Základní informace o EBRD a o spolupráci s Českou republikou

12. 9. 2011 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) je určena na pomoc transformujícím se ekonomikám střední a východní Evropy, centrální Asie, Ruska, Mongolska a Turecka při jejich přechodu na tržní ekonomiku. Gestorem za EBRD v České republice je Ministerstvo financí ČR, včetně aktivit týkajících se zapojení českého podnikatelského sektoru do projektů této banky.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) byla založena v roce 1990, jejím sídlem je Londýn. V současnosti je členem (akcionářem) EBRD 63 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropská unie a Evropská investiční banka). Celkový počet akcionářů EBRD je tedy 65.

Zákládajícím členem EBRD byla i ČSFR, Česká republika své členství sukcedovala 1.1.1993. Zástupcem České republiky v Radě guvernérů EBRD je ministr financí, jeho alternátem je guvernér České národní banky. Gestorem za EBRD v ČR je Ministerstvo financí ČR, včetně aktivit týkajících se zapojení českého podnikatelského sektoru do projektů této banky.

Teritoriální zaměření

EBRD je největším investorem v regionu, své operace realizuje ve 29 zemích: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.

Pozn.: Aktuálně se v EBRD pracuje na rozšíření mandátu Banky na oblast jižního a východního Středomoří, a to konkrétně o Egypt, Maroko, Tunisko a Jordánsko.

EBRD v České republice

(1991–2007)
EBRD operovala v České republice od svého založení do konce roku 2007. Během tohoto období se EBRD na území ČR finančně angažovala částkou 1,1 mld EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld EUR. Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48% a podíl projektů v soukromém sektoru dosáhl 97% z celkového objemu angažovanosti.

Graduace České republiky z operací EBRD

(2007)
Česká republika koncem roku 2007 jako první a zatím jediná země graduovala z operací EBRD. S účinností od 1.1. 2008 již EBRD nezahajuje nové operace na území ČR. Existující projekty doběhnou v souladu se smluvními závazky, EBRD proto bude mít v ČR aktivní portfolio ještě řadu let.

Spolupráce ČR a EBRD na třetích trzích

(od roku 2008 dále)
I po graduaci má nadále naše členství v EBRD velký význam. Nejde jen o pouhé ztotožnění se s posláním EBRD a o naši účast v mezinárodní instituci, jejíž hybnou silou je solidarita se zeměmi, které podobně jako ČR procházely a stále procházejí transformací. Jde také o to, že se můžeme více prosadit jako země, která díky svým zkušenostem stále má ostatním zemím co nabídnout.

EBRD nabízí v obchodní rovině potenciálně velmi atraktivní možnosti spolupráce s našimi podnikatelskými subjekty na třetích trzích, především jde o společné investiční projekty s českými subjekty na třetích trzích, přičemž v poslední době se rýsuje předpoklad většího rozmachu této spolupráce.

Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s českými subjekty při poskytování technické pomoci ve třetích zemích formou konzultačních a poradenských služeb. Ministerstvo financí ČR, potažmo Česká republika vytváří pro tuto spolupráci podpůrné prostředí mimo jiné tím, že se stala součástí donorské komunity EBRD a podstatnou část poskytovaných prostředků přímo váže na účast českých subjektů v projektech financovaných EBRD – stěžejním nástrojem je speciální Český fond technické spolupráce při EBRD (odkaz).

Jen v roce 2009 dokázaly české subjekty ze spolupráce s EBRD vytěžit cca 434 mil. CZK. Nejlepší publicitou v této oblasti je již dosažený úspěch, který zvyšuje důvěru bankovních týmů v potenciál a přidanou hodnotu českých subjektů. Cílem Ministerstva financí ČR je přiblížit na straně jedné možnosti spolupráce s EBRD českým podnikatelským subjektům a na straně druhé zprostředkovat EBRD informace o potenciálu spolupráce s českými subjekty.

Kontakty na Ministerstvu financí ČR

Ing. Zdeněk Pagáč, DESS
Pověřený vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a mezinárodních finančních institucí
Tel: 25704 3009
E-mail: zdenek.pagac@mfcr.cz

Ing. Pavla Knotková (tamtéž)
Email: Pavla.Knotkova@mfcr.cz
Tel:. 257 043 185

Kontakty na EBRD

Dagmar Silná
Poradce pro záležitosti EBRD a spolupráci s českými subjekty
Email: SilnaD@ebrd.com
Mob.: 0044 758 468 6649
EBRD, One Exchange Square, London

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek