Informace z mezinárodní konference v Bucaramanze v Kolumbii

27. 10. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 21. října 2015 se zúčastnil velvyslanec ČR v Kolumbii Miloš Sklenka jako řečník a následně jako panelista na mezinárodní konferenci nazvané „La Unión Europea – un desafío para las Pymes Colombianas“ (Evropská unie – výzva pro malé a střední podniky v Kolumbii).

Akce, kterou zorganizovala jedna z nejvýznamnějších regionálních univerzit – UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga) v Bucaramanze, v departamentu Santander, se zúčastnilo 200 zástupců malých a středních podniků z regionu, dále studenti, profesoři a představitelé místních hromadných sdělovacích prostředků.

Konference se jako vystupující zúčastnili Elisa Carbonell Martin/ová, bývalá poradkyně a mluvčí španělského ministra hospodářství a konkurenceschopnosti Luise de Guindose, dále Marc Ramis Castelltor, mezinárodní konzultant a Luis Felipe Quintero, poradce ministryně obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kolumbie Cecilie Álvarezové.

Velvyslanec Sklenka se věnoval ve svém příspěvku jednak představení malých a středních podniků v ČR (MSP), včetně priorit vlády v oblasti podpory jejich konkurenceschopnosti. Mj. zmínil, že MSP mají nezastupitelnou úlohu v tržní ekonomice a představují podnikatelskou páteř české ekonomiky.

MSP reprezentují více než 1 mil. ekonomických subjektů v ČR, což znamená zhruba 99,8 % všech podnikatelů. Současně poskytují pracovní příležitosti pro více než 1,9 mil. zaměstnanců, na vývozu se podílejí téměř 52 % a naopak na dovozu 56 %.

V další části svého vystoupení hovořil o dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií, která byla podepsána v roce 2012 (zdůraznil, že její vyjednávání bylo započato během předsednictví ČR v EU v roce 2009) a vstoupila předběžně v platnost 1. 8. 2013. V této souvislosti přiblížil její hlavní výhody pro MSP v oblasti odstranění celních bariér pro obchod zbožím a službami, jednoduššího přístupu na trh, dále u investic, vládních zakázek, přeshraničním obchodu atd.

Na závěr zmínil hlavní oblasti spolupráce mezi ČR a Kolumbií z pohledu MSP (mj. doprava, stavebnictví, energetika, důlní průmysl, environmentální technologie včetně čističky odpadních vod, zemědělství, potravinářství, agroprůmysl).

V rámci diskuze odpovídal VZÚ na řadu otázek, které se týkaly jednak aktuálního stavu bilaterální obchodní výměny, možností technické a finanční kooperace či přímé spolupráce mezi českými a kolumbijskými univerzitami. Velký ohlas a zájem přinesly informace o nedávno úspěšně skončeném transformačním projektu ZÚ Bogota ohledně sdílení zkušeností a znalostí z restitucí půdy v ČR.

Na závěr svého pobytu se titulář sešel na pracovní večeři s vicerektorem UNAB Gilbertem Ramírezem (bývalý ředitel RTVC-Radio Televisión Nacional de Colombia, což je místní obdoba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v ČR), se kterým projednal stav stávajících kooperačních dohod s dvěma českými univerzitami (ČVÚT, VŠB/TU Ostrava).

Z jednání mj. vyplynulo, že oba dokumenty nejsou dostatečně využívány a minimálně UNAB bude podporovat aktivnější přístup obou stran k posílení výměny studentů, profesorů či společné kooperaci při řešení grantových projektů.

G. Ramírez současně potvrdil, že UNAB nadále počítá s odloženou návštěvou prezidenta ČR M. Zemana během jeho pobytu s delegací v Kolumbii (plánováno na jaro 2016) na univerzitě, kde by proběhla přednáška a následně udělení titulu Doctor Honoris Causa pro nejvyššího státního představitele ČR. UNAB je současně připravena uspořádat ve svých prostorách podnikatelská jednání mezi členy doprovázející podnikatelské delegace prezidenta ČR a místními podnikatelskými subjekty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek