyšuje nabídku a nájem kanceláře dnes vyjde na 70 USD/ft2 ročně. Síla odborů je v SF velká. 85 zemí má v něm svůj generální konzulát. Roste veletržní a konferenční byznys.

ReedSmith a US Mac – právní firma zaměřující se na pomoc tech start-upům doporučuje pro začátek založit firmy ve státě Delaware – minimální požadavky na kapitál, rychlé, jednoduché. Cizinec, který je zakladatel a majitel firmy by se neměl označovat jako ředitel US firmy, protože se po něm bude požadovat pracovní povolení.

US Mac má v Praze kancelář, spolupracuje s fondem Karla Janečka, společně založili GISTin UP na podporu českých start-upů. US Mac pomáha start-upům a scale-upům vlastním 12týdenním programem, který je založen na třech pilířích: Think Big – Start Smart – Scale Fast. Pro zahraniční firmy je důležité získat US klienty a partnery, protože VC investoři ze Silicon Valley nechtějí investovat do firem bez americké zkušenosti.

V každou chvíli je v SV mezi 28–32 tisíci start-upy, domácí nabídka je tedy dostatečná. První rok podnikání v SV vyjde cca na 200 tis. USD, z toho kolem poloviny jde na marketingové, prodejní a jiné konzultanty, bez jejichž kontaktů je začínající podnikatel ve velké nevýhodě.

Největší a nejlepší kontakty mají již tradičně právníci – doporučení je využívat. Při prezentaci klást důraz na vyčíslitelné ekonomické přínosy produktu, bez zájmu o vlastnosti produktu nebo jeho specifikaci. Video s partnerem US Mac o přípravě správné prezentace start-upu How to Develop the Perfect Pitch.

Poslední část cesty strávila parlamentní a firemní skupina v Chicagu, kde se na semináři seznámili s ekonomikou státu Illinois, jejími paramenty a hlavními výzkumnými směry. Zahraniční kancelář CzechTrade Chicago je seznámila se svojí činností a firmám nabídla asistenci při jejich pronikání na US trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek