Informace z pracovní cesty ekonomického rady ČR do rumunské župy Hunedoara

1. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ekonomický rada M. Peprník navštívil ve dnech od 24. do 26. listopadu 2015 župu Hunedoara v západní části Rumunska. Na společném setkání se zástupci župy, měst, hospodářské komory a podnikateli diskutoval o možnostech prohloubení vzájemné česko-rumunské obchodní a hospodářské spolupráce.

Ve zdejší župě, na jejímž území se rozprostírají Karpaty, žije 536 tis. obyvatelů. Jedná se převážně o hornicko-hutnickou oblast, kde část dolů byla po r. 1990 uzavřena. Je zde poměrně hustá železniční síť, která spojuje hornické oblasti s průmyslovými, silniční síť je již však vzhledem k hornatému povrchu slabší, ale t. č. je nedaleko města Hunedoara ve výstavbě nová dálnice A1, která by měla propojit Maďarsko (hraniční přechod Nadlac) s hlavním městem Bukureští.

Důležitými městy v župě jsou Deva, Hunedoara, Brad, Lupeni, Hateg, Orastie, Petrosani a Vulcan. Hospodářství se v poslední době začíná relativně dařit. Dochází zde k ekonomickému růstu zejména díky rozvoji průmyslu, v oblasti energetiky, automotive, textilního a kožedělného průmyslu, zemědělství a cestovního ruchu, přičemž zdejší průmysl navazuje na poměrně rozsáhlé zásoby nerostných surovin Rumunska jako např. ropy, černého a hnědého uhlí, železné rudy a zemního plynu.

Zemědělství se také rozvíjí, ve zdejších podmínkách se však většinou jedná o malé rodinné farmy do 4 ha. Pěstuje se zde kukuřice, brambory, zelenina a ovoce. V župě je rozšířen chov vepřů, ovcí a skotu. Zdejší zemědělci ke své činnosti využívají v hojné míře projektů z Národního programu rozvoje venkova na období 2014–2020, především v oblasti ovocnářství, zpracování zemědělských produktů, podpory rozvoje malých rančů a na drobné investice k vytvoření a modernizaci základní infrastruktury. Nejvýznamnější památkou je středověký hrad, zvaný „Korvínův“, zajímavé je také zdejší muzeum železa a jezero Cincis, které zde bylo vybudováno v r. 1950, aby dodávalo vodu pro místní ocelárny.

Rada-vyslanec M. Peprník během třídenní pracovní cesty uskutečnil schůzky se starosty měst Hunedoara, Hateg, Petrosani a Vulcan, s předsedou hospodářské komory regionu, představiteli průmyslových parků, setkal se s řadou dalších osobností, podnikatelů a navštívil také významné podniky regionu. Při jednáních byla partnerům předávána aktuální informace o České republice s prezentací, dokumentující nabídky českých firem v Rumunsku, včetně úspěšných případů působení českých firem, investorů v této zemi.

Příležitosti ve městě Hunedoara

Město Hunedoara se stále potýká s pozůstatky období N. Ceausesca, kdy zde byl vybudován silný hornicko-hutnický kombinát, který kromě velkých pecí měl ocelárnu s deseti pecemi Siemens-Marten, koksovnu a válcovnu. Více než polovina rudy železa byla těžena v okolních dolech a v nedalekém Banátu, kde se v minulosti usadila česká menšina.

Ve městě žije cca 75 tis. obyvatel s tím, že zde převažují malé a střední firmy. Oblast využívá k dopravě i nedalekých letišť v Timisoaře (148 km), kde mj. je Honorární konzulát České republiky a ve městě Sibiu (100 km).

Město nabízí investorům zdarma pronájem objektů na pět let nebo možnost vlastní výstavby na 20 ha průmyslového parku PARC INDUSTRIAL S.R.L. Hunedoara. Město má zájem hlavně o navázání partnerské spolupráce s obdobným městem v Česku a o spolupráci při výstavbě městského pivovaru. Zdejší investor Assa Abloy projevil zájem o nabídku hutního materiálu z ČR. V Hunedoaře je mj. jedna z nejmodernějších bowlingových drah v Evropě, ve které se konal světový pohár.

Jednání ve městě Hateg

Během jednání se starostou a podnikateli ve městě Hateg, které bylo obdobně jako další zdejší města, postiženo změnami po r. 1989 se do r. 2008 potýkalo se s vysokou mírou nezaměstnanosti. Později se zde začalo dařit především potravinářskému a konzervárenskému průmyslu a i díky zahraničním investorům, t. č. např. firmy na zpracování šneků Rolux z Francie nebo hub Bosco Amico z Itálie.

Nejdůležitější hospodářská aktivita je zde zajišťována firmou SC Hidroelectrica SA Branch, která zde provozuje mimořádné dílo, resp. systém 12 vodních elektráren na řece Raul Mare. Během návštěvy elektrárny Hateg Water Highway, s jejíž výstavbou se začalo již v 70. letech minulého století, ředitel elektrárny V. Babau požádal o pomoc při její modernizaci, především při obměně turbín a transformátorů, stejně jako možné spolupráci v oblasti fotovoltaiky a výstavbě větrných elektráren. Dosavadní firma, která pro ně zajišťovala mechanická zařízení v nedalekém městě Resita, je dnes v úpadku.

Další pracovní jednání

Starosta města A. Goia na závěr návštěvy, obdobně jako starostové všech navštívených měst, projevil zájem o navázání partnerské spolupráce s městem v Česku. Na závěr návštěvy proběhlo ještě jednání s majitelkou firmy NexCity s.a., největším výrobcem jízdních kol v Rumunsku. Firma předpokládá rozšíření svojí činnost a vybrala si pro ni zdejší průmyslový park. Roční výroba společnosti NextCity s.a. se pohybuje kolem 1 mil. jízdních kol, přičemž firma projevila zájem o spolupráci s podnikateli z České republiky v oblasti montáže, případně výroby a dodávky dílů.

Během posledního dne proběhla jednání na městském úřadě ve Vulcanu a Petrosani. Město Vulcan se svými 28 tis. obyvateli nabídlo spolupráci v oblasti cestovního ruchu a konkrétně při stavbě dalšího z lyžařských vleků, tzv. telegondoly v délce 1,5 km. Zdejší průmysl se po r. 1989 přeorientoval hlavně na potravinářský průmysl a automotive, pěstování a zpracování ovoce a hub a včelařství. I nadále však zde funguje těžba uhlí, díky které město mělo v minulosti přezdívku “Amerika“.

V odpoledních hodinách proběhlo již poslední z jednání, a to se starostou města Petrosani. Město a jeho okolí je poznamenáno také hutnictvím a těžbou uhlí. V současné době se však snaží o přilákání turistů, odborníků a zájemců z oboru speleologie a milovníků myslivosti. Starosta má zájem o navázání partnerských vztahů s Českou republikou a nabízí pro české podnikatele postindustriální pozemky v centru města s bezprostředním železničním spojením.

Župa Hunedoara je v současné době již dobře se rozvíjejícím regionem Rumunska a patří k zájmům zahraničních investorů. Oblast charakterizuje rozvinutá síť průmyslových parků a dobrá dostupnost k dálnici A1.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek