Informace z jednání českého velvyslance s představiteli kostarické vlády a parlamentu

2. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z jednání českého velvyslance s představiteli kostarické vlády a parlamentu Ve dnech od 27. do 29. října 2016 vykonal velvyslanec ČR v Kolumbii Miloš Sklenka služební cestu do San José, kde vedl podnikatelskou misi Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a Smíšené obchodní komory Česko-Tichomořská aliance (ČESTA). V rámci pobytu se sešel mj. s ministrem veřejných prací a dopravy Carlosem Villalbou Villegasem a poslankyní Epsy Campbell Barr/ovou.

Doprava v Kostarice a příležitosti pro české firmy

Jednání s ministrem veřejných prací a dopravy Carlosem Villalbou Villegasem se soustředila na prezentaci českého železničního průmyslu, jeho bohaté tradice a širokou nabídku výrobků a služeb, které firmy z ČR mohou nabídnout Kostarice při modernizaci své železniční sítě.

Velvyslanec představil ACRI a nabídku výrobků a služeb jednotlivých členských firem této asociace a zdůraznil, že ČR je schopna nabídnout kostarické straně nejen kvalitní a moderní technologie, které plní náročné normy v oblasti ochrany životního prostředí, ale současně i výhodné financování a pojištění úvěrů prostřednictvím státních institucí ČEB a EGAP.

V reakci na dotazy kostarického ministra představil nabídku kolejových vozidel především společnosti Škoda Transportation (jejíž zástupce se účastnil mise), dále sdělovací a zabezpečovací techniky pro železnice (např. AMiT, AŽD, T-CZ) či kolejnicové infrastruktury (Třinecké železárny/Moravia Steel).

Současně ministra informoval, že české firmy (Škodaexport a Inekon) připravily (a zafinancovaly) v roce 2003 velmi detailní studii proveditelnosti pro státní železniční institut Kostariky „INCOFER“ (Instituto Costarricence de Ferrocarril), ve kterém nabídly efektivní řešení městské hromadné dopravy v San José a okolí. Ačkoli studie získala velmi vysoké ohodnocení ze strany INCOFERu, dodnes k němu nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

Kostarický ministr v úvodu poznamenal, že rozsah a kvalita železnice je v Kostarice na poměrně nízké úrovni. Vláda má zájem do budoucna železnici výrazně rozšířit a zmodernizovat. Od roku 2000 dostal INCOFER od různých zahraničních subjektů řadu studií na modernizaci dopravní infrastruktury. Jako příklad zmínil IFC/Kaiser z USA, Stuttgartskou univerzitu z Německa, brazilský Engevix či parciální studie od firem či institucí z Francie, Španělska a Kanady.

Za úspěch ministr označil skutečnost, že od minulého roku je v hlavním městě San José a okolí konečně v provozu meziměstský vlak, který spojuje Alajuelu a Heredii, které leží na sever od hlavního města, s městem Cartago, které je naopak na jihu od San José. Trať protínající hlavní město měří zhruba 40 km a osobní vlak ji zvládne zhruba za 100 minut. Vlaky značky Apolo jezdí na této trati zhruba každých 50 minut. Náklady na výstavbu dosáhly 3,5 mld. kostarických kolónů (1 USD = 552 CRC).

Kromě této trati se plánuje v San José vybudovat trolejbusovou trať, pro kterou se v současné době připravují potřebné stavební a ekologická povolení. Navíc vláda prezidenta Solíse uvažuje o realizaci tzv. suchého kanálu, který by spojil železnicí největší kostarické přístavy na tichomořském a atlantickém pobřeží, tj. Puntarenas a Puerto Limón/Moin, které dělí zhruba 198 km.

Ministr dopravy v této souvislosti upozornil, že konsorcium nizozemských společností Van Oord a BAM International již v Moinu buduje v této souvislosti moderní přístavní infrastrukturu a velkokapacitní nákladové kontejnerové překladiště APM Terminals. Hodnota kontraktu činí 460 mil. USD. I tento projekt suchého kanálu by mohl být dle ministra zajímavou investiční a komerční příležitostí pro české firmy.

Na závěr schůzky český velvyslanec seznámil krátce ministra s výsledky úspěšných jednání českých firem v Kolumbii, kde místní úřady projevily velký zájem o železniční technologie z ČR.

Obchodní a kulturní spolupráce ČR s Kostarikou

V rámci pracovní snídaně s poslankyní kostarického parlamentu (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, neboli zákonodárného shromáždění ALRCR) pí. Epsy Campbell Barr/ovou (ECB), zastupitelkou za vládní stranu PAC (Partido Acción Ciudadana), MS hovořil především o obchodní a kulturní spolupráci.

E. Campbellová, jež byla v minulých volbách neúspěšnou prezidentskou kandidátkou, je zahraničněpolitickou mluvčí vládní strany PAC a vlivnou členkou zahraničního výboru parlamentu. O tom, že má s členy vlády velmi dobré a přímé kontakty svědčí fakt, že se během jednání velmi efektivně spojila jak s ministrem zahraničí Gonzálezem Sanzem, t.č. doprovázejícím prezidenta Solíse na Iberoamerickém summitu v kolumbijské Cartageně, tak i s ministryní kultury Sylvií Durán Salvatierrou.

Během téměř dvouhodinové diskuze obě strany dospěly k závěru, že ECB podpoří v parlamentu případnou českou účast na modernizaci kostarické železniční sítě a současně s cílem posílit vzájemnou obchodní výměnu napomůže organizaci podnikatelského a investičního fóra v rámci plánované návštěvy prezidenta ČR M. Zemana v Kostarice v prvním čtvrtletí 2017 v doprovodu podnikatelské mise.

Současně poslankyně přislíbila prověřit možnost založení Skupiny přátel ČR-Kostarika v místním parlamentu, která by mohla být slavnostně ustavena právě během připravované prezidentské návštěvy. Pokud jde o těsnější spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Bogotě, poslankyně ve spolupráci s Ministerstvem kultury a mládeže Kostariky napomůže organizaci přehlídky českého filmu v některé z prestižních institucí v San José.

Stávající meziměstská železniční trať potřebuje zásadní modernizaci. Je sice funkční, ale zcela mimo dopravní a bezpečnostní standardy běžné v Evropě (bez závor, signalizačních zařízení, s využitím velmi starých lokomotiv i vagónů, jezdí se na poměrně opotřebovaných kolejnicích, kterým chybí kvalitní a moderní výhybky, což ve svém důsledku potvrzuje rychlost vlaku – 40 km za 100 minut). Tato skutečnost ukazuje na velký exportní potenciál pro případné dodávky českých firem.

Projekt tzv. suchého železničního kanálu je zajímavou investiční akcí, která by však z české strany vyžadovala vytvoření kompaktního konsorcia zainteresovaných firem, které by měly zájem o realizaci formou PPP. Druhou možností je spolupráce na dodávkách techniky a komponentů pro infrastrukturu formou subdodávek.

Zainteresované české firmy mohou počítat s podporou a pomocí ZÚ Bogota či přímo v San José s asistencí honorární konzulky B. Mrázové. Popř. pomoc nabídla rovněž kostarická firma Arconsult S.A., jejímž prezidentem je bývalý zástupce německé společnosti Siemens v Kostarice Jochem Sassen. V minulosti úzce spolupracoval s českými firmami Škodaexport, Inekon či Intecha.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek