Informace z mezinárodního knižního veletrhu v Černé Hoře

16. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z mezinárodního knižního veletrhu v Černé Hoře První samostatná účast ČR v historii černohorského Mezinárodního knižního veletrhu v Podgorici (11. Međunarodni podgorički sajam knjiga, 11th International Podgorica Book Fair), který proběhl ve dnech od 9. do 15. května 2016, se uskutečnila formou samostatného stánku ČR.

Právě v průběhu CZ PRES V4 představovala ČR zemi-host tohoto největšího kulturního veletrhu. Současně se jednalo o nejvýznamnější zahraničně-prezentační akci od doby vzniku ZÚ Podgorica (od 1. 11. 2013). Také četné mediální ohlasy přinesly odpovídající zviditelnění této kulturní akce a napomohly tak pozitivnímu zviditelnění naší vlasti v Černé Hoře.

Stánek ČR kromě jiných navštívili i naši krajané, černohorští vládní představitelé i další významné osobnosti včetně místního diplomatického sboru. Na přípravě i vlastní realizaci této akce se kromě všech pracovníků ZÚ Podgorica dále aktivně podílely ZÚ Bělehrad, který zapůjčil přenosnou Výstavu k 25. výročí V4, místní pobočka agentury CzechTrade Podgorica (ředitel pobočky Izudin Gušmirović), Česká centra (pobočka Budapešť, ředitelka Lucie Orbók) i agentura CzechTourism.

Během letošního veletrhu ČR představovala hlavní hostující zemi veletrhu, jehož cílem bylo seznámit černohorskou veřejnost s naší kulturou a to nejen knižní. Nad rámec knižního veletrhu zde byl i odpovídající prostor pro představení ČR jako zajímavé turistické destinace (ekonomická diplomacie, CzechTourism).

V souvislosti s přípravou byl ZÚ Podgorica v kontaktu s příslušnými organizacemi a institucemi: MK ČR (Odbor umění, literatury a knihoven, Oddělení literatury a knihoven – příprava vhodné kolekce knih), Česká centrála cestovního ruchu – agentura CzechTourism (propagační a informační materiály včetně map i dokumentární filmy) i Česká centra, přičemž pobočka v Budapešti připravila představení soudobé knižní produkce mj. i ve spolupráci s MK ČR a ředitelka této pobočky Lucie Orbók se osobně zúčastnila zahájení Veletrhu a pořídila fotodokumentaci. Další publikace pro potřeby našeho stánku rovněž předala Moravská zemská knihovna v Brně.

Místní pobočka agentury CzechTrade Podgorica (řed. Izudin Gušmirović) mj. pomohla zprostředkovat a zároveň i finančně pokrýt návštěvu soudobého českého autora. Tím se stal František Šístek (historik a autor publikací o Černé Hoře), který během svého pobytu měl i další samostatné vystoupení/přednášku v Matici černohorské – Matica Crnogorska (Podgorica, 12. 5. 2016). Zde představil svoji novou knihu o vývoji černohorské identity (Narativi o identitetu – izabrane studije o crnogorskoj istoriji).

Samostatný program zaměřený na dějiny a vývoj česko-černohorských vztahů proběhl druhý den Veletrhu v úterý 11. května. V prostoru určeném pro přednášky i tiskové konference ředitel Historického muzea (Cetinje, součást Národního muzea) a zároveň i náš krajan Branislav Borozan přednesl příspěvek k česko-černohorským kulturním vazbám v době raného středověku (Velká Morava).

Nad novodobými vztahy od doby 19. stol. až po novodobou nezávislou Černou Horu (od r. 2006) se zamýšlel historik František Šístek, který je rovněž autorem několika publikací o Černé Hoře. Paní Ela Borozanová vystoupila s přednáškou na téma spolupráce mezi knihovnami obou zemí ČR a Černá Hora.

V průběhu knižního veletrhu byla na ČR stánku také představena přenosná Výstava k 25. výročí V4. Na velkoplošné televizní obrazovce umístěné na stánku byly promítány dokumentární filmy o ČR i o české kultuře, včetně památek UNESCO (agentura CzechTourism).

Kromě běžných turistických info-materiálů (prospekty, mapy, apod.) zde bylo připomenuto i výročí 700 let od narození Karla IV. (Charles IV and Prague – 700 years; When all roads led to Prague, brožurka, vydala Pražská informační služba / Prague City Tourism) i malá expozice ze života a díla učitele národů Jana Amose Komenského, kterou věnovalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodu.

Stánek ČR po celou dobu veletrhu byl navštíven všemi generacemi, byli zde i vládní představitelé (ministr školství i ministr kultury), představitelé místního diplomatického sboru včetně vedoucí mise OBSE v Podgorici, vv Janina Hřebíčková, i další osobnosti. Na stánku byla příležitost k odpovědím na rozmanité otázky i odpovídající prostor k výměně informací z různých oblastí historie a kulturního i politického života obou zemí.

Týden české kultury na mezinárodním knižním veletrhu v černohorské metropoli probíhající od 9. května do neděle 15. května 2016 bezesporu představoval největší akci v rámci zahraniční prezentace ČR v zemi působnosti od počátku existence ZÚ Podgorica (od 1. 11. 2013).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek