Indie: globální dohoda o pohybu pracovních sil

31. 7. 2017

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 21.07.2017

Indie navrhla členským zemím WTO novou dohodu o pohybu pracovních sil, která by zjednodušila vstup pracovní síly na trhy členských zemí. Tento návrh se však setkal se smíšenými názory a pohledy. Je logické, že Indie jako poskytovatel velkého množství pracovní síly v zahraničí v rámci zaměstnanosti rostoucí populace o toto zjednošení usiluje. V návrhu je například uveden zjednodušený postup při udělování vícevstupních víz.

Mnoho zemí se však vzhledem ke své ekonomické situaci brání nadměrnému vstupu zahraniční pracovní síly. Ministryně obchodu a průmyslu Indické republiky Nirmala Sitharam považuje návrh, který byl zaslán členům WTO v únoru letošního roku, jako přínosný a urychlující stávající procedury platné pro zahraniční pracovníky. Pracovní síly z Indie jsou využívány především zemích Blízkého východu a v Africe.

Indie se snaží udržet míru nezaměstnanosti na přijatelné výši, dale musí zajišťovat pracovní místa pro mladé ročníky a absolventy škol. Překvapivě právě umisťování absolventů škol je velkou výzvou, jelikož až 60 % studentů technických oborů po absolutorii studií nenastoupí do práce, jelikož podniky nejsou schopny tak velké množství absolventů absorbovat.

Zdroj: The Economic Time 20.7.2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bengalúru

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: