Informace z pracovní cesty českého konzula do Čeljabinské oblasti v Rusku

25. 11. 2015 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Vedoucí Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu Josef Maršíček uskutečnil ve dnech 20. a 21. listopadu 2015 pracovní cestu do Čeljabinské oblasti. Hlavním cílem návštěvy byla podpora ekonomických zájmů českých firem v regionu a prohloubení spolupráce s Čeljabinskou oblastí.

Program návštěvy zahrnoval jednání s gubernátorem Čeljabinské oblasti, se starostou města Čeljabinsk, s ministrem ekonomického rozvoje, s prezidentem Asociace malé energetiky Uralu a s viceprezidentem Jižní uralské obchodní a průmyslové komory a návštěvu dvou podniků z oblasti metalurgie a potravinářského průmyslu. V závěru návštěvy proběhlo jednání k projektu výuky českého jazyka na Střední škole č. 12 v Čeljabinsku a uctění památky československých legionářů.

Jednání s gubernátorem ČO Borisem Dubrovským se odehrávalo ve velmi pracovní a konstruktivní atmosféře s hlavním akcentem na perspektivy ekonomické spolupráce. Gubernátor je ve funkci rok, sám pochází z Magnitogorsku a do politiky přišel přímo z byznysu (Magnitogorský metalurgický kombinát).

Gubernátorovi byly předány nabídky českých firem na technologie čištění odpadních vod pro komunální a průmyslové potřeby, dodávky hydrauliky od společnosti Jihostroj, která v současné době buduje výrobní podnik v Rusku, a na technologie pro zpracovatelský a metalurgický průmysl od společnosti Streicher Plzeň.

Gubernátor byl seznámen s aktivitami společnosti Enkom v oblasti energetiky a se záměrem této české společnosti spolupracovat s Magnitogorským podnikem válců v souvislosti s předpokládaným rozšířením výroby produktů pro válcovny. Potvrdil možnost spolupráce s českými společnostmi, jako zajímavou sféru uvedl dále energetický průmysl.

Určité možnosti spolupráce rovněž existují v rámci zvažovaného projektu výstavby vysokorychlostní železniční tratě mezi Čeljabinskem a Jekatěrinburgem (pozn.: Tento projekt bude součástí železničního koridoru z Moskvy do Pekingu, budovaného v návaznosti na „Strategii rozvoje železniční dopravy v RF do roku 2030“. Bude se jednat o projekt typu Private and Public Partnership (PaP) a vybudovaná trať bude dána k využívání provozovateli pod koncesi na 25 let. Do vybudování této tratě, která spojí Jekatěrinburg a Čeljabinsk (211 km), bude investováno 165 miliard rublů (asi 2,6 miliardy USD).

Asociace malé energetiky Uralu (AMEU) představila během jednání některé energetické projekty. Čeljabinská oblast je lídrem v realizaci projektů malé energetiky v Rusku, jejich celkový výkon představuje 350 MW. AMEU spatřuje v současné době perspektivy v projektech ekologické pyrolýzy uhlí, v instalacích kogeneračních jednotek a v hledání možností využití bioplynů z odpadů drůbežářských závodů v Čeljabinské oblasti. Mimo Čeljabinskou oblast se AMEU zabývá rovněž projekty malých vodních elektráren, a to nejen v Rusku, ale i zemích SNS.

V Jižní uralské obchodní a průmyslové komoře se zástupce generálního konzulátu setkal s viceprezidentem Igorem Aristovem, který ho podrobně informoval o činnosti komory. Komora je připravena pomoci s realizací projektů, které připravuje GK Jekatěrinburg společně s agenturou CzechTrade v roce 2016 v Čeljabinsku. Jedná se o účast českých firem na významném mezinárodním průmyslovém veletrhu „Uralský průmyslový a ekonomický týden“ v dubnu 2016 a o organizaci podnikatelské mise do ČO na konci června 2016.

Viceprezident komory na okraj jednání zmínil otázku honorárního konzula ČR v Čeljabinsku, respektive připravenost Komory pomoci vyhledat vhodného kandidáta, pokud by se tato otázka posuzovala.

Během následných jednání byly představiteli ministerstva ekonomiky Čeljabinské oblasti české straně předány náměty na možnou spolupráci v oblasti budování veřejného osvětlení a nasvícení budov na centrálních ulicích města. Jde o projekt, který je v současné době ve stadiu hledání optimálního řešení.

Jeho realizace se očekává v roce 2017 před velkými mezinárodními ekonomickými a sportovními akcemi, které mají v městě proběhnout na sklonku tohoto desetiletí. Jako zajímavá oblast spolupráce byly uvedeny rovněž energetické projekty v souvislosti s budováním průmyslových zón u některých měst v Čeljabinské oblasti, která by měla být zahrnuta do „Programu podpory regionu přednostního rozvoje“.

Následující den navštívil vedoucí Generálního konzulátu Školu č. 12 v Čeljabinsku. Ředitelka školy Tatjana Bolšakova a ředitelka turistické společnosti Světlana Klimenko zde připravují projekt výuky českého jazyka.

Ze strany vedení Čeljabinské oblasti byl potvrzen zájem o spolupráci s českými firmami, zejména v oblasti energetiky a ekologie. V regionu se v současné době připravuje řada projektů v oblasti černé a barevné metalurgie, je zde rovněž zájem spolupracovat v oblasti strojírenství.

Vláda oblasti ve spolupráci s místními podnikatelskými svazy velmi aktivně pracuje se zahraničními partnery a snaží se najít především investory. Částečně je to dáno i tím, že Čeljabinská oblast žije „ve stínu“ většího a ekonomicky silnějšího souseda, tj. Sverdlovské oblasti.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek