Indie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Zahraniční obchod ČR s Indií (v mil. CZK)

 

Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2012 12 804 11 662 24 467 1 142
2013 10 987 12 558 23 545 -1 571
2014 12 313 15 060 27 373 -2 747
2015 13 446 16 587 30 033 -3 141
2016 15 229 17 901 33 129 -2 672

Indie patří  k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR v Asii a prioritním zemím z hlediska Exportní strategie České republiky 2012 - 2020. 

 

Rekordní obchod mezi ČR a Indií v roce 2016

Historicky nejvyšší hodnoty dosáhl vývoz do Indie v roce 2016. České firmy vyvezly zboží za 15,23 miliardy korun a zlepšily svůj dosavadní nejlepší výkon z roku 2011, kdy se na indickém trhu uplatnilo české zboží v hodnotě 15,09 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2015 vzrostl vývoz v korunovém vyjádření o 13,2 % (v dolarech o 14,1 %). Rekordně vysoký byl i vzájemný obrat česko-indického obchodu, který v roce 2016 dosáhl 33,13 miliardy korun. Díky rychlejšímu růstu vývozu (dovoz vzrostl o 7,9 %) se snížilo záporné saldo obchodní bilance v obchodu mezi Českem a Indií o 454 miliónů korun (ze 3,14 na 2,67 miliardy korun).

Český vývoz do Indie rostl v posledních třech po sobě jdoucích letech. V roce 2016 však zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst. Od roku 2013, kdy se zastavil pokles vývozu do Indie (dosáhl 10,99 miliardy korun), se roční vývoz zvýšil o 38,5 %. Trend posledních tří let potvrzuje, že čeští výrobci a vývozci věnují indickému trhu stále větší pozornost a využívají příležitostí plynoucích z robustního růstu indické ekonomiky, který se pohybuje v intervalu nad sedmi procenty hrubého domácího produktu.

Potěšitelná je i struktura vývozu, v němž převažují výrobky s vyšší přidanou hodnotou: automobilové motory, části a součásti motorových vozidel, nákladní automobily, průmysloví roboti, obráběcí stroje, centra obráběcích strojů, textilní stroje, optické přístroje a nejrůznější elektronické přístroje.

Poněkud stranou zájmu mezi českými vývozci zůstává pouze trh zemědělských a potravinářských výrobků, jejichž vývoz se v roce 2016 meziročně snížil a dosáhl hodnoty pouhých 57,76 miliónů korun. Do Indie se vyvezly: výtažky z rostlin, luštěniny, šištice chmelové a přípravky používané k výživě skotu. Jakkoli objem vývozu zemědělských komodit a potravinářských výrobků odráží uzavřenost indického trhu a velmi složitý dovozní režim, loňský výsledek je hluboko pod možnostmi českých vývozců.

Český export do Indie má stále velký prostor k dalšímu růstu. Dynamický rozvoj letectví v Indii a vládní záměr připravit podmínky pro zvýšení počtu prodaných vnitrostátních letenek ze 70 milionů v roce 2015 až na 300 milionů v roce 2022 představuje obrovskou příležitost pro dodavatele technologií a služeb v letectví. V oblasti dopravy chce dále vláda zvýšit průměrnou rychlost přepravy osob a nákladu po železnici, což si rovněž vyžádá vysoké investice do zprůchodnění stávající infrastruktury a do nových souprav. K tomu je třeba připočíst i rozvoj městské kolejové dopravy – zejména metra. V oblasti infrastruktury zůstává v Indii velkým problémem vodohospodářství, přičemž tento sektor by měl být pilířem budoucího rozvoje vztahů s EU. Evropská komise proto vyčlenila finanční prostředky na výzkum a na další aktivity spojené s podporou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Díky aktivitě některých firem se v Indii stále zřetelněji zviditelňuje české sklářství, ale například také výroba nástrojové oceli. I tyto dvě oblasti by v budoucnu mohly přispět k dalšímu růstu českého vývozu do Indie.

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR do Indie v r. 2016

HS kód

Název zboží

tis. CZK

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

5 809 856

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

3 216 010

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1 809 119

29

Výrobky chemické organické

719 322

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

646 432

73

Výrobky ze železa nebo oceli

317 145

70

Sklo a výrobky skleněné

289 868

86

Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická

280 702

72

Železo a ocel

234 526

32

Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod

227 152

 

 

Hlavní položky dovozu ČR z Indie v r. 2015 

HS Kód

Název zboží

tis. CZK

30

Výrobky farmaceutické

1 842 296

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1 765 559

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1 734 919

61

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

1 549 473

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

1 404 598

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

1 322 423

29

Výrobky chemické organické

1 321 845

73

Výrobky ze železa nebo oceli

944 350

64

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

803 908

52

Bavlna

432 781

 

 

 Podrobná zbožová statistika je k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna v oblasti služeb zahrnuje z indické strany především služby v oblasti IT a komunikačních technologií. Z české strany jsou hlavní položkou služby bankovní povahy (společnost Home Credit na indickém trhu) a servis poskytovaný na dodané stroje a zařízení.  

Bilance ve vzájemném obchodu se službami - 2016 (v mil. CZK)

Položka

Kredit

Debet

Bilance

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

9,2

10,1

-0,9

Opravy a údržba jinde neuvedené

3,3

32,2

-28,9

Doprava

669,5

716,7

-47,1

Cestovní ruch

716,9

7,7

709,1

Stavební práce

0,6

0,3

0,3

Pojišťovací služby a penzijní financování

11,0

30,8

-19,8

Finanční služby

3,5

3,6

-0,1

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

20,3

1,3

19,0

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

330,8

758,1

-427,3

Ostatní podnikatelské služby

164,9

934,4

-769,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

8,4

0,9

7,5

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

18,9

0,0

18,9

Služby nezařazené

0,0

0,0

0,0

Služby celkem

1 957,2

2 496,2

-538,9

 

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

Název společnosti

Předmět činnosti

Sídlo

Indičtí investoři v ČR

Arcelor Mittal Steel

Hutnictví

Ostrava

Alok Industries

Textilní průmysl

Mileta - Hořice

DINA - HITEX

Zdravotnický materiál

Bučovice

Genpact Czech

IT, firemní poradenství

Praha

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Léčiva

Medicamenta - Praha

Kanoria Chemicals & Industries Ltd.

Elektronika pro automobilový průmysl

koupila švýcarskou společnost APAG Holding, včetně dceřiné společnosti APAG Elektronik s.r.o. Pardubice

Infosys BPO

IT sektor, finančnictví a účetnictví

Brno

Lloyd Electric and Engineering

Elektrotechnický průmysl

převzetí společností Luvata Czech, Janka Radotín - Praha

Minda Management Services Ltd.

Automobilový průmysl

Minda Schenek Plastic Solutions - Liberec

Ashok Piramal Group

Automobilový průmysl

vstup převzetím PMP PAL International (dříve PAL)

Spentex Industries Ltd.

Textilní průmysl

Schoeller - Litvínov

Tata 

Potravinářský průmysl 

Jemnice (dříve Jemča) - Tata Global Beverages Czech Republic

Varroc Group a Varroc Lighting Systems

Automobilový průmysl

vlastník novojičínského Autopalu

Zomato

Internetové služby

vstup převzetím internetového serveru Lunchtime

Čeští investoři, zastoupení českých firem a aktivní české firmy v Indii

Název společnosti

Předmět činnosti

Sídlo

Alta

Strojírenství

Dillí

Bonatrans  India

Železniční kola a dvojkolí

Aurangabad

BTL

Zdravotnická technika

Dillí

ČKD Blansko India

Energetické strojírenství

Dillí

CATAI

Výcvik leteckého a letištního personálu 

Gurgaon

Conteg

Rozvaděče, systémová řešení a služby pro datová centra

Bengaluru

Doosan Škoda Power

Parní turbíny, systémy a řešení

Gurgaon

Dormer Pramet

Destičkové řezné nástroje

Dillí

Eldis

Radary

Hyderabad

Gearspect 

Měřící přístroje na ozubená kola

Pune

FANS ASIA

Chladící věže

Gurgaon

FERMAT Machinery

Obráběcí stroje

Bengaluru

Flying Academy

Výcvik pilotů

Gurgaon

Home Credit 

Poskytování spotřebitelských půjček

Gurgaon

IWET

Čističky vody

Dillí

Lasvit

Světelné plastiky a dekorativní objekty ze skla

Gurgaon

Omnipol

Civilní a vojenská technika

Dillí

Papcel

Stroje pro papírenský průmysl

Hyderabad

Preciosa

Sklářství

Mumbai

Ray Service

Kabelové svazky

Noida

Retia

Elektronika, záznamová zařízení

Dillí

Remdox Investment Management

Nemovitosti a investice

Cochin

Tajmac ZPS - divize Manurhin

Obráběcí stroje

Belgaum

Tatra Trucks

Nákladní automobily

Bengaluru

Technicoat

Aplikace konstrukčních plastů ve formě funkční povlaků

Pune

TOS INDIA Machine Tools

Obráběcí stroje

Bengalúru

Transcon

Zařízení letišť

Gurgaon

Starlife Food Supplement Pvt. Ltd.

Potravinové doplňky

Dillí

STROS ESQUIRE

Stavební a průmyslové výtahy

Vadodara

Škoda Auto India Pvt. Ltd.

Automobily

Aurangabad

UniControl Electronics   Czech    

Elektronická zařízení pro dopravní techniku

Bengaluru

Vítkovice India Power Pvt. Ltd.

Strojírenská výroba

Dillí

ZKL Bearings Pvt. Ltd.

Ložiska

Mumbai, Kolkata

Zetor Tractors

Traktory

 Chandigarh

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Uvedeny jsou pouze smlouvy ekonomicko-obchodního charakteru. Sukcese do bývalých československých smluv se uskutečnila v červnu roku 2001.
· Dohoda o spolupráci při mírovém využívání atomové energie (1970)
· Třetí dohoda o vědeckotechnické a průmyslové spolupráci (1974)
· Dohoda o zamezení dvojího zdanění (1986)
· Obchodní dohoda a Protokol o likvidaci zůstatku v nekonvertibilních rupiích (1993)
· Dohoda o letecké dopravě (2000)
· Dohoda o zamezení dvojího zdanění (1999)
· Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky (2010)
· Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky (2012)
· Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou (2014)
· Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
(2014)

 

· Dohoda o spolupráci mezi agenturami CzechInvest a Invest India (2013)

 

Poznámka: Platnost Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic (z roku 1998) po vypovězení indickou stranou skončila dne 26. dubna 2017 (stejně jako k ní následně sjednaný protokol z roku 2011). Investice dosud realizované mezi oběma zeměmi jsou po skončení platnosti dohody po dobu dalších patnácti let tímto smluvním ujednáním nadále chráněny - tzv. sunset clause. Dohodu by měla v budoucnu nahradit sjednávaná dohoda o obchodu a investicích mezi EU a Indií.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Indii realizuje projekty rozvojové spolupráce velmi omezený počet zemí a jejich počet se dále snižuje. Indie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce.

Aktivní je však v Indii několik českých nevládní organizací především na severu země (Brontosauři v Himálajích, Surya, Blueland), soukromé charitativní instituce (Česká katolická charita, Adra ČR) a firmy, které využívají jiných forem financování včetně fondů EU. Zmíněné organizace se zaměřují na vzdělávání a na pomoc sirotkům a chudým.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: