Informace z jednání s guvernérem kolumbijského departamentu Antioquia

1. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z jednání s guvernérem kolumbijského departamentu Antioquia Dne 24. října 2016 přijal guvernér departamentu Antioquia p. Luis Pérez Gutiérrez v Medellínu velvyslance ČR v Kolumbii M. Sklenku v doprovodu honorárního konzula Sergia Soto. Cílem setkání, které se uskutečnilo na žádost české strany, byly otázky vzájemné spolupráce Zastupitelského úřadu ČR v Bogotě a regionální vlády Antioquie v oblasti ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce.

Český velvyslanec v úvodu informoval o podnikatelské misi Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a Smíšené obchodní komory Česko-tichomořská aliance (ČESTA) v Kolumbii, resp. v Medellínu a zájmu českých firem podílet se na modernizaci a rozšíření železniční sítě a metra. Současně guvernérovi krátce přiblížil jednání, které měla mise ACRI a ČESTA v doprovodu VZÚ Bogota M. Sklenky se zástupci odborů dopravy, infrastruktury a plánovaní regionální vlády a rovněž s vedením podniku Metro de Medellín.

M. Sklenka v této souvislosti zdůraznil, že ACRI sdružuje podnikatelské subjekty, které mohou nabídnout na kolumbijském trhu širokou škálu moderních a ekologických kolejových vozidel, systémy kontroly a řízení železniční dopravy či kompletní systém kolejnic včetně výhybek a dalších nezbytných komponentů železniční infrastruktury. Při této příležitosti předal guvernérovi aktualizovaný katalog ACRI s nabídkou výrobků a služeb jednotlivých českých firem.

Guvernér v reakci přivítal zájem ČR o revitalizaci kolumbijské železniční sítě, která ještě na počátku 90. let minulého století měla délku téměř 5 tisíc km. V důsledku chybných vládních rozhodnutí v minulosti a silné lobby dopravců byla téměř všechna nákladní doprava postupně převedena na silnici, což v důsledku vedlo k téměř úplné likvidaci železnice.

Nynější centrální vláda prezidenta Santose a mnohé regionální vlády pociťují potřebu obnovy železnice, a to jak v nákladní tak i osobní přepravě. Nejen kvůli ulehčení dopravy na silnici, ale rovněž kvůli potřebě zvýšit konkurenceschopnost lokální ekonomiky, což bez moderní a kvalitní dopravní infrastruktury není možné.

Pokud jde o departament Antioquie, Gutiérrez uvedl, že regionální vláda, kterou již více než rok vede, dostala od ministerstva dopravy zhruba před 3 měsíci do správy železniční síť na svém území v rozsahu necelých 350 km. V této souvislosti založil podnik „Ferrocarril de Antioquia“ se základním kapitálem 15 mld. pesos (3000 pesos = 1 USD), v jehož čele je radní regionální vlády pro infrastrukturu p. Gilberto Quintero. Snahou Gutiérreze je co nejrychleji obnovit provoz na příměstské části železnice s tím, že by v první fázi sloužila jako doplněk stávající sítě metra v Medellínu.

Guvernér dále zdůraznil, že regionální vláda již vydělila zhruba 3,3 mld. pesos na realizaci studie proveditelnosti, jež by měla definovat základní parametry fungování budoucí železnice a nezbytný nákup dopravních prostředků pro nákladní a osobní přepravu. Celý projekt bude realizován formou PPP.

Na závěr schůzky vyzval guvernér Gutiérrez české podnikatele, aby se aktivně zapojili do plánu revitalizace železnice v Antioquii a rovněž postupné modernizace dopravní flotily podniku Metro de Medellín, který je státním akciovým podnikem s podílem Ministerstva dopravy Kolumbie, regionální vlády Antioquie a magistrátu města Medellín, správního střediska tohoto departamentu.

Na závěr rozhovoru, ve kterém byl zhodnocen velmi pozitivní vývoj vzájemné všestranné spolupráce, guvernér informoval o výstavbě nové zóny volného obchodu v Bello (předměstí Medellínu), kde zahraniční firmy mají možnost podnikat za preferenčních fiskálních a daňových podmínek. Pozval k účasti rovněž české firmy a zmínil, že prvními klienty budou OneLink a EcoCementos.

Zatímco první firma zde zřídí call center a zaměstná téměř 200 osob, druhá společnost v zóně vybuduje cementárnu, která nejen pokryje potřebu cementu pro stavební výrobu v celé oblasti a nahradí jeho import ze zahraničí, ale současně poskytne rovněž asi dvě stovky nových pracovních míst.

Zastupitelský úřad České republiky v Bogotě nabízí všem zájemcům z ČR o investování do rozvoje železnice v Kolumbii či o dodávky výrobků a služeb maximální pomoc a součinnost a zprostředkování kontaktů na odpovědné úřady a instituce. Zájemci mohou kontaktovat přímo ekonomického diplomata ZÚ Bogota M. Rejtara na mailu bogota@embassy.mzv.cz či milan_rejtar@mzv.cz

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek