Identifikace bariér v oblasti výrobků a norem

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Evropská politika v oblasti norem a zapojení MSP do ní jsou důležité pro evropské hospodářství a jeho konkurenceschopnost. Dobrovolné normy, vytvářené zainteresovanými subjekty, jsou Evropskou komisí preferovány.

Normy jsou nástrojem podnikatelské samosprávy a tudíž alternativou k právním předpisům. Přesto existuje celá řada bariér pro MSP, které lze v této oblasti shrnout do 3 základních okruhů:

  1. Nedostatek informací o nových normách a o jejich správné aplikaci.
  2. Nedostupnost norem (cena, cizí jazyk, terminologie aj.)
  3. Nedostatečné zapojení MSP do procesu tvorby norem.

Pro překonání výše uvedených 3 bariér chybí MSP 3 základní faktory: čas, finance a lidské zdroje. Navíc přetrvává stav, kdy rozhodující kompetence pro podnikání nejsou v držení příslušných profesních sdružení a to způsobuje nezájem značné části MSP o sdružování. Profesním sdružením se pak nedaří nashromáždit dostatek finančních prostředků pro vysílání zástupců na jednání na evropské úrovni. Dalším problémem je vzrůstající počet norem, na což upozorňuje i deklarace z mezinárodní konference „TZB PRAHA 2005.“

Podnikání a překážky v oblasti výrobků a norem

Stav evropské legislativy v oblasti výrobků a norem

Stav české legislativy v oblasti výrobků a norem

Návrhy řešení v oblasti výrobků a norem

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek