Informace pro české firmy o ceně práce v Kolumbii

1. 3. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace pro české firmy o ceně práce v Kolumbii Prohlubující se globalizace a internacionalizace světové ekonomiky a zvyšující se atraktivita Latinské Ameriky pro evropské investory postupně stimuluje i růst zájmu mezi českými firmami o působení v tomto regionu, a to konkrétně na kolumbijském trhu.

Ten po nedávném ukončení dlouhodobého vnitřního ozbrojeného konfliktu a podepsání mírové dohody mezi vládou prezidenta Santose a levicovou guerillou FARC, skýtá nové a zajímavé obchodní a investiční příležitosti v celé řadě oborů. Zastupitelský úřad ČR v Bogotě připravil pro zainteresované firmy v ČR, které plánují svoji expanzi na místní trh, krátkou informaci o tom, kolik vlastně stojí pracovní síla v Kolumbii.

V úvodu je třeba připomenout, že Kolumbie, která má od roku 2013 platnou dohodu o volném obchodu s EU a v současné době vyjednává o členství v OECD, patří z hlediska kupní síly obyvatel mezi země s vyšším středním příjmem. Hrubý domácí produkt na obyvatele loni činil 5461 Euro, což je ukazatel téměř 3x nižší než v ČR. Berouce v úvahu, že v Kolumbii žije téměř 50 milionů obyvatel, představuje tato země 4. největší spotřebitelský trh v celých Amerikách (větší je jen USA, Brazílie a Mexiko).

V posledních 5 letech navíc Kolumbie vykazuje stabilně jeden z nejvyšších ekonomických růstů v regionu. Současně vláda prosazuje velmi liberální obchodní politiku a snaží se sjednávat co nejvíce dohod o volném obchodu se svými hlavními partnery. Tyto skutečnosti z ní dělají velmi zajímavý a atraktivní trh pro zahraniční výrobní a obchodní firmy, které zde zakládají své pobočky. Míra nezaměstnanosti se různí v rámci 32 územních departamentů, na které je země rozdělena, ale v průměru činí kolem 10 %.

Kolumbie je země s relativně „zkostnatělým“ pracovním trhem, kde si odbory v minulosti vybojovaly poměrně silnou pozici. Tomu odpovídá i složitá pracovněprávní legislativa a nesnadné a nákladné propuštění, pokud firma kvůli nepříznivé konjunktuře potřebuje dočasně snížit počet zaměstnanců. Vláda každoročně počátkem ledna vyhlašuje oficiální výši minimální mzdy, která se následně v příštím období (počátkem roku na základě vyjednávání mezi vládou, odbory a zaměstnavateli) zvyšuje. Většinou o oficiální míru inflace.

V roce 2016základní minimální mzda, kterou dle nepotvrzených statistik v zemi pobírá více než 60 % obyvatel v činném věku, dosáhla 689 454 kolumbijských pesos – COP, což v přepočtu na koruny činil 5,999 Kč (směnný kurz COP k Kč = 1000 COP/8,70 Kč). Oproti roku 2015 vzrostla o 7 %. Míra inflace v roce 2015 činila 5,75 % a v roce 2016 převýšil 6,8 % (v letošním roce se odhaduje ICP kolem 4,8–5,5 %, přičemž se spekuluje, že navýšení DPH z 16 % na 19 %, které vstoupilo v platnost kvůli daňové reformě k 1. lednu 2017, zvýší cenovou hladinu o 1,25 %). Pro rok 2017 se minimální mzda zvýšila na 737 717 COP (6 417 Kč).

Kromě minimální mzdy však musí zaměstnavatel počítat s tím, že je povinen za zaměstnance platit mandatorní pojištění, tj. poplatky na sociální a zdravotní pojištění (ve výši 8,5 %, zaměstnanec odvádí 4 %), důchodové pojištění (12 %, zaměstnanec 4 %), pojištění profesionálních rizik (2,44 %) a příspěvek do fondu kvality života (9 %).

Dále zaměstnavatel hradí 13. a 14. plat (tzv. prima), který činí vždy polovinu průměrné měsíční mzdy, jednou ročně vyplácí tzv. věrnostní příspěvek (tzv. cesantia), což je další zhruba jeden měsíční plat spolu s úroky ve výši 12 % (tato částka se odvádí do zvláštního příspěvkového fondu, na kterém si spoří každý zaměstnanec). Mimoto firma platí další odvody, a to:

  • přesčasové hodiny (ve výši 1,25 násobku za denní přesčasy, 1,75 násobku za noční, víkendové a sváteční přesčasy a 2,5 násobku za noční přesčasy o svátcích);
  • příspěvek na dopravu, který pro rok 2017 činí měsíčně 83 140 COP (723 Kč) a vyplácí se zaměstnancům, jejichž plat je nižší než 2násobek základní minimální mzdy. V roce 2016 činil příspěvek 77 700 COP (677 Kč);
  • 3x ročně příspěvek na ošatné a obuv (dle druhu práce).

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že ačkoli základní minimální mzda je v Kolumbii nižší než v ČR, ve svém souhrnu je finální čistá mzda zaměstnance díky mnoha příspěvkům a doplňujícím odvodům výrazně vyšší než základní tarif. V návaznosti na minimální mzdu lze vyvodit, že hodina práce stojí firmu v Kolumbii necelých 5 000 COP (43,50 Kč), což je výrazně méně než v ČR, kde zaměstnavatel za hodinu práce zaplatí i s povinnými odvody na sociální a zdravotní pojištění téměř 290 Kč. A to podle údajů Eurostatu patří cena práce v ČR k nejlevnějším v rámci jednotného trhu EU (cena práce je v ČR téměř 4x levnější než ve Švédsku, Dánsku či Belgii).

ZÚ Bogota je připraven případným podnikatelským subjektům z ČR poskytnout maximální součinnost při jejich vstupu na kolumbijský trh, a to včetně základní poradenské činnosti v komplikované místní oblasti pracovně-právní legislativy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek