Informace z jednání s obchodní a průmyslovou komorou v Palestině

4. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V pondělí 26. listopadu 2015 se během pracovní cesty do pásma Gazy sešli diplomatičtí pracovníci Styčného úřadu ČR v Ramalláhu s vedením obchodní a průmyslové komory v Gaze. Jednalo se o první přímý kontakt s obchodní komorou v Gaze po přibližně 15 letech od doby, kdy ve spolupráci obchodně-ekonomického úseku ZÚ Tel Aviv a obchodní komory proběhl v Gaze katalogový veletrh několika českých firem.

Cílem setkání bylo navázat přímé kontakty na vedení a pracovníky příslušných sekcí obchodní komory i jednotlivých členů a zejména zjistit možnosti rozvoje obchodních vztahů mezi českými firmami a podnikateli v Gaze.

Navzdory dlouhodobě problematické politické situaci funguje v Gaze soukromý sektor zajišťující významnou část ekonomických potřeb téměř 1,8 milionové, rychle rostoucí populace. Lokální podnikatelé jsou vedle státní správy poskytovateli pracovních příležitostí, zásobují lokální trh potravinami, spotřebním i dalším zbožím (obvykle z dovozu) a službami; zčásti jsou rovněž výrobci (tradiční byl zejména nábytkářský průmysl) a producenty zemědělských výrobků.

Jsou to lokální firmy (kontraktoři), které realizují rozvojové a rekonstrukční projekty financované převážně zahraničními donory (OSN, státy EU, USA a arabské ropné monarchie). Část zahraniční asistence směřuje přímo do obnovy průmyslových kapacit v Gaze, přičemž někteří donoři poskytují finanční prostředky bez ambice podpořit nákup strojů a technologického zařízení své vlastní provenience (například Katar).

Zástupci SÚ Ramalláh představili činnost Styčného úřadu i dosavadní a plánované aktivity v pásmu Gazy. Informovali o projektech realizovaných v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, včetně zaměření projektů do dvou prioritních sektorů (energetika a sociální sektor) s tím, že v roce 2016 budou ve spolupráci s Palestinian Energy Authority (PEA) realizovány první projekty v pásmu Gazy (instalace fotovoltaických panelů na školy a zdravotnická zařízení).

Současně představili ČR jako průmyslovou a silně proexportně zaměřenou ekonomiku produkující technologicky náročné výrobky v evropské kvalitě za konkurenceschopné ceny. Představili prioritní obory pro teritorium Palestiny zařazené do Mapy oborových příležitostí (MOP) a informovali o zájmu několika českých firem vstoupit na trh v Gaze, zejména se podílet na rekonstrukci a obnově Gazy dodávkami inovativních stavebních technologií.

Zástupce obchodní komory požádali o informace o potřebách místních podnikatelů a zpravili o možnostech, jak prostřednictvím SÚ oslovit české podnikatele a vyhledat dodavatele poptávaného zboží a služeb. Nabídli asistenci SÚ při organizaci cesty podnikatelské delegace obchodní komory do ČR, případně začlenění významných podnikatelů z Gazy do delegace připravované v Ramalláhu.

Z diskuze s vedením obchodní komory vyplynulo, že podnikatelé z Gazy mají zájem o spolupráci a zejména realizaci společných projektů se zahraničními podnikateli. Významnou míru destrukce v návaznosti na tři vojenské konflikty mezi islamistickým hnutím Hamás a Izraelem v pásmu Gazy (2008, 2012 a 2014) pokládají navzdory přetrvávajícím dopadům na průmyslový i zemědělský sektor za příležitost pro obnovu a modernizaci průmyslových kapacit.

Aktuálně jsou si vědomi limitů plynoucích z přetrvávající faktické blokády (omezení pohybu osob a zboží přes hranice) Gazy ze strany Izraele a Egypta. Blokáda nicméně není absolutní (existuje patrně nemalý prostor pro vyjednání výjimek; případ Kataru) a její parametry se vyvíjejí v čase.

Vedení obchodní komory pozitivně reflektovalo prioritní sektory pro rozvoj obchodně-ekonomické spolupráce identifikované SÚ s tím, že v Gaze vidí příležitost zejména v oblastech stavebnictví, energetiky, ICT a nábytkářském průmyslu. Pro nastartování průmyslového rozvoje Gazy označili za klíčový přístup na trhy, ke know-how a technologiím a k financování.

Za zmínku stojí ve srovnání se Západním břehem proaktivní přístup obchodní komory ke komunikaci se zástupci SÚ a rovněž tak nečekaně silná role žen-podnikatelek působících v rámci obchodní komory.

Přestože je hospodářská situace pásma Gazy po faktické rozluce se Západním břehem po roce 2007, třech vojenských konfliktech s Izraelem a za přetrvávající faktické blokády hranic ze strany Izraele a Egypta viděna optikou makroekonomických indikátorů nadále komplikovaná, spatřuje SÚ Ramalláh v pásmu Gazy, zejména do budoucna, nezanedbatelný potenciál.

Ačkoliv ČR, potažmo Československo nebyly v Gaze po roce 1967 až do nedávné doby hospodářsky významně přítomny, je tradiční „blízkovýchodní“ renomé Československa jako vyspělé průmyslové země v Gaze zachováno z doby egyptské správy/okupace před rokem 1967 a tradiční české značky (Škoda, Tatra, Baťa) nejsou zejména u starší generace neznámé.

V posledních letech pak „Czech Brand“ velmi dobře reprezentují výrobky Škoda Auto, které se do Gazy dostávají v omezeném množství cestou oficiálního zastoupení značky na Západním břehu (UMT); podstatně hojněji ovšem dalšími cestami lehce použité vozy z ČR a dalších evropských zemí (podle neověřené neformální informace až 4 000 těchto vozů ročně do teritoria Palestiny; většina z tohoto počtu pravděpodobně do Gazy).

Ve středně a dlouhodobé perspektivě umocňují potenciál Gazy pro rozvoj obchodně-ekonomické spolupráce se zahraničím významné faktory v podobě příznivé geografické polohy (zejména námořní hranice a potencionálně významně nižší přepravní náklady pro import a export zboží než v případě Západního břehu) a významně nižší ceny práce (oproti Izraeli i Západnímu břehu).

Za nezaměstnanosti přesahující 60 % je mladá, na regionální poměry však vzdělaná pracovní síla v Gaze nejen cenově konkurenceschopná, ale i vysoce motivovaná. Z toho těží poměrně dynamicky se rozvíjející ICT sektor, jehož rozvoj není významným způsobem omezován restrikcemi pohybu osob a zboží z/do Gazy.

Zástupcům SÚ přinesla možnost seznámit se s fungováním podnikatelského prostředí v Gaze a identifikovat – prozatím v obecné rovině – příležitosti pro české exportéry, případně rovněž investory. V případě zájmu českých firem SÚ podpoří (logisticky, přítomností diplomatických pracovníků) návrh vedení obchodní komory na uspořádání katalogového veletrhu českých firem v roce 2016.

Informace poskytnuta Styčným úřadem České republiky v Ramalláhu (Palestina).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek