Informace z mise českého obranného a leteckého průmyslu do Vietnamu

3. 10. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z mise českého obranného a leteckého průmyslu do Vietnamu V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie proběhla ve dnech od 26. do 28. září 2016 podnikatelská mise obranného a leteckého průmyslu ČR ve Vietnamu. Misi, které se zúčastnilo 6 firem z oblasti letectví a obranného průmyslu (Eldis Pardubice, Mesit Aerotrade, Omnipol, Pama, Retia, VOP CZ) a prezident Asociace leteckých výrobců ČR, vedl náměstek ministra obrany ČR T. Kuchta.

Zastupitelským úřad ČR v Hanoji (ZÚ) ve spolupráci s ministerstvem národní obrany VSR, ministerstvem dopravy VSR a ministerstvem vědy a technologie VSR zorganizoval specializovaný seminář zaměřený na představení českých obranných a leteckých technologií v hotelu Sofitel Plaza v Hanoji dne 26. září 2016.

V rámci semináře měly české firmy možnost prezentovat své výrobky a technologie vysokým představitelům ministerstva národní obrany a ozbrojených složek VSR, zástupcům civilních leteckých institucí, státní správy, vedení důležitých státních i soukromých firem z oblasti obranných technologií a letectví a zástupcům výzkumných organizací v oboru letectví a kosmického výzkumu.

Seminář zahájil náměstek ministra obrany ČR T. Kuchta spolu se zástupcem náčelníka generálního štábu Vietnamské lidové armády generálporučíkem Vo Van Tuanem. Oba ve svých úvodních projevech vyzdvihli dlouhou tradici spolupráce mezi ČR a VSR v oblasti obranných technologií a dodávek vojenských produktů a zájem obou stran na pokračování vzájemně výhodné spolupráce.

Ve dvou samostatných odborných blocích zaměřených na letectví a obranný průmysl pak jednotlivé české firmy představily své produkty a technologie a možnosti spolupráce s vietnamskou stranou. Po prezentacích firem a závěrečném vystoupení ředitele odboru průmyslové spolupráce ministerstva národní obrany VSR následovaly bilaterální schůzky českých účastníků s vietnamskými partnery.

Semináře se zúčastnilo celkem 62 zástupců vietnamských ozbrojených složek a civilních institucí z oboru letectví a kosmického výzkumu a 6 zástupců místních médií (VTV4, Vietnam Economic Times, Vietnam Times, Market-Business Magazine, People’s Press, Defense Chanel TV). Náměstek Kuchta poskytl v průběhu semináře interview pro vietnamský televizní kanál VTV 4.

Jednání s velitelem vzdušných sil a protivzdušné obrany Vietnamu

Dne 26. září 2016 proběhlo jednání NMO ČR T. Kuchty s velitelem letectva VSR genpor. Le Huy Vinh za účasti zástupců českých firem. Ten na úvod zdůraznil vynikající vztahy mezi ČR a VSR a dlouholetou úspěšnou spolupráci ve vojenském letectví. Připomenul pomoc tehdejší ČSSR Vietnamu v průběhu vietnamské války, kterou dle jeho slov vietnamský lid České republice nikdy nezapomene, a zmínil vysokou efektivitu česko-vietnamských obranných projektů v oblasti letectví a protivzdušné obrany.

Vietnamské letectvo má velmi dobré zkušenosti s letouny L-39, které tvoří páteřní flotilu pro výcvik vojenských pilotů. Ocenil také dodané české radarové technologie a účast českých firem na modernizaci ruské radarové techniky. Za vzorový příklad úspěšné spolupráce, který by vietnamské vzdušné síly rády replikovaly i v budoucnu, označil modernizaci radarů P-18.

Prioritou česko-vietnamské spolupráce ve vojenském letectví v nejbližším období je udržení provozuschopnosti cvičných letounů L-39 (generální opravy) a modernizace radarové techniky. V této souvislosti zmínil nově uzavřený kontrakt na modernizaci radarů RSP-10 a zájem o modernizaci radarů P-37.

Vietnamské vzdušné síly mají rovněž zájem o demonstraci schopností nových cvičných letounů L-39NG a L-159, která by v horizontu několika let měla nahradit dosluhující flotilu L-39. Velitel projevil také zájem o spolupráci ve vzdělávání a výcviku vietnamských pilotů v ČR.

T. Kuchta shrnul vývoj česko-vietnamských vztahů v oblasti obranné spolupráce v posledních letech (návštěva ministra obrany ČR ve Vietnamu v roce 2012, podpis MoU o obranné spolupráci v roce 2012, návštěva náměstka ministra obrany VSR v ČR v roce 2015) a potvrdil zájem ČR na jejich dalším rozvoji. Letectví a radarová technika jsou prioritními oblastmi vzájemné spolupráce.

ČR nenabízí Vietnamu pouze nákup vojenské techniky, ale má zájem na hlubší spolupráci v oblasti transferu technologií a know-how, vzdělávání a výcviku, atd. Jednou z velmi perspektivních oblastí by mohl být např. výcvik vietnamských pilotů proudových letadel a vrtulníků přímo v ČR. K udržení provozuschopnosti letounů L-39 používaných vietnamským letectvem je především potřeba uzavřít rámcovou smlouvu na opravy L-39. Stejnou rámcovou smlouvu je možné uzavřít i na údržbu české radarové techniky.

Jednotlivé české firmy následně představily velitelství letectva své schopnosti a nabídky na další spolupráci.

Jednání mise Asociace leteckých výrobců ČR s představiteli civilního letectví

Ve dnech 27. a 28. září 2016 pokračovala mise leteckého průmyslu ČR ve Vietnamu pod vedením velvyslance M. Klepetka a prezidenta ALV ČR J. Kašpara jednáním s představiteli státních úřadů a výzkumných institucí z oblasti civilního letectví a kosmického výzkumu. Konkrétně proběhla jednání na ministerstvu dopravy, ministerstvu vědy a technologie, Vietnam Aerospace Association a Akademii věd a technologie VSR za přítomnosti zástupců příslušných výzkumných ústavů (Vietnam National Satelite Center, Vietnam Space Technology Institute, atd.).

Prezident ALV ČR, který je zároveň ředitelem Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, na těchto jednáních představil český letecký průmysl, výzkum a vývoj v oblasti letectví a kosmonautiky v ČR a možnosti spolupráce s vietnamskou stranou.

Z jednání vyplynul oboustranný zájem na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje turbínových motorů, bezpilotních letounů a satelitních technologií. Pro zahájení spolupráce na konkrétních projektech je však potřeba podepsat nejdříve rámcové smlouvy na úrovni Ministerstva vědy a technologie a Akademie věd VSR. Obě strany proto neprodleně zahájí přípravu těchto rámcových smluvních dokumentů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek