Informace o výsledcích šetření k nařízení REACH se zaměřením na MSP

4. 2. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Informace o výsledcích šetření k nařízení REACH se zaměřením na MSP Výsledky a hlavní zjištěné výstupy dotazníkového šetření, které realizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR).

Nařízení REACH ukládá výrobcům a dovozcům chemických látek povinnost registrovat chemické látky, pokud jsou vyráběny nebo dováženy v množství ≥ 1 t/rok. Registrační proces je rozdělen do tří časových fází a poslední fáze registrace pro množství od 1 do 100 t/rok je stanovena k 31. 5. 2018 a bude se týkat zejména malých a středních podniků (MSP).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky realizovalo dotazníkové šetření k nařízení REACH se zaměřením na malé a střední podniky (MSP) v souvislosti s registračním termínem v roce 2018. Cílem bylo identifikovat problémové oblasti v procesu registrace chemických látek v segmentu MSP a získat tak konkrétní podněty pro realizaci dalších podpůrných aktivit v období 2016 až 2017.

Výsledky dotazníkového šetření budou poskytnuty MŽP i Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) a zároveň budou využity ke konkrétním podpůrným aktivitám organizovaným MPO v letech 2016 a 2017. O těchto konkrétních projektech vás budeme dále informovat.

MPO děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do dotazníkového šetření, za poskytnuté informace a čas, který vyplnění dotazníku věnovali.

Hlavní zjištěné výstupy a výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v přílohách, a to včetně anglického překladu.

Přílohy ke stažení

Hlavní zjištěné výstupy z dotazníkového šetření [pdf, 250 kB]

Výsledky dotazníkového šetření [pdf, 385 kB]

The survey questionnaire on the REACH Regulation on SMEs [pdf, 1251 kB]

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek