Inaugurace vodní elektrárny Chancay/Rucuy v Peru: úspěch českých firem

2. 12. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V pátek 25. listopadu 2016 se velvyslanec P. Bechný zúčastnil na pozvání společnosti SINERSA S. A. slavnostní inaugurace vodní elektrárny Chancay/Rucuy v distriktu Pacaraos, v provincii Huaral. Pozvání bylo velvyslanci adresováno proto, že české firmy byly významnými dodavateli technologického zařízení pro tuto společnou elektrárnu.

Společnost SINERSA S. A. je peruánskou firmou, která byla založena v roce 1994 a zaměřuje se na energetické projekty, provoz elektráren a prodej elektrické energie. V současnosti postavila a vlastní 3 hydroelektrárny: Curumuy v provincii Piura (12,5 MW), Poechos 1 (15,4 MW) a Poechos 2 (10 MW) v provincii Sullana.

Projekt hydroelektrárny Chancay/Rucuy byl realizován společně se společností Egerba S. A. Celková investice dosahuje částky 100 mil. USD. Elektrárna Chancay (2 x 10 MW) je provozována společností Sinersa a elektrárna Ruchuy (2 x 10 MW) společností Egerba. Obě elektrárny jsou umístěny v jedné provozní budově.

K dosažení celkového výkonu 40 MW využívá tok řeky Chancay (3,6 m³/s), společný přivaděč o délce 1300 m, který je napájen derivačním kanálem v celkové délce 13 km. Součástí systému kanálů je ovládací zařízení pro vyrovnávací nádrž, sedimentační nádrž, vtokový objekt a vodní komoru. Vodní spád je 720 m, ve strojovně jsou instalovány celkem 4 horizontální soustrojí Peltonovy turbíny o výkonu 10 MW se synchronním generátorem.

Slavnostní inaugurace elektrárny se zúčastnili čelní představitelé obou společností, zástupci místní i regionální vlády, místních komunit a také investorů, bank a další hosté. Z diplomatických kruhů byl přítomen pouze velvyslanec Švýcarska. Po krátkých proslovech byla připravena prohlídka elektrárny, odhalení pamětních desek, kulturní program a číše vína.

Vedení společnosti Sinersa v čele s prezidentem Jorge Gruenberg Schneiderem a výkonným ředitelem Branislavem Zdravkovicem již několik let spolupracuje s českými firmami, zejména INGOS a ČKD Blansko, které v minulosti dodaly např. zařízení pro elektrárnu Poechos 2 – INGOS: projekt, řídicí systém a kompletní elektrotechnologické zařízení NN a VN a ČKD Blansko: Kaplanovu turbínu.

Vzhledem k dobrým zkušenostem s českými firmami se společnost rozhodla znovu s českými firmami spolupracovat na novém projektu elektrárny Chancay/Rucuy, v tomto případě se jedná o firmy INGOS, P & S a Strojírny Podzimek.

Dodávka firma INGOS se skládala z 60kv VVN, VN a NN zařízení, kompletního řízení a systému elektrických ochran obou elektráren a společného dispečinku s nástěnnými monitory se SCADA systémem.

Firmy P & S a Strojírny Podzimek dodaly do Peru všechna stavidla včetně hydraulických systémů pro 13 km dlouhou soustavu kanálů a nádrží. Přínos českých firem byl velmi vysoce hodnocen. Prezident společnosti Sinersa v této souvislosti uvedl, že velmi rád s českými firmami spolupracuje, protože „stejně jako Peruánci umí ušít na míru pánský oblek, tak Češi zase umí připravit na míru technologické zařízení“.

Podle vyjádření vedení Sinersa by měla spolupráce s českými dodavateli nadále pokračovat. Společnost připravuje nový energetický projekt, který bude součástí speciálního zavlažovacího a hydroenergetického projektu Olmos v provincii Lambayeque. Jedná se o přeložení toku řeky Huancabamba z atlantického do pacifického povodí prostřednictvím tunelu o délce 20 km, stavbu přehrady a hydroelektrárny.

Uvedený systém má složit k zavlažování 44 tis. ha, k výrobě elektrické energie, přičemž se počítá s výstavbou vodní elektrárny o kapacitě 50 MW, jejíž stavbu a provoz získala do svého portfolia právě společnost Sinersa.

Zapojení českých firem do energetických projektů v Peru není novinkou a je dobré, že se ČR daří v široké konkurenci udržet. Společnost Sinersa již delší dobu nabízí českým firmám prostor pro uplatnění technologií a výrobků. Na všech energetických projektech této společnosti se podílely české firmy a existuje dobrý předpoklad, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Současná peruánská vláda považuje vodohospodářský sektor za jeden z prioritních. Jedná se nejen o výrobu a distribuci elektrické energie, ale také o budování retenčních nádrží, zavlažování, boj proti suchu, distribuci pitné vody a zlepšení její kvality, a v neposlední řadě také o čištění odpadních vod nebo odsolování.

V této souvislosti vláda přijala celou řadu opatření, která mají napomoci realizaci projektů v uvedených oblastech, zejména snížit administrativu, odblokovat některé pozastavené projekty, zvýšit pravomoci místních vlád atd.

Z výše uvedeného vyplývá, že Peru bude pro české dodavatele technologií pro vodohospodářský a energetický průmysl v příštím období perspektivní. ZÚ hodlá této příležitosti využít, a proto v  roce 2017 připravuje, ve spolupráci se zastoupením CzechTrade, dvě prezentačních misí zástupců českého průmyslu v provinciích Piura a Arequipa.

Účast velvyslance na inauguraci nové vodní elektrárny Chancay/Rucuy v Peru podpořila zapojení českých firem do podobných projektů v Peru a potvrdila, že i v podmínkách této vzdálené země mohou české firmy dosáhnout nemalého úspěchu.  

Informace a fotografie poskytnuty Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek