Informace z mezinárodního veletrhu hornického a hutnického průmyslu v Kolumbii

4. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z mezinárodního veletrhu hornického a hutnického průmyslu v Kolumbii Ve dnech od 28. do 30. října 2015 se v kolumbijském Medellínu uskutečnil mezinárodní veletrh hornického a hutnického průmyslu Expo Minera – Expo Metálica 2015. Letošního ročníku se účastnilo výrazně méně firem v oblasti těžby uhlí, naopak bylo zastoupeno více společností z oblasti těžby zlata, stříbra a mědi.

Oficiální stánek ČR prezentoval výrobky celkem pěti českých firem, jednoho kolumbijského distributora PT Ingenería (zastupujícího širokou škálu technologií na čištění vod, údržbu a čištění zařízení v hornictví, chemii a petrochemii firmy Intecha Praha) a dále společné expozice ZÚ Bogota/ZK CzechTrade.

Zatímco české firmy „T Machinery“ (zařízení pro hlubinnou těžbu uhlí), „Brano“ (zvedací zařízení pro doly, stavební firmy), „Wolf Invest“ (modulové kontejnerové stavby) a „Uniservis Hašek“ (transport strojních celků, geodézie, elektromontáže) se představily formou katalogové prezentace, ze strany Intechy Praha a PT Ingenería participovali fyzicky nejvyšší představitelé obou firem. Stánek ČR aktivně podpořil rovněž honorární konzul ČR v Medellínu Sergio Soto, výkonný ředitel regionální organizace Fenalco v Antioquii (Národní federace obchodníků).

Zástupci ZÚ a ZK CT kromě podpory v jednáních společnosti Intecha (mj. účast v poslední fázi tendru na dodávku zařízení na čištění pitné vody pro jednu z největších kolumbijských firem EPM a čističek odpadních vod pro důlní společnost Red Eagle Mining) rovněž nabízeli návštěvníkům českého stánku představení jednotlivých „katalogových“ firem a jejich exportního potenciálu, zjišťovali zájem o formu a rozsah spolupráce s uvedenými českými subjekty a zájemcům o podrobnější informace předávali propagační materiály.

Nebyl velký zájem o zařízení T Machinery na hlubinnou těžbu uhlí (i s ohledem na skutečnost, že v Kolumbii převažují povrchové doly). Větší zájem a úspěšnější byla prezentace firmy Brano, podařilo se předjednat možnou spolupráci s kolumbijskou firmou Maquinaria & Partes de Desgaste. Zajímavé kontakty byly také získány pro společnosti Wolf Invest a Uniservis Hašek.

V rámci veletrhu se velvyslanec Sklenka setkal rovněž s dalšími kolumbijskými importéry a distributory českých produktů pro důlní, těžební a hutnický průmysl. Nejprve jednal a podpořil při vyhledávání a negociacích s novými odběrateli lokální firmu Red Llantas, která je úspěšným importérem a distributorem českých pneumatik značky Mitas (současně zastupují na kolumbijském trhu další výrobce pneumatik jako jihokorejskou firmu Kumho Tire, Gulf ze SAE či italskou společnost Marangoni Zeta).

Zástupci kolumbijského dovozce ocenili vysokou kvalitu českých industriálních pneumatik Mitas, a to především jejich dlouhou životnost a odolnost proti poškození. Zvláště pozitivně hodnotili kvalitu a především rostoucí zájem kolumbijských klientů o pneumatiky pro nakladače, gradery, dampry, bagry a jeřáby, a to především díky stavebnímu boomu v zemi.

Následně se titulář sešel s Alfredem Gómezem Manriquem, generálním ředitelem společnosti Dismet, která zastupuje v Kolumbii mj. českou společnost Ferrit a nabízí na trhu především jejich energovlaky a drtiče (rovněž zastupuje další značky z oblasti hornictví, infrastruktury a petrochemického průmyslu jako EMI, TRIO či TESAB). Dismet při jednání mj. potvrdil zájem o rozšíření portfolia v zastupování českých výrobců na kolumbijském trhu a poukázal na své široké kontakty v těžebním a zpracovatelském průmyslu.

Účast splnila očekávání a vytvořila podmínky pro další nárůst vývozu českého zboží pro hornický a hutnický průmysl v Kolumbii. Velvyslanectví ČR v Bogotě přímo či prostřednictvím kanceláře CzechTrade je připraveno do budoucna nadále pomáhat českým zainteresovaným firmám se vstupem na kolumbijský trh a podpořit je v obchodních aktivitách.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek