Informace z jednání s guvernérkou Centrální banky Ruska

18. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 15. prosince 2015 se v Moskvě uskutečnilo jednání s guvernérkou Centrální banky Ruska (CBR) Elvírou Nabiullinovou. Ta nejdříve krátce zhodnotila rok 2015, následně představila prognózu vývoje ekonomické situace, měnové politiky CBR a bankovního sektoru. V druhé polovině jednání odpovídala na dotazy HoMs.

Zhodnocení 2015 a výhled do 2016

Dle guvernérky Centrální banky byl rok 2015 charakterizován růstem volatility a surovinového „supercyklu“. Přes složitou situaci zůstala ruská ekonomika pružná a adaptivní, nyní se musí připravit na možnost dlouhodobě nízkých cen ropy. Vliv sankcí se také projevil. Celkově ale platební bilance a finanční systém šoky vydržely. Stability bylo dosaženo bez omezení tržních mechanismů, což znamená, že ruská ekonomika zůstává otevřená.

Inflace sice vzrostla, je ale pod kontrolou. Koncem roku 2015 by inflace měla dosáhnout úrovně 12,5–13 %. Meziroční pokles HDP bude v roce 2015 -3,7 až -3,9 %. CBR vypracovala tři prognózy dalšího vývoje v závislosti na cenách ropy. Při základním scénáři, který je založen na cenách ropy 50 USD za barel, CBR očekává v roce 2016 inflaci na úrovni 5,5–6,5 % a pokles ekonomiky v rozmezí -0,5 až -1,0 %.

V krizovém scénáři, který pracuje s cenou ropy 35 USD za barel, CBR předpokládá vyšší inflaci a větší meziroční pokles HDP. Mírný růst ekonomiky předpokládá pouze optimistický scénář, ten je ale postaven na cenách ropy v rozmezí 70–75 USD za barel.

Cílování inflace, bankovní sektor, odliv kapitálu, vnější zadluženost a strukturální změny

Snížení inflace a cenová stabilita je hlavním cílem CBR. K tomuto cíli se CBR bude přibližovat ne za každou cenu, ale postupně, a to zejména pokud dojde na krizový scénář. Na posledních třech zasedáních byla proto ponechána základní sazba CBR na úrovni 11 %.

Zisk bankovního sektoru za prvních 11 měsíců roku 2015 je 265 mld. rublů (pozn. ZÚ: z toho 202 mld. rublů připadá na Sberbank). CBR pokračuje v celkové konsolidaci a sanaci bankovního sektoru. Jsou podporovány vybrané klíčové banky. Zároveň probíhá odebírání licencí špatným bankám.

V roce 2015 se odliv kapitálu z Ruska snížil. Zatímco v roce 2014 odliv kapitálu dosáhl rekordních 154 mld. USD, v roce 2015 by to mělo být cca 58 mld. USD. Za poslední jeden a půl roku se také o 30 % snížila vnější zadluženost Ruska, ze 730 mld. USD na 530 mld. USD.

V roce 2015 se objevily některé pozitivní signály v oblasti strukturálních změn, i když ještě ne tak patrné. Přesto zejména díky devalvovanému rublu některé ruské podniky začínají více vyvážet. Také domácí produktivita se stává postupně více konkurenceschopnou.

Koncentrace bankovního sektoru, nadměrná pomoc velkým bankám, perspektiva investic, kurz rublu

Podle guvernérky situace, kdy pět hlavních ruských bank představuje cca 55 % aktiv bankovního sektoru, nepředstavuje neúnosně vysokou koncentraci. Rusko je při srovnání s ostatními zeměmi dle tohoto kritéria někde uprostřed.

Podpora hlavním bankám bude podle guvernérky pokračovat. CBR musí zajistit, aby si ruské firmy mohly půjčovat doma, když to nejde v zahraničí. CBR stanovila seznam 10 tzv. systémově významných bank. V tomto seznamu jsou banky státní, soukromé a také tři zahraniční.

V oblasti investic je třeba nastavit podmínky pro užití rezervních fondů. Nelze dále zvyšovat státní investice. Hlavní úkol je zaměřit se na zvyšování soukromých investic; v důsledku devalvace rublu mají některé ruské firmy finanční zdroje.

Kurz rublu reaguje na ceny ropy. Elasticita rublu na ropě, tj. stupeň jeho závislosti na ropě se ale snižuje. Díky devalvaci rublu také poklesly o 30 % dovozy.

Guvernérka Centrální banky Ruska prezentovala pozitivní aspekty měnové politiky CBR a své „šokové“ terapie, která významným způsobem přispěla ke stabilizaci ruské ekonomiky. Jednalo se o celý soubor mimořádných opatření včetně zvýšení sazeb a přijetí plovoucího kurzu rublu.

To společně s politikou krátkodobých finančních stimulů a dalšími opatřeními pomohlo Rusku alespoň prozatím vyrovnat se s externími šoky. Hlavním cílem CBR prozatím stále zůstává snížení inflace až ke hranici 4 % v roce 2017. Negativní momenty současného ekonomického vývoje v Rusku nebyly ve vystoupení guvernérky nikterak podrobně rozvíjeny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek