ICT unie k vysokorychlostnímu internetu: Rozdělení mezi MV a MPO není šťastné

15. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nedávno se uklidnil spor mezi ministerstvem vnitra (MV) a ministerstvem obchodu a průmyslu (MPO) ohledně vlivu na výstavbu vysokorychlostního internetu. Ministerstva se dohodla, že koordinátorem rozvoje vysokorychlostního internetu v ČR bude ministerstvo vnitra, dobudování sítí bude financováno z operačního programu v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. ICT unie však ústy jejího prezidenta Svatoslava Nováka regulaci a kontrolu svěřenou ministerstvu vnitra odmítá.

Proč je koordinační role rozvoje vysokorychlostního internetu ministerstva vnitra pro ICT unii nepřijatelná?
Svatoslav Novák prezident ICT unieMinisterstvo vnitra je z kompetenčního zákona odpovědné za informační a komunikační technologie (ICT) státní správy a za neveřejné sítě – policie, hasiči a podobně.

Proto nemůže rozhodovat o investicích jak ze strany Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), tak ze strany soukromých investorů - operátorů, kteří budou kofinancovat projekty veřejných sítí pro takzvaná bílá místa.

Jedná se o střet nejen v oblasti investiční – potenciální využití prostředků OPPIK pro veřejné sítě i pro záměry ministerstva vnitra v rámci neveřejných sítí – ale i v oblasti regulatorní. Jen Český telekomunikační úřad (ČTÚ) může určovat, kde je trh nekonkurenční a kde je nutná intervence.

Máte i jiné výtky k dohodě mezi MV a MPO?
V podstatě nevíme přesně, k jaké dohodě vlastně došlo. Výklad obou stran je rozdílný. Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že 14 miliard korun zůstává u nich, mapování bílých míst bude dělat ČTÚ a pod ministerstvo vnitra bude spadat registr pasivní infrastruktury a jednotné informační místo pro rozvoj vysokorychlostních sítí.

Vnitro tvrdí, že bude národním koordinátorem pro veřejné i neveřejné sítě. Tím bude ovládat a rozhodovat i o investicích soukromých? Bude mít i registr pasivní infrastruktury, jednotné informační místo a prý bude i určovat, kam půjdou investice – mapování.

Jak by podle vás měl stát postupovat?
Ministerstvo vnitra by se mělo starat především o eGovernment – Česká republika je aktuálně na předposledním místě v rámci Evropské unie – a o státní neveřejné sítě včetně jejich bezpečnosti.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ať určuje principy přidělování dotací do míst, kde není výhled na pokrytí sítěmi NGA – přístupové sítě nové generace – které měří a určuje ČTÚ. MPO musí kontrolovat splnění cílů. Operátoři musí dodržet otevřený přístup, technologickou neutralitu a současně parametry sítí.

Je možné se inspirovat v zahraničí?
Ano, například ve Velké Británii nebo ve Španělsku, ale tím, že v Česku existuje vysoký podíl technologií v systému Wi-Fi, musíme postihnout i tento specifický aspekt. To v zahraničí příliš není.

Co vše obsahuje/zahrnuje výstavba vysokorychlostního internetu?
Jedná se o celou řadu kroků. Záměr, byznys plán, projekt, územní rozhodnutí, věcná břemena, poplatky za užívání prostranství, výběr zhotovitele, dodávka technologií, velkoobchodní konektivita, výstavba, marketing, připojování jednotlivých zákazníků, udržování sítě.

Jaký problém při realizaci výstavby se bude podle vás nejhůře překonávat?
Jsou v zásadě dva. Zaprvé doladění principů přidělování dotací tak, aby byli spokojeni velcí, střední i malí provozovatelé a současně soutěžitelé. Zadruhé pak skutečné snížení nákladů na výstavbu sítí, zejména snížení cen věcných břemen a dalších administrativních poplatků určovaných municipalitou. Vždyť je to koneckonců politické rozhodnutí (EU), aby byl všude dostupný vysokorychlostní internet!

Převzato ze speciálu ICT, přílohy deníku E15

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek