I přes sucha dosáhne Brazílie v roce 2014 a 2015 rekordní sklizně

10. 12. 2014

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 04.12.2014
  • Zdroj: Estadao

Podle údajů zveřejněných 11. listopadu brazilským Zeměměřickým a statistickým ústavem (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) bude letošní úroda rekordní, a to i přes období sucha. Sklizeň v roce 2014 převyšuje o 2,8 % rok 2013, celkem jde o 193,5 mil. tun. Pro příští rok se očekává nárůst o 2,5 % na 198,3 mil. tun. Podle IBGE Brazílie bude sklízet plodiny na 56,2 mil. ha v letošním roce, což představuje nárůst o 6,3 % ve srovnání s plochou sklizně v roce 2013, která byla 52,8 mil. ha.

Středozápadní region má již tři po sobě jdoucí roky rekordní sklizeň obilí v zemi, i přes nepříznivé počasí. V roce 2014, to představuje pro tento region 82,1 mil. tun sklizeného obilí; následuje Jih (72,3 mil. tun); dále Jihovýchod (17,8 mil. tun); Severovýchod (15,8 mil. tun) a Sever (5,5 mil. tun).
Ilustrační obrázek
Rýže, kukuřice a sója, které dohromady tvořily 91,4 % z odhadované produkce, zabírají 85,0 % z plochy, která bude sklizená v roce 2014. Oproti loňskému roku to představuje nárůst o 660 ha v oblasti rýže a 8,3 % v oblasti sójových bobů. Naopak byla snížena plocha výsadby kukuřice o 0,7 %. Produkce rýže se zvýší o 3,4 % a produkce sóji se zvýší o 5,6 %. U kukuřice se očekává pokles o 2,7 % ve srovnání s rokem 2013.

U sójových bobů se i přes pozdní výsadbu odhaduje rekordní úroda mezi 89,3- 91,7 mil. tun. Produkce obilných plodin by měla dosáhnout v letech 2014-2015 rozmezí mezi 194,4 a 200 mil. tun. V roce 2013 to bylo 194,7 mil. tun.

Deště v Rio Grande do Sul poškodili úrodu a kvalitu pšenice. Oproti očekávání, může být ztráta u sklizeného objemu až 35%.

Zpracovalo zahraniční zastoupení CzechTrade v Sao Paulu.

Tisknout Vaše hodnocení: