Hybatelé exportu

19. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kdo vyváží do zahraničí, může využít služeb řady státních institucí, které podporu exportu nabízí. O informace, analýzy či přímou podporu žádejte CzechTrade. Pro výhodné úvěry zamiřte do České exportní banky a pro pojištění do Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Vzhledem k zaměření tuzemské ekonomiky patří čeští exportéři mezi nejdůležitější podnikatelské skupiny. To si samozřejmě uvědomuje i stát, který se snaží vývozce podporovat různými programy a službami. Připravili jsme přehled podpor, které mohou tuzemští exportéři využít.

Export v posledních letech roste

Tuzemskému exportu se v posledních letech poměrně daří. V loňském roce činila hodnota vývozů v běžných cenách 3 181 miliard korun, což bylo o 2,8 % více než v roce 2012. Jak ukazují prozatímní data za rok 2014, letos by měl růst opět pokračovat. Za dosavadní tři kvartály totiž dosáhla hodnota exportů 2 364 miliard korun.

„Očekáváme mírné zlepšení. Klíčový je obvykle 4. kvartál, takže je stále brzy na optimistické odhady, i vzhledem k RF-EU sankcím a nepokojům na severu Afriky,“ doplnil pro časopis Komora.cz Igor Walter z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Na podporu exportu směřují miliardykorun

Vzhledem k objemu vývozů se také stát snaží exportéry podporovat. Přibližně 3 miliardy korun ročně směřují do České exportní banky (ČEB) a do Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Podpoře exportu se však věnuje i MPO a jeho příspěvková organizace CzechTrade.

Zhruba 60 milionů korun směřuje na oficiální účasti ČR na zahraničních výstavách a veletrzích, kterých je do roka okolo 25. Celkem 100 milionů korun jde na program SVV (Specializované výstavy a veletrhy), který kofinancuje Evropská unie. Dalších 200 milionů korun stojí provoz CzechTrade, respektive provoz centrály a sítě zahraničních kanceláří, kterých aktuálně funguje zhruba 50.

Klíčovou institucí je CzechTrade

Služeb a programů, které mohou exportéři využít, existuje celá řada. Mezi ty aktuální patří již zmiňovaný projekt SVV. Subjekty, které splní podmínky projektu, mohou získat podporu až do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 korun. „Od října 2013 bylo z projektu podpořeno již 1 266 firem na 70 zahraničních veletrzích. Celkově počítá projekt s účastí minimálně 1 680 subjektů na 120 akcích,“ upřesnila pro časopis Komora.cz Marcela Havlová, mluvčí agentury CzechTrade.

Dalším probíhajícím projektem je Design pro konkurenceschopnost 2013–2014, který podporuje efektivní využívání průmyslového designu jako jednoho z inovačních nástrojů ke zvyšování konkurenční a exportní schopnosti malých a středních firem (MSP). Tím se MSP snaží posunout do segmentu s vyšší přidanou hodnotou. Celková alokace prostředků na podporu MSP činí v rámci první výzvy skoro 5 milionů korun.

Podporu v rámci projektu zatím využilo 108 firem, které se zúčastnily odborných seminářů, zahraničních veletrhů a společně s průmyslovými designéry inovují design svých výrobků. Významnou pomoc exportérům by měl též přinést společný projekt ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. Jedná se o nové klientské centrum a katalog služeb jednotné zahraniční sítě.

Podnikatelé zde mají na jednom místě veškeré potřebné informace a mohou si vybrat ze všech služeb, které jim jednotlivé úřady nabízejí. Základní okruh služeb je navíc zdarma. Co se týče služeb, které podnikatelé od agentury CzechTrade nejčastěji využívají a které budou moci poptávat i v novém klientském centru, jde hlavně o ověření zájmu o výrobek/službu a vyhledání obchodních kontaktů v zahraničí.

Kromě nich nabízí CzechTrade i analýzy konkurence, marketingovou strategii, zakládání firem, ověření bonity zahraniční firmy nebo asistenci a tlumočení při jednání. „Za více než 15 let působnosti CzechTrade využili tyto specializované služby ekonomické diplomacie čeští exportéři v řádově desítkách tisíc případů. Ročně se jedná o zhruba osm set až tisíc subjektů,“ konkretizoval Igor Walter z MPO.

O úvěry se může postarat ČEB

Podpora exportu ale nejde pouze skrze ministerstva a agenturu CzechTrade, ale i přes ČEB a EGAP. ČEB nabízí exportérům poměrně širokou škálu výhodných úvěrů a další formy financování. Mezi hlavní produkty patří přímé a nepřímé exportní odběratelské úvěry, které umožňují realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce), a refinanční exportní odběratelský úvěr, díky kterému dostane banka exportéra prostředky, jež budou využity k poskytnutí úvěru zahraničnímu dovozci za zvýhodněných podmínek.

Oblibě se těší rovněž úvěr na financování výroby pro export (předexportní úvěr), díky kterému lze financovat:

  • náklady na nákup surovin, materiálu a ostatních komponentů určených k výrobě pro export;
  • náklady na nákup výrobků (zboží) pro vývoz, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce podporující českou výrobu;
  • osobní náklady související s výrobou pro export, tj. nákladové mzdy a náklady sociálního a zdravotního pojištění;
  • náklady spojené s pořízením investičního majetku pro realizaci výroby pro export.

ČEB nezapomíná ve své nabídce ani na malé a střední podniky, jimž nabízí široké spektrum úvěrových a záručních produktů určených pro financování výroby pro vývoz či pro financování vývozu. Služby ČEB jsou vhodné jak pro vývozce, tak pro subdodavatele vývozců. Kromě úvěrů nabízí banka rovněž několik druhů různých záruk, kterými mohou podnikatelé zajistit své vývozy.

Vývozy vám pojistí EGAP

Exportéři v neposlední řadě mohou své vývozy pojistit u EGAP, která svým pojištěním vykrývá mezeru na trhu, na niž nemají soukromé úvěrové pojišťovny dostatečnou kapacitu. Aby podnikatel mohl pojištění získat, musí předně splnit pravidla pro původ zboží. Hlavní podmínkou je, aby podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu dosahoval alespoň 50 %. Škála pojištění je pak velmi široká. Podnikatelé mohou pojistit jak krátkodobé, tak dlouhodobé vývozní dodavatelské úvěry, investice či poskytnuté bankovní záruky.

ČEB znají v osmdesáti zemích světa

Česká exportní banka (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem. Má rating na úrovni ČR a je jedním z pilířů státní proexportní politiky.

„Od roku 1996 jsme poskytli financování do 80 zemí světa a podepsali smlouvy v celkovém objemu 340 mld. Kč,“ říká Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace. ČEB má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Daniel Morávek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek