Indonésie: Ekonomika a obchod v roce 2015

21. 3. 2016

  • Země: Indonésie
  • Datum zveřejnění: 18.03.2016

Indonéská ekonomika vzrostla v roce 2015 meziročně o 4,79 % a tudíž nejpomaleji za posledních 6 let (méně než byl revidovaný státní rozpočet na rok 2015, který předpokládal 5,7 %). Indonésie se zaměřila na stimulaci domácí ekonomiky, tváří v tvář zpomalení v Číně, klesajícím cenám komodit a nižšímu vývozu. Přesto tempo růstu HDP zůstalo relativně odolné ve srovnání s jinými obdobnými zeměmi (Brazílie – 3,7 %), mírně vyšší než průměr zemí ASEAN (odhaduje se 4,7 %) a v dostatečném předstihu před očekáváným globálním průměrným růstem 2,4 % za rok 2015.

ilustrační obrázekHlavním akcelerátorem ještě akceptovatelného ročního zvýšení HDP byly státní výdaje ve 4. kvartálu roku 2015, které dosáhly 5,38 % a tedy mnohem vyšší než v roce 2014, kdy vykazovaly jen 1,16 %.

V roce 2015 poklesla domácí měna vůči americkému dolaru o 11 % (v roce 2014 to byl pokles o 12 %). Nicméně indonéská rupie začíná projevovat jistou odolnost k dalšímu poklesu. Avšak vzhledem k oslabení rupie a poklesu HDP v posledních třech letech, je HDP na 1 obyvatele 3.377 USD. Domácí spotřeba, která představuje polovinu indonéské ekonomiky, zůstala silná a představuje 4,96 %, i když to je méně než 5,15 % v roce 2014.

Indonéské zpomalení ekonomického růstu se jasně odráží v obchodní výměně, kdy kumulativní hodnoty za období leden-prosinec 2015 dosáhly 292,99 miliardy USD, což je meziroční pokles o 17,34 %, přičemž vývoz dosáhl celkové hodnoty 150,25 miliard USD a dovoz 142,74 miliard USD.

mapaVe vývozu neropných produktů byl zaznamenán prudký pokles na některé trhy klíčových obchodních partnerů: Čína -19,44 %, Austrálie -18,99 %) a Japonsko -10,14 %. Rovněž i dovozy neropných produktů zaznamenaly roční pokles o 12,31 %.

Pokles ceny ropy pomohl Indonésii zlepšit obchodní bilanci, jelikož je země čistým dovozcem ropy. Mělo to však také vliv na snížení státních příjmů v rozsahu až 4,91 mld. USD při průměrné ceně 40 USD za barel.

EU zůstává i nadále klíčovým trhem pro Indonésii. Zatímco vývozy neropných produktů do EU se snížily meziročně o 12,1 % ve srovnání s rokem 2014 s hodnotou 14,8 miliard USD nebo podílem 11,24 %, je EU i nadále pro Indonésii druhou největší exportní destinací, těsně za vývozem do USA – 15,31 miliard USD nebo 11,62 % z celkového vývozu.

Zatímco dovoz neropných produktů ze zemí EU klesl meziročně o 10,92 % na 11,22 miliard USD, dovoz z ostatních zemí zaznamenal větší poklesy: Japonsko -21,88 %, Korea -18,94 %, Austrálie -14,9 % a z Číny, která představuje téměř jednu čtvrtinu všech dovozů, byl zaznamenán pokles o 4 %.

Podíl zemí EU na dovozu zůstává relativně stabilní na úrovni 9,5 %.

Přímé zahraniční investice v roce 2015 naopak meziročně vzrostly o 19,2 % na 27 miliardy USD, přičemž Evropská unie se drží na čtvrtém místě – 2,26 miliard USD, což představuje 7,7 %. z celkových přímých zahraničních investic. Na prvním místě je tradičně Singapur – 20,15 % (většinou se ale jedná o investice samotných Indonésanů přes tento městský stát, které jsou směřovány zpět do ekonomiky). Další velký podíl na přímých zahraničních investicích pochází z Malajsie – 10,59 % a Japonska – 9,82 %.

Probíhající rok 2016 bude pro obrovskou indonéskou ekonomiku rokem, kdy se očekává zlepšování ekonomické stability a další poměrný růst. Vzhledem k již deklarovaným státním investicím do infrastruktury a masivní domácí spotřebě, nemusí být toto očekávání daleko od pravdy. 

Zdroj: Delegation EU, ZK CT Jakarta
Zdroj: Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Jakartě

Tisknout Vaše hodnocení: