ICT: investice veřejné správy a propad sektoru

14. 11. 2011

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 14.11.2011
  • Zdroj: il sole 24 ore, Mercato Globale

Italská veřejná správa „propadla“ u zkoušky z informačních technologií. Podle italské asociace sdružující společnosti z oboru information technology – celkové roční výdaje na ICT ve veřejném sektoru klesly od roku 2005 do roku 2011 z 700 milionů euro na 5,578 milionů euro. Jediný sektor, kterému ještě stačí dech je italské zdravotnictví, jehož investice v hi-tech ICT produkty rostla průměrně každoročně o 2,4 % z 940 na 1,085 milionů euro. To se zdá být příznivý výsledek, ale situace je v obecném rámci problematičtější. Výdaje zdravotnického sektoru na IT vybavení přepočítané na jednoho obyvatele činí v Itálii 15,78 euro, tím se Itálie řadí na třetí místo od konce v žebříčku evropských zemí. Nejlepší, v této kategorii, se ukazují Britové, s 60 euro na osobu.

Při pohledu na složení výdajů podle jednotlivých kategorií je zřejmé, že v období 2005-2011 se snížily především investice do telekomunikační techniky (z 2.888 milionů na 2.355 milionů eur), zatímco investice do IT techniky se snížily jen nepatrně (z 3.408 na 3.223 miliony euro). Asociace podotýká, že nepříznivé výsledky a pomalá digitalizace veřejné správy je zapříčiněna především nedostatkem finančních prostředků v kombinaci s odporem ke změně, tedy z toho důvodu vzniká i nízká ochota k optimalizaci disponibilních finančních zdrojů ve státní správě (minimálně 20 % vynaložených prostředků do ICT se nepřevede na skutečné výdaje do zmíněných technologií). Dematerializace veřejných listin je nutnost, která pomůže ušetřit peníze a uvést na trh nové digitální služby – říká prezident asociace, Paul Angelucci. Možnost skenovat, přijímat elektronické faktury, certifikované dokumenty by uspořilo 7,5 miliard euro.

Při pohledu do státní i soukromé sféry se jeví, že sektor IT se v prvním pololetí roku 2011 propadl o 1,7 % oproti stejnému období roku loňského. Konkrétně došlo ke snížení prodejů u hardware o 4,1 %, stolní PC o 9,7 %, notebooky o 14,6 %, software rostl o 0,3 %, tablet zaznamenal 347 % nárůst prodeje (398.000 prodaných kusů). Snížení o 1,7 %, které postihlo poptávku po informační a telekomunikační technologii v první polovině roku 2011, potvrzuje, že italský trh zažívá krizi i v tomto sektoru, která dle expertů přetrvá i v následujících měsících.

Poznámka CzechTrade Milano: V roce 2005 vstoupil platnost „Nuovo codice dell´amministrazione digitale PA“- tedy nový zákon o digitalizaci veřejné správy. Podniky (právní subjekty) a veřejná správa musejí dle zákona využívat certifikovanou elektronickou poštu (PEC). Další podmínky a povinnosti pro veřejnou správu a podnikatele v oblasti IT a digitalizace a el.podpisů upravuje „Codice dell´Amministrazione Digitale“ z roku 2010 a také vládní dekret, který vstoupil v platnost dne 25.1.2011.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Milán.Tisknout Vaše hodnocení: