Informace z pracovní cesty českého velvyslance do Tulské oblasti v Rusku

20. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 uskutečnil velvyslanec ČR v Rusku pracovní cestu do Tulské oblasti. Hlavním cílem návštěvy byla podpora českých ekonomických zájmů v oblasti. V rámci svého pracovního pobytu velvyslanec podpořil podnikatelskou misi českých firem.

Během podnikatelského fóra zástupci českých firem jednali s cca 50 představiteli ruských firem. Velvyslanec v regionu taktéž jednal s předsedou vlády Tulské oblasti a dalšími významnými představiteli oblastní a městské samosprávy.

Podnikatelské mise se na české straně zúčastnilo celkem 12 firem: Vítkovice, Tatra, Alta, ZVVZ, PSJ, Stros, Eurositex, Gradiortech, MINIB, Odour, OMS a Technický a zkušební ústav Praha. Během podnikatelského fóra se zástupci českých firem sešli s cca 50 ruskými představiteli většiny významných místních podniků (zejm. z oblasti strojírenství, hutního a chemického průmyslu) a také se zástupci vybraných malých a středních firem.

Velvyslanec v rámci svého pobytu jednal s předsedou vlády Tulské oblasti J. Andrianovem, místopředsedou vlády a ministrem ekonomického rozvoje a dalšími představiteli. Ruská strana vyjádřila zájem na rozvoji další ekonomické spolupráce, přičemž jednou z možností je zapojení českých firem do modernizace dopravní infrastruktury (pozn: ve městě je mj. poměrně rozvinutá tramvajová doprava a ve vozovém parku dopravního podniku je 50 českých tramvají).

Velvyslanec tento námět podpořil a jako další perspektivní oblasti spolupráce zmínil např. modernizaci místních strojírenských podniků, výstavbu průmyslové a komunální infrastruktury a dodávky energetických zařízení. Zároveň vyjádřil zájem o rozvoj spolupráce i v dalších oblastech, tj. školství, kultury a cestovním ruchu.

Na závěr svého pobytu velvyslanec navštívil muzeum a rodinnou usedlost L. N. Tolstého v nedaleké Jasné Poljaně, kde mj. krátce pohovořil s ředitelkou muzea J. Tolstou.

Tulská oblast je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících regionů Ruska a mj. patří mezi 10 oblastí s největším objemem zahraničních investic. Hlavní město oblasti Tula má cca 500 tisíc obyvatel a nachází se 180 km jižně od Moskvy. Oblast charakterizuje rozvinutá infrastrukturní síť a dobrá dostupnost z Moskvy.

Zástupci českých firem ocenili velmi dobře připravené B2B jednání, které zorganizoval ekonomický úsek Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě ve spolupráci s vládou Tulské oblasti. ZÚ Moskva tímto pokračuje ve svém přístupu přímé podpory českých obchodně-ekonomických zájmů v perspektivních ruských regionech. Za poslední cca rok a půl ZÚ Moskva za účasti velvyslance uskutečnil celkem deset podnikatelských misí českých firem do ruských regionů a ekonomických prezentací ruských regionů na ZÚ Moskva.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek