Hrubá mzda v Rakousku vzrostla, co ale inflace?

29. 7. 2016

  • Země: AT - Rakousko
  • Datum zveřejnění: 29.07.2016

Rakouský statistický úřad (Statistik Austria) zveřejnil výsledky průzkumu ohledně struktury mezd zaměstnanců, který provádí každé 4 roky. Pro účely této studie bylo podrobně zkoumáno více než 12.000 domácích soukromých podniků, které zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců. Celkově tak bylo do průzkumu zahrnuto více než 2,4 milionu zaměstnanců. Údaje jsou z roku 2014 a jedná se o hrubou hodinovou mzdu. Všechny uvedené hodnoty jsou mediánem - to znamená, že polovina zaměstnanců na pozici vydělala více a druhá polovina méně.

 

Některé závěry průzkumu:

 

Inflace

Průměrná hrubá hodinová mzda napříč všemi obory nyní činí 13,87 euro. To je o 8,5 % více než v předchozím průzkumu. Ovšem pokud započítáme inflaci, zjistíme, že aktuální výdělek je o 1,1 % nižší než v roce 2010. V některých odvětvích však mzda vzrostla i po odečtení reálné inflace. Jedná se tradičně zejména o místa v maloobchodě a velkoobchodě, která nejsou příliš dobře placena.

 

Odvětví

Nejlépe si vedou pracovníci v energetice, kteří jsou odměněni průměrně 22,60 eury na hodinu. Z nich pak na samém vrcholu stojí pracovníci zabývající se těžbou ropy a zemního plynu, kde se průměrná hodinová mzda pohybuje kolem 31,62 eur. Naproti tomu pracovníci v pohostinství a gastronomii si přijdou pouze na 8,67 eur na hodinu (bez spropitného).

 

Gender Gap

Hrubá hodinová mzda žen je průměrně o 19 % nižší než u mužů, avšak dobrou zprávou je, že se nůžky pomalu uzavírají. V minulém průzkumu činil rozdíl 21, 1 % a v předminulém téměř 23 %. Rozdíl je do značné míry způsoben skutečností, že ženy obecně pracují v odvětvích, která jsou špatně placená. Obzvlášť vysoký je pak rozdíl v platech mužů a žen na manažerské úrovni, kde muži průměrně vydělávají 31,23 eur za hodinu a ženy si přijdou jen na 23,61 eur.    

 

Vzdělání

Vzdělání se samozřejmě vyplatí. Pracovníci, kteří absolvovali pouze povinnou školní docházku, byli v roce 2014 odměněni pouze 10,47 eury na hodinu. Ti, kteří jsou vyučeni, si pak přišli o 3 eura na hodinu více. O další 3 eura více pak mají ti s vyšším odborným vzděláním. Nejvíce však vydělávají absolventi vysokých škol.  

 

Národnost

Je zřejmé, že lidé, kteří nejsou původem z Rakouska, jsou víceméně zaměstnáváni v oblastech, které nejsou příliš dobře placené. Pracovníci ze zemí, které přistoupily k EU v roce 2004, vydělávají průměrně 10,54 euro hrubého na hodinu. Pracovníci z bývalé Jugoslávie (mimo EU) jsou na tom ještě o něco hůře. Nejhorší je pak situace Turků na rakouském pracovním trhu, kteří vydělávají kolem 8,31 eur na hodinu.

 

einkommen1.PNG

einkommen2.PNG

 

 

Zdroj: Kurier.at 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni-

Tisknout Vaše hodnocení: