Informace o činnosti Evropské banky pro výstavbu a rozvoj (EBRD) v Jordánsku

9. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Informace o činnosti Evropské banky pro výstavbu a rozvoj (EBRD) v Jordánsku EBRD investovala za dvě desítky let své činnosti v Jordánsku téměř 1 miliardu USD, z toho 90 % v soukromém sektoru a 10 % ve veřejném sektoru. Tento výsledek představuje značné navýšení původně stanovených plánů. Jen v roce 2016 bylo cílem EBRD investovat 120 milionů USD, ale ve skutečnosti její investice dosáhly 380 milionů USD.

Hlavní činnosti v roce 2016 směřovaly do následujících oblastí:

  • obnovitelné zdroje energie (sluneční, větrná a termální). Stěžejním úkolem zde bylo zapojit místní jordánské banky, a to z důvodu jejich nezájmu financovat dlouhodobé projekty, neboť obvyklá doba návratnosti energetických projektů je 18–20 let;
  • přímé investice do jordánské farmaceutické rodinné firmy (MS Pharma), s cílem pomoci jí převzít tureckou společnost. Hlavním cílem bylo zvýšení profesionalizace a „kultury“ obchodování společnosti;
  • pružná odezva na uprchlickou krizi zejména v oblasti infrastruktury: např. odvoz pevných odpadů (projekt s fy DFID v Ammánu). Specifickým úkolem bylo vyrovnat se s požadavky jordánské vlády, protože Jordánsko očekávalo 100 % grantů nebo příznivější podmínky pro poskytování úvěrů;
  • vybudování školicího střediska v Abdali Mall v Ammánu: projekt byl úspěšný, všichni absolventi školení našli posléze práci v jordánském komerčním sektoru.

V roce 2017 hodlá EBRD pokračovat v pomoci Jordánsku zlepšovat pružnost jeho reakce na uprchlickou krizi. Jedná se např. o podporu cestovního ruchu prostřednictvím financování školení pro hotely. Dále plánuje nové projekty zaměřené opět na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost (například projekt modernizace energetické účinnosti škol rozvržený do roku 2019).

Nad rámec výše uvedeného je EBRD připravena poskytnout úvěry a školení jordánským společnostem tak, aby jim pomohla využít „Dohodu o původu zboží“ mezi Jordánskem a EU. Hlavní výzvou v této oblasti je skutečnost, že mimo textilní odvětví je velmi obtížné najít společnosti, které jsou (alespoň částečně) připraveny na export na evropské trhy.

Problémem je také neochota jordánských bank investovat do dlouhodobých projektů na budování infrastruktury a nutnost poskytování poradenství pro snižování rizika, které vedou ČS EU k plánování společného přístupu k místním bankám. Cílem je zejména podpora investic v oblasti energetiky a investic do malých a středních podniků.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ammánu (Jordánsko). Autor: Ing. Josef Kostiha, ekonomický diplomat. Na základě informace Dr. Heike Harmgart, ředitelky kanceláře EBRD v Jordánsku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek